Hartstichting.nl wordt geladen

Ruben van de Wijdeven en Bob Roozenbeek. Fotograaf: Levien Willemse.

De Stroke Triage App helpt om patiënten met een beroerte zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, verwacht neuroloog Bob Roozenbeek van het Erasmus MC. ‘Hoe sneller de juiste behandeling begint, hoe groter de kans op goed herstel. Maar voordat een patiënt in het juiste ziekenhuis komt, is er vaak al kostbare tijd verloren gegaan.’

Dat is een probleem, want bij een beroerte telt iedere minuut. Wanneer de hersenen door een bloedstolsel niet voldoende voedingsstoffen krijgen, ontstaat uitval. De Stroke Triage App geeft advies op basis van verschillende factoren. Het algoritme maakt met gegevens van de patiënt een inschatting in welk ziekenhuis de kans op goed herstel het grootste is. Daarbij houdt de app rekening met de werksnelheid in de ziekenhuizen en berekent het met GPS de actuele rijtijden.

Vertraging

Tot nu toe reed de ambulance bij de verdenking op een beroerte eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar kan de patiënt een CT-scan ondergaan en een stolseloplossend geneesmiddel (trombolyse) krijgen. Maar bij een groot herseninfarct kan het zijn dat een endovasculaire behandeling nodig is. De interventieradioloog haalt dan via een prik in de lies met een slangetje het bloedstolsel uit de hersenslagader. Dit gebeurt in de deelnemende regio’s alleen in het Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC.

Voor een endovasculaire behandeling moet de patiënt dus soms overgeplaatst worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Deze ritten tussen ziekenhuizen zijn een belangrijke oorzaak van vertraging bij de endovasculaire behandeling. Arts-onderzoeker Ruben van de Wijdeven: ‘We weten dat iedere vertraging bij deze specialistische behandeling leidt tot vermindering van herstel.’

Ambulanceverpleegkundige met Stroke Triage app

Besparing

Roozenbeek en collega-onderzoekers becijferden dat de tijdwinst door efficiënt vervoer gemiddeld ruim een half uur per patiënt bedraagt. ‘Dat is kostbare tijd, die de herstelkans van patiënten aanzienlijk kan vergroten. Bovendien besparen we op deze manier ritten tussen ziekenhuizen en bezoeken aan verschillende spoedeisende hulpafdelingen. Dit staat nog los van de kosten die we voorkomen wanneer patiënten moeten revalideren of langdurig verpleging nodig hebben’, aldus Roozenbeek.’

Of deze manier van werken ook echt leidt tot betere behandeltijden en uitkomsten bij patiënten willen de artsen van het Erasmus MC nader onderzoeken. Dat doen zij samen met de regionale partners met de gegevens die komende tijd worden verzameld via de app.

De Stroke Triage App is tot stand gekomen door regionale samenwerking. De app wordt gebruikt door Ambulancedienst Rotterdam Rijnmond en Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.

De participerende ziekenhuizen zijn: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Rivas Beatrixziekenhuis.