Hartstichting.nl wordt geladen

Mede namens de Hartstichting hebben wetenschappers een rapport aangeboden met aanbevelingen. Deze kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectief leefstijlbeleid. Dat is nodig, omdat het veranderen van gewoonten lastig is voor veel mensen. Denk aan alle goede voornemens die sneuvelen na de jaarwisseling.

Groep mensen presenteert een rapport

De complexiteit van het veranderen van gedrag wordt onderschat, stellen wetenschappers. Het resultaat is dat leefstijlprogramma’s of -maatregelen vaak de plank misslaan. Om succesvol beleid te ontwikkelen, is het nodig om te weten welke problemen er spelen en wat nodig is om gezonder te leven en dat vol te houden.

Ondergeschoven kindje

Ook de omgeving is belangrijk. Op de site van het LUMC zegt gedragswetenschapper Andrea Evers hierover: "Uit onderzoek weten we dat alleen al het wonen in een wijk met veel fastfoodketens ervoor zorgt dat mensen ongezonder leven. Het opgestoken vingertje en goede adviezen halen dan weinig uit. Het is daarom heel erg belangrijk om rekening te houden met de omgeving waarin mensen leven en welke belemmeringen mensen daarin ervaren. Dan kunnen interventies worden ontwikkeld waar de invloed van de omgeving wordt meegenomen."

Gezondheidsprogramma

Andrea Evers is een van de gedragswetenschappers die betrokken is bij de position paper. Zij is onder meer projectleider van gezondheidsprogramma BENEFIT, dat patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten beloont voor het volhouden van een gezonde leefstijl. De Hartstichting heeft samen met ZonMW 2,5 miljoen euro in dit onderzoek geïnvesteerd.

Andrea Evers in een kantoor

Goed voorbeeld

Het BENEFIT-project is volgens Evers een goed voorbeeld. Hier zijn gedragswetenschappers vanaf het begin betrokken om hartpatiënten te helpen hun leefstijl aan te passen. In dit project worden hartpatiënten tijdens en na het volgen van de hartrevalidatie ondersteund. Bijvoorbeeld door gezond gedrag te belonen, waarbij er rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeuren en belemmeringen van patiënten.

In dit artikel geeft Andrea Evers tips voor het succesvol veranderen van je leefstijl.