Hartstichting.nl wordt geladen

Ruim tienduizend stemmen

“Een onheilspellende uitkomst”, zegt Hans Snijder, directeur van Hartstichting. “Vooral omdat we weten dat hart- en vaatziekten zorgt voor de meeste ziekenhuisopnamen en de tweede doodsoorzaak is.” 

De hart- en vaatagenda kwam tot stand na uitvoerig onderzoek, vele gesprekken en uiteindelijk een stemming door patiënten, zorgprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers en donateurs. In totaal brachten ruim tienduizend mensen hun stem uit. Het merendeel benadrukte het belang van betere en snellere beschikbaarheid van goede en passende zorg. 

Zorg voor iedereen toegankelijk

Volgens Snijder moet deze landelijke hart- en vaatagenda bijdragen aan oplossingen zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en de toenemende gezondheidskloof moet verkleinen. Snijder: “Dat kunnen we als Hartstichting niet alleen, daar hebben we de zorg, de overheid én de markt keihard bij nodig. Deze partijen zullen nadrukkelijker moeten sturen op een gezonde omgeving, gelijke gezondheidskansen en goede zorg op maat voor iedereen.” 

De hart- en vaatagenda werd overhandigd aan Jet Bussemaker, hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg. Bussemaker sprak haar bezorgdheid uit over de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen. "Belangrijk dus dat dit ook een onderdeel is van de hart- en vaatagenda", aldus Bussenmaker. "Laten we met alle partijen zorgen dat we dit met elkaar voor elkaar krijgen, niet  vanaf morgen, maar we beginnen hier nu mee", aldus Bussemaker.

To be able to view this content you need to accept the cookies that come from this third party.