Hartstichting.nl wordt geladen

Wat Harteraad doet

Patiëntenvereniging Harteraad is partner van de Hartstichting. Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met hart- en hun omgeving. Alle activiteiten van Harteraad komen voort uit wat mensen met hart- en vaataandoeningen en hun omgeving vertellen. Waar ze last van hebben én wat hen helpt.

Elkaar ontmoeten

Harteraad zorgt voor onderlinge ontmoetingen. Je bent wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Door te delen wat je weet en ervaart help je anderen.

Verbeteren van de zorg

Harteraad werkt aan verbeteringen in de behandeling en zorg voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Ze werkt aan richtlijnen voor goede zorg en dringt bij verzekeraars en de overheid aan op passende zorgpakketten.

Harteraad panel

Harteraad en de Hartstichting vinden het belangrijk dat de stem van hart- en vaatpatiënten wordt gehoord. Op het Harteraad panel vragen we regelmatig jouw mening over de zorg, ziekenhuizen, vergoedingen of medicijngebruik. Met jouw ervaringen als patiënt of naaste pakken we knelpunten in de zorg aan en helpen we de kwaliteit te verbeteren.

 

Andere patiëntenorganisaties

Harteraad is niet de enige patiëntenorganisatie die zich inzet voor hart- en vaatpatiënten. Een aantal andere organisaties richt zich op specifieke aandoeningen of behandelingen. Je vindt hier een overzicht

  • Logo Harteraad