‘Ik denk nog elke dag aan haar’

Jaarverslag 2015

Elke dag overlijden meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En komen er 1.000 in het ziekenhuis terecht. Daarnaast neemt, als we niets doen, het aantal hart- en vaatpatiënten verder toe, tot 1,4 miljoen in 2040 (RIVM, 2015). De Hartstichting vindt dat onacceptabel en wil hart- en vaatziekten verslaan. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zoeken we medestrijders en verminderen we ziekte en leed. We stimuleren meer kennis, gezond leven en bewegen, en het sneller herkennen van hartproblemen, zodat mensen niet onnodig overlijden. In dit jaarverslag leest u wat we in 2015 hebben gedaan om deze droom waar te maken. We horen graag wat u ervan vindt. Laat het ons weten!

Download het jaarverslag

Ze ging net weer aan het werk, toen het gebeurde.

Lees het interview met Petra

“Mijn beste vriendin Marjolein overleed in 2014 aan een hartstilstand. Ze had in de periode daarvoor vage klachten, was benauwd en kortademig, vooral als ze de trap op liep. De huisarts adviseerde haar rust te houden. Ze ging net weer aan het werk, toen het gebeurde…

Hart- en vaatziekten kunnen zich bij vrouwen anders ontwikkelen dan bij mannen. Ook signalen dat er iets mis is met het hart, zijn bij vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. Daarom wijst de Hartstichting op het belang van onderzoek bij vrouwen. De bewustwording van het probleem en onderzoek onder vrouwen moet beter. Dat vind ik erg belangrijk.”

Petra

De harde feiten

De Hartstichting vindt het onacceptabel dat er ieder jaar zoveel vroegtijdige slachtoffers door hart- en vaatziekten vallen en dat deze ziekten zoveel mensen treffen. Daarom strijden we hier al sinds 1964 tegen. We zien de sterftecijfers aan hart- en vaatziekten gelukkig dalen. Oorzaak hiervan is vroege opsporing, betere behandelingen en het verminderen van de risicofactoren. Gevolg hiervan is wel dat er meer mensen leven met hart- en vaatziekten. Dat heeft maatschappelijke consequenties.

Daarom wordt het, naast het voorkomen van vroegtijdige sterfgevallen, ook steeds belangrijker te voorkomen dat mensen hart- en vaatziekten krijgen. Dat kan aan de ene kant doordat we hart- en vaatziekten eerder leren herkennen en beter opsporen. En aan de andere kant door zo vroeg mogelijk te beginnen met gezond leven en deze leefstijl ook vol te houden. De urgentie van de strijd tegen hart- en vaatziekten is onverminderd hoog.

Onze droom: een wereld zonder hart- en vaatziekten

Onze missie: hart- en vaatziekten verslaan!

Onze visie: de Hartstichting staat midden in de samenleving zodat we, samen met alle betrokkenen, hart- en vaatziekten kunnen verslaan.

Onze ambitie: In 2025 zijn er 25% minder vroegtijdige slachtoffers van hart- en vaatziekten.

Zo werken wij

Wij zien onszelf als aanjager in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Samen met iedereen die daarin met ons het verschil wil maken. We slaan de handen ineen met iedereen die net als wij de omvang van dit probleem en het persoonlijke leed dat daaruit voortvloeit onacceptabel vindt. We verbinden betrokkenen en roepen iedereen op samen met ons hart- en vaatziekten te verslaan.

Onze principes:

 • Alles wat we doen, doen we voor, door en met mensen.
 • Een goede band is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie. Dus niet alleen vragen, maar ook geven.
 • Transparantie staat voorop. Omdat we ons werk doen met gegeven geld van particulieren, bedrijven en sponsors, vinden wij het belangrijk om het resultaat dat we boeken ook te laten zien.

2015 in het kort

Inkomsten

€ 45,7 miljoen

Totale inkomsten

Doelbesteding

€ 0,79

deel euro aan doelbesteding

Bestedingen

€ 45,2 miljoen

Totale bestedingen

Een greep uit onze activiteiten uit 2015

Zo ver zijn we in de aanloop naar 2017

Nederland één 6-Minutenzone

In 2017 willen we:

 • minimaal 170.000 burgerhulpverleners. In 2015 hebben we er 105.000 gerealiseerd.
 • 30.000 aangemelde AED’s. In 2015 waren het er 9.900.
 • 120 scholen waar structureel reanimatieonderwijs wordt gegeven. In 2015 hebben we dit gerealiseerd op 104 scholen.

Hartgezonde jeugd

In 2017 willen we:

 • 1.000 scholen hebben het Vignet Gezonde School op het thema voeding of zijn bezig dit te halen. In 2015 hebben 380 scholen het Vignet Gezonde School.
 • Kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen is verboden. In 2015 hebben we een alliantie gevormd met 15 partijen.
 • Een rookvrije generatie groeit op. In 2015 hebben we 9 contacten gelegd op beleidsmatig niveau.
 • Onze dagelijkse voeding is een stuk gezonder. In 2015 hebben zich 3 partijen gebonden aan de lobby hiervoor.

Regie over eigen leven en zorg

In 2017 willen we:

 • 50% van de mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten maken gebruik van onze diensten. In 2015 maakten 543.000 mensen gebruik van onze diensten.
 • De Hartstichting wordt betrokken bij alle relevante beleidsbeslissingen in Nederland. Dat is in 2015 voor 100% gelukt.

Wetenschappelijk onderzoek

In 2017 willen we:

 • Talentontwikkelingsprogramma waardoor meer onderzoekers nationaal en internationaal succesvol zijn. We hebben in 2015 12 beurzen uitgereikt.
 • We ondersteunen en stimuleren 12-15 onderzoekslijnen/thema’s. We hebben in 2015 12 onderzoekers gesteund.
 • Bij 75% van de onderzoeken zijn eindgebruikers betrokken. In 2015 zaten we op 60%.

Samen strijden

In 2017 willen we:

 • € 49,1 miljoen inkomsten uit eigen fondsenwerving. In 2015 hadden we €42,3 miljoen inkomsten uit eigen fondsenwerving.

Jaarlijks minstens 1.000 extra levens redden

Per week krijgen zo’n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand snel wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd, stijgen de overlevingskansen. In een 6-Minutenzone komen buurtgenoten die kunnen reanimeren direct in actie.

Door reanimatie kunnen we levens redden.

Lees het interview met Robert Vreugdenhil

“Als ambulanceverpleegkundige merk ik elke dag dat de overlevingskans bij een hartstilstand toeneemt als je de reanimatie al start voordat de ambulance komt. Daarom promoot de Stichting Reanimatie Drechtsteden, waarvan ik cursusleider ben, al 10 jaar de inzet van 6-Minutenzones. Per week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand op straat, in de wijk of thuis. Er kunnen dus veel levens worden gered als mensen in de buurt van het slachtoffer kunnen reanimeren. Mijn vader was daarvan een goed voorbeeld. Hij kreeg op zijn 65ste een hartstilstand, maar is dankzij een geslaagde reanimatie uiteindelijk 91 jaar geworden.”

Robert Vreugdenhil, Cursusleider Stichting Reanimatie Drechtsteden

Onze droom: minder sterfte

Doel: 1.000 extra geredde levens per jaar.

Elke dag telt: Want elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Speerpunt: Nederland één 6-Minutenzone.

Ons doel

Als reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten start, stijgt de overleving bij een hartstilstand naar 25%. Dit is nu 15%. De Hartstichting wil dat Nederland één 6-Minutenzone wordt waardoor iedereen binnen 6 minuten hulp kan krijgen. Om dit doel te bereiken, streeft de Hartstichting naar:

 • Elke buurt voldoende vrijwillige burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en snel inzetbaar zijn
 • Elke buurt voldoende aangemelde AED’s
 • Zoveel mogelijk mensen die een reanimatiecursus volgen en jaarlijks herhalen
 • Leren reanimeren op school

Doelstellingen in 2017

 • 170.000 burgerhulpverleners aangemeld bij een oproepsysteem
 • 30.000 AED’s aangemeld bij een oproepsysteem, 24/7 beschikbaar
 • In alle meldkamers van 112 een oproepsysteem actief
 • 120 scholen doen mee met reanimatieonderwijs op school

Resultaten 2015

9.900 aangemelde aeds

9.900

aangemelde AED's

105.000 burgerhulpverleners

105.000

burgerhulpverleners

104 scholen

104

scholen deden mee aan Reanimatie Onderwijs op School

Activiteiten 2015

Actualiteit h2 minder sterfte
Inmiddels hebben alle 112-meldkamers een oproepsysteem voor burgerhulpverleners en AED’s. In 2015 hebben we daarom ingezet op het vergroten van de bekendheid van het oproepsysteem en het werven van burgerhulpverleners.

Reanimatietraining voor BN-ers om bekendheid te geven aan 6-Minutenzones

De selectie van Feyenoord en 25 Bekende Nederlanders kregen op 7 december 2015 een reanimatietraining. De bijeenkomst kwam voort uit een unieke samenwerking tussen Opel, Feyenoord en de Hartstichting. Doel: meer bekendheid geven aan het belang van burgerhulpverleners, reanimatie en 6-Minutenzones. Veel media besteedden er aandacht aan, zoals NOS Langs de lijn, AD, De Telegraaf, Shownieuws en Voetbal International. Daarnaast schonken de BN’ers en Feyenoord-spelers ook via social media aandacht aan de reanimatietraining.

Succesvolle campagne zorgt voor 31.000 nieuwe burgerhulpverleners

Om meer burgerhulpverleners te werven, startte eind 2015 een massa-mediale publiekscampagne onder mensen die al kunnen reanimeren. De campagne zorgde voor maar liefst 31.000 nieuwe burgerhulpverleners. Deze succesvolle campagne wordt in juni 2016 herhaald.

Wat we nog meer deden:

 • Hartslag van het Legioen
 • Duurzame samenwerking met scholen ReanimatieOnderwijs Op School
 • 36.000 handtekeningen voor structureel reanimatieonderwijs
 • Bestaande activiteiten verbeteren

Bekijk meer in de pdf

Leermoment

Campagne werving burgerhulpverleners trekt meer vrijwilligers aan. In 2015 zetten we in op het werven van burgerhulpverleners. Halverwege 2015 realiseerden we ons dat het doel om in 2017 minstens 170.000 geregistreerde burgerhulpverleners te realiseren, niet mogelijk is zonder grote publiekscampagne.

Vooruitblik

 • In 2016 zetten we verder in op het werven van burgerhulpverleners, vooral in de Randstad. De spreiding van de AED’s en burgerhulpverleners moet goed zijn om van Nederland daadwerkelijk een 6-Minutenzone te maken.
 • We lopen achter op onze doelstelling ‘30.000 aangemelde AED’s’. We gaan AED-eigenaren stimuleren om hun AED’s aan te melden voor de oproepsystemen.
 • Om de 6-Minutenzones te laten slagen, moeten alle meldkamerregio’s de (geplaatste) oproepsystemen actief gebruiken. Betere samenwerking is daarom een voorwaarde.

Een structureel gezonder Nederland

‘Jong geleerd is oud gezond.’ Jong aangeleerde gezonde gewoonten betalen zich een leven lang terug. Daarom maakt de Hartstichting zich sterk voor een hartgezonde jeugd. We doen dit samen met partijen die vergelijkbare doelen hebben.

Tegenwoordig zijn lunches en traktaties op onze school gezonder.

Lees het interview met Irma Ronkes Agerbeek

‘Op onze school merkten we dat ouders weinig stilstaan bij gezonde voeding en voldoende beweging. Terwijl er wel behoefte aan is. De docenten wilden graag, maar een echte aanpak ontbrak. We kwamen in contact met het project Gezonde School van de Hartstichting. Dat hielp ons om gestructureerd verbeteringen aan te brengen. Tegenwoordig zien lunchtrommels er gezonder uit en zijn traktaties gezonder. We hebben een nieuw schoolplein, dat veel beter is ingericht voor sport en spel. De Waterlelie heeft met steun van de Hartstichting het vignet Gezonde School behaald. Als school willen wij helpen kinderen op te laten groeien tot bewuste, vitale mensen. Dat doe je niet door te verbieden en beleren, maar wel door te stimuleren. Elke dag weer.’

Irma Ronkes Agerbeek, directeur obs De Waterlelie in Zoetermeer

Onze droom: minder ziekte

Doel: Een structureel gezonder Nederland.

Elke dag telt: Want jong geleerd, is oud gezond.

Speerpunt: Een hartgezonde jeugd.

Ons doel

Eén op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht. Bovendien stijgt dit aantal. Daarnaast roken er nog steeds veel te veel jongeren, elke dag steken 100 kinderen hun eerste sigaret op. Overgewicht en roken kunnen op latere leeftijd leiden tot hart- en vaatziekten. Met het speerpunt hartgezonde jeugd streven we ernaar dat komende generaties minder hart- en vaatziekten krijgen.

Doelstellingen in 2017

 • 1.000 scholen hebben het vignet Gezonde School op het thema Voeding
 • Kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen is verboden
 • Onze dagelijkse voeding is een stuk gezonder (minder zout, vet en suiker)
 • De eerste rookvrije generatie wordt geboren

Resultaten 2015

Campagne

Campagne

Lancering campagne ‘Rookvrije generatie’

Vignet

Vignet

Vignet Gezonde School met thema voeding

Alliantie

Alliantie

Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding opgericht

Activiteiten 2015

Actualiteit h3 minder ziekte
Het jaar 2015 stond in het teken van tabaksontmoediging en bestrijding van overgewicht onder kinderen. We zijn actief geweest op scholen om de Gezonde School te promoten en op sportvelden om deze rookvrij te krijgen. Ook met de twee allianties waarvan we deel uitmaken, hebben we flinke stappen in de goede richting gezet.

Alliantie Nederland Rookvrij!

De Alliantie Nederland Rookvrij, waarvan de Hartstichting deel uitmaakt, lanceerde in 2015 de campagne ‘Rookvrije generatie’. Deze campagne heeft tot doel dat in 2017 de eerste volledig rookvrije generatie wordt geboren. Strategie: het roken dusdanig de-normaliseren dat de nieuwste generatie überhaupt niet meer aan roken denkt. Dus zorgen dat die generatie niet meer in aanraking komt met sigaretten in winkels, bij pompstations, langs sportvelden, in cafés. ‘Rookvrije generatie’ gaat een generatie lang - tot het eerste generatie-lid 18 jaar wordt - lopen. Dus tot 2035. De campagne voeren we samen met o.a. KWF en Longfonds, om zoveel mogelijk slagkracht te hebben in de strijd tegen roken. De Hartstichting focust specifiek op rookvrije sportterreinen. De Alliantie Nederland Rookvrij zorgde in 2015 ook voor verhoging van de accijns op shag met 70 cent per 50 gram. Doel is om de accijns op tabak jaarlijks te verhogen.

Stop kindermarketing ongezonde voeding

We richtten in 2015 met anderen de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding op. Wij vinden dat fabrikanten en supermarkten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze moeten voorkomen dat kleine kinderen worden blootgesteld aan tv-reclames en sluikreclames in kinderboeken en vlogs voor ongezonde producten die te veel suiker en zout bevatten. De alliantie voert onder andere lobby's voor een algeheel verbod op kindermarketing van ongezonde voeding (zowel tv-reclame als internet, als verpakkingen, et cetera).

Wat we nog meer deden

 • Gezonde School
 • Persoonlijke Gezondheidscheck

Bekijk meer in de pdf

Leermoment

Gebrek aan tijd en geld belemmeren scholen om deel te nemen aan de Gezonde School-aanpak. De Hartstichting kon dat oplossen door adviseurs in te huren die de scholen hierbij kunnen helpen.

Vooruitblik

 • We gaan i.s.m. Gezonde School en het ministerie van VWS zorgen dat er in 2017 1.000 scholen zijn met het vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding.
 • Kindermarketing en productverbetering moeten we op de politieke agenda blijven zetten om continu druk uit te oefenen op politiek en industrie.
 • Samenwerken met sportbonden, gemeenten en uiteraard sportverenigingen, om in hoog tempo sportterreinen rookvrij te krijgen.

Regie over eigen leven houden

Nederland telt zo’n 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Velen daarvan ervaren lichamelijke of psychische beperkingen. De Hartstichting biedt informatie, steun en inzet voor betere zorg. Zodat deze mensen verder kunnen met hun leven.

Elke dag moet ik op tijd energie besparen.

Lees het interview met Nadine

“Ik ben Nadine. Ik skeeler en longboard graag, alleen kost mij dat meer energie dan andere kinderen. Ik ben namelijk geboren met een zeldzame hartafwijking en twee gaatjes in mijn hart. Sinds mijn laatste hartoperatie heb ik een gescheiden bloedsomloop en is de rechterkant van mijn hart buitenspel gezet. Hierdoor heb ik weleens energietekort. Sommige klasgenoten weten dat wel, anderen niet. Ik heb via Hartvrienden een meisje van 14 ontmoet en met haar praat ik via WhatsApp. Zij weet meteen wat ik bedoel als ik vertel dat ik moe van het skeeleren ben of even gewoon in bed wil liggen.”

Nadine

Onze droom: minder leed

Doel: Beter omgaan met de impact van hart- en vaatziekten.

Elke dag telt: Want één miljoen patiënten kampen elke dag met lichamelijke en geestelijke belemmeringen.

Speerpunt: Regie op eigen leven en zorg.

Ons doel

Het hebben van een hart- of vaatziekte kan lichamelijk en psychisch zwaar zijn. De Hartstichting wil de last verminderen en mensen (weer) grip geven op hun leven en de geboden zorg. Wat we doen, valt uiteen in:

 • Individuele belangenbehartiging: voorlichting, bijeenkomsten, gesprekken, vakanties
 • Collectieve belangenbehartiging: inzet voor een betere kwaliteit van zorg en behandeling

Doelstellingen in 2017

 • 50% van de mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten en betrokkenen maken gebruik van onze diensten
 • We hebben invloed op alle belangrijke beleidsbeslissingen op het gebied van hart- en vaatziekten

Resultaten 2015

Contacten

543.000

contacten met patiënten en naasten

Hartvrienden

Hartvrienden

Programma gestart

Tikkiering

Tikkiering

in 5 van de 6 grote kinderhartcentra

Activiteiten 2015

Actualiteit h4 minder leed
In 2015 hebben we ons gericht op het beter bedienen van mensen met informatie- en steunbehoeften, en het proactief bereiken van mensen die die behoeften hebben. Zo hebben we, naast de normale voorlichtingsactiviteiten, de pilot ‘Van ziekenhuis naar thuis’ en het nieuwe programma Hartvrienden gestart, Hart&Vaatcafés georganiseerd en ons Hart&Vaatpanel uitgebreid.

Start Hartvrienden voor hartpatiëntjes en hun familie

Jaarlijks worden 1400 kinderen met een hartaandoening geboren. We organiseren al verschillende activiteiten voor deze kinderen en hun ouders, zoals vakanties en de TikkieRing. Hiermee willen we ze helpen de ziekte een plek te geven en beter over hun ziekte, bijvoorbeeld met vriendjes, te kunnen praten. In 2015 hebben we die activiteiten allemaal samengebracht in één programma: Hartvrienden. Ook het project Hartenwijzer (ouders met een kind met een aangeboren hartafwijking helpen andere ouders op weg) valt binnen dit programma.

935 leden van het Hart&Vaatpanel geven hun mening

Via het digitale Hart&Vaatpanel kunnen snel onderwerpen besproken worden met patiënten en hun naasten. Er zijn zowel patiënten als hun naasten lid van. Sinds eind 2015 zijn er 935 leden. We streven ernaar het panel uit te breiden tot minimaal 2.000 leden.

543.000 contacten met patiënten en naasten

In 2015 kwamen een half miljoen patiënten en naasten met ons in contact voor informatie, hulp, voorlichtingsmaterialen, informatiebijeenkomsten, trainingen en vakanties.

9.000 mensen per telefoon, e-mail of brief geholpen

Onze voorlichters van de Infolijn Hart en Vaten beantwoordden in 2015 9.000 vragen over hart- en vaatziekten. Die vragen kwamen binnen per telefoon, e-mail of via een brief.

Kwaliteitscriteria: perspectief van de patiënt

In 2015 zijn 10 nieuwe sets kwaliteitscriteria opgesteld. Deze sets beschrijven wat goede zorg en behandeling zijn vanuit het perspectief van de patiënt.

Verzekeringspolis voor hartpatiënten biedt beter passend verzekeringspakket

Er is samen met zorgverzekeraar VGZ een speciale polis opgesteld voor hart- en vaatpatiënten. Patiënten kunnen hierdoor in 2016 voor een aantrekkelijke prijs een verzekering afsluiten die ook beter bij hun situatie aansluit.

Keuzehulp geïntroduceerd: patiënt en behandelaar maken samen keuzes

We hebben in 2015 aan verschillende keuzehulpen meegewerkt die hartpatiënten helpen samen met hun arts een goede behandelingskeuze te maken.

Pilot ‘Van ziekenhuis naar thuis’: nazorg in de eerste fase thuis

De pilot ‘Van ziekenhuis naar thuis’ met het Radboudumc in Nijmegen is in november 2015 gestart. De pilot omvat een nazorgservice voor patiënten. Zij worden na ontslag uit het ziekenhuis door een voorlichter van de Infolijn Hart en Vaten gebeld met als doel hen tijdens de eerste moeilijke fase thuis houvast te bieden. De voorlichter biedt een luisterend oor en dient als vraagbaak. De ervaringen van de pilot worden nu geëvalueerd.

Wat we nog meer deden

 • Introductie Hart&Vaatcafés: laagdrempelige plek voor kennis delen
 • Regionale bijeenkomsten: informatie in eigen buurt
 • Samenwerking voor een beter resultaat

Bekijk meer in de pdf

Vooruitblik

 • In 2016 starten we met het digitaliseren van onze voorlichtingsmaterialen om zo nog meer mensen te kunnen bereiken.
 • We willen jongeren met een hartaandoening met elkaar en met hun leeftijdsgenoten in contact brengen. Samen met het KPN Mooiste Contact Fonds ontwikkelen we hiervoor in 2016 een aantal hulpmiddelen.

Meer kennis over hart- en vaatziekten

Elke dag overlijden meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Bij vrouwen is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. De Hartstichting financiert en stimuleert onderzoek, mede door veel donateurs. We werken gericht op thema’s waar de urgentie hoog is.

Het vergt een lange adem om hart- en vaatziekten bij vrouwen te ontrafelen.

Lees het interview met dr. Hester den Ruijter

“Het vrouwenhart verschilt fundamenteel van het mannenhart. Dat weten we nog niet zo lang. Ik ben coördinator van Queen of Hearts – een groep wetenschappers uit vijf Nederlandse academisch-medische centra. We zetten speciaal in op het maken van een inhaalslag. Die moet ervoor zorgen dat onderzoek naar, en behandeling van, hart- en vaatziekten bij vrouwen structureel verbetert. Sinds 2013 onderzoeken we bijvoorbeeld of we hartfalen bij vrouwen eerder kunnen opsporen. Dat doen we door een nieuwe bloedtest te ontwikkelen. Het vereist nog veel onderzoek en een lange adem om deze ziekte te ontrafelen. We zijn heel blij dat de Hartstichting dit onderzoek financiert.”

dr. Hester den Ruijter, Coördinator van Queen of Hearts

Onze droom: meer kennis

Doel: Levensreddende doorbraken dankzij onderzoeksgeld.

Elke dag telt: Want we weten nog onvoldoende en meer kennis is de weg om meer ziekte en sterfte te voorkomen.

Speerpunt: Wetenschappelijk onderzoek met impact.

Doelstellingen in 2017

 • Realisatie talentontwikkeling-programma waardoor meer onderzoekers nationaal en internationaal succesvol zijn
 • 12-15 onderzoekslijnen/thema’s gestimuleerd en gefinancierd
 • Bij 60% van de onderzoeken zijn eindgebruikers betrokken

Resultaten 2015

Nieuwe meetinstrumenten

4

nieuwe meetinstrumenten

Erfelijke factoren

Ontdekking

invloedrijke erfelijke factoren

Dekkerbeurzen

12

Dekkerbeurzen uitgereikt

Activiteiten 2015

Actualiteit h5 meer kennis
In 2015 hebben we hard gewerkt om de Onderzoeksagenda verder uit te werken en zijn de eerste stappen gezet in het financieren van onderzoek op de thema’s van de Onderzoeksagenda. We hebben de jaarlijkse Dekkerbeurzen aan onderzoekers uitgereikt. En verder werden in 2015 resultaten uit eerder gefinancierd onderzoek bekend.

Onderzoeksagenda

In 2015 werkte de Hartstichting voor het eerst met de nieuwe Onderzoeksagenda met 5 thema’s waarin de Hartstichting de komende 5 jaar extra wil investeren. De thema’s zijn in 2014 op basis van wensen uit de samenleving vastgesteld (van burgers, wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs en patiënten). Aan de hand van deze agenda stimuleert de Hartstichting extra onderzoek.

De vijf thema’s

1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. In 2020 moet precies in kaart zijn gebracht welke klachten op hart- en vaatziekten wijzen.

2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen

In onderzoek én zorg moeten de verschillen tussen mannen en vrouwen standaard in acht worden genomen. De kennisachterstand over vrouwen moet in 2020 zijn ingehaald.

3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

Veel te hoge, onregelmatige hartslag (boezemfibrilleren) en hartfalen willen we in 2025 al kunnen opsporen en behandelen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Behandeling moet ook de veroudering van het hart afremmen.

4. Acute behandeling van beroertes

In 2025 moet de behandeling binnen anderhalf uur na de eerste klachten starten bij een op de drie patiënten. Dit voorkomt of beperkt hersenschade.

5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

In 2020 is er een nieuw, effectief en toegankelijk concept voor leefstijlbegeleiding voor mensen met hart- en vaatziekten. Partijen die onderzoek doen op het gebied van gezonde leefstijl gaan met een nationaal gecoördineerde aanpak hun krachten bundelen.

Onderzoeksvoorstellen wetenschappelijk én maatschappelijk beoordeeld

In 2015 is de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) geïnstalleerd. Daarin zitten zorgverleners, patiënten, hun verwanten en vertegenwoordigers uit de hele breedte van de maatschappij. Deze commissie heeft een serieuze stem in de beoordeling van subsidieaanvragen. Ze geeft ook advies over de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek.

Jonge onderzoekers ontvangen beurzen

Collectanten en vrijwilligers van de Hartstichting reikten in januari de Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle onderzoekers die hiermee de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en belangrijk onderzoek te doen. 12 jonge toponderzoekers ontvingen een Dekkerbeurs. In totaal gaf de Hartstichting 3,5 miljoen euro subsidie voor de Dekkerbeurzen.

Nieuwe meetinstrumenten

Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) is een groot Nederlands samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Hierin werken 133 universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven, fondsen en andere partners samen om nieuwe vindingen sneller bij de patiënt te brengen. De Hartstichting is een van de partners die investeert in het CTMM.

Wat we nog meer deden:

 • Nieuwe behandeling tegen boezemfibrilleren
 • Eerste erfelijke factoren hartritmestoornissen bij hartinfarct ontdekt

Bekijk meer in de pdf

In memoriam Bart Dekker

Op 25 november 2015 overleed dr. Egbart (Bart) Dekker op 93-jarige leeftijd. Hij was directeur van de Hartstichting van 1971 tot 1985. Als een van de grondleggers van het reanimeren door burgers heeft Bart Dekker een grote bijdrage geleverd aan de strijd tegen hart- en vaatziekten. Mede dankzij zijn initiatief en inspanningen kunnen nu twee miljoen mensen reanimeren, hangen er AED’s in openbare ruimten en is er een oproepsysteem voor burgerhulpverleners. De Hartstichting heeft, ter ere van zijn bijdrage aan de strijd tegen hart- en vaatziekten, de jaarlijkse beurzen voor jonge onderzoekers naar hem vernoemd. In 2015 heeft hij de laatste Dekker-prijzen uitgereikt. Een man met het hart op de juiste plaats. Zijn werk zal in de Hartstichting voortleven.

Memoriam

Vooruitblik

Op de verschillende thema’s van de Onderzoeksagenda worden in 2016 nieuwe stappen gezet:

 • Acute behandeling van beroerte: Het onderzoek waarvoor wij als Hartstichting € 6 miljoen beschikbaar hebben gesteld gaat in 2016 van start.
 • Eerder herkennen van hart- en vaatziekten: In 2016 wijzen wij de eerste onderzoeksprojecten toe om hart- en vaatziekten te herkennen voordat ze toeslaan. Wij hebben hiervoor € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld en STW € 2,5 miljoen.
 • Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl langer vol te houden: 2016 staat voor een groot deel in het teken van dit thema. We hebben drie doelen:
  • We ontwikkelen 3 nieuwe manieren om een gezonde leefstijl langer vol te houden.
  • We zorgen voor leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- en vaatziekten.
  • We streven naar betere nationale samenwerking en coördinatie.

Meer fondsen en meer beweging

Elke dag strijden vrijwilligers, onderzoekers, donateurs, zorgprofessionals en bedrijven gezamenlijk tegen hart- en vaatziekten. Zo komen we dichter bij ons doel: hart- en vaatziekten verslaan. We werken onder meer met Unilever samen voor een hartgezonde(re) levensstijl.

Ik ga nog jaren vol enthousiasme door!

Lees het interview met Olga

“Ik span me graag in voor een goed maatschappelijk doel. Inmiddels ben ik 5 jaar bestuursvoorzitter van comité Zeist. Dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor de organisatie van de collecte en de opbrengst. Toen ik voorzitter werd, ben ik targets gaan stellen. Dat werkt stimulerend en werd nog niet gedaan. In 2015 hebben er 120 collectanten gelopen en haalden we om precies te zijn 10.462,66 euro op. Het lukt ons doorgaans goed om vrijwilligers enthousiast te maken. We bellen, sturen kerstkaarten, kennen iedereen persoonlijk. Het beste werkt: persoonlijk vragen.”

Olga Peters, Voorzitter comité Zeist

Onze droom: samen strijden

Doel: Samen strijden om hart- en vaatziekten te verslaan.

Elke dag telt: Want elke bijdrage is een stap dichterbij ons doel.

Dit doen we: Meer fondsen en meer beweging.

Ons doel

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten verslaan. Deze strijd kost geld. Geld om wetenschappelijk onderzoek mee te financieren en voorlichting te geven. Daarom werven we fondsen. Deze strijd vraagt ook om een beweging in de maatschappij. Want: hoe meer medestrijders, hoe dichter we bij het verslaan van hart- en vaatziekten komen.

Samen voor een hartgezonde(re) levensstijl

Lees het interview met Bart Kuppens

‘In de samenwerking met de Hartstichting vinden we elkaar in een gezamenlijke visie. We zijn allebei structureel actief om een positieve gedragsverandering naar een gezonde(re) levensstijl te creëren. Zo gaan we in 2016 een landelijke campagne voeren om mensen op te roepen om de Persoonlijke Gezondheidscheck te doen en zich zo bewust te worden van de eigen gezondheid. Daarmee willen we jaarlijks 300.000 mensen bereiken. Daarnaast gaan we een campagne voeren, waarin het belang van gezonde voeding voorop staat. Daarmee willen we jaarlijks 100.000 huishoudens die niet of nauwelijks verse groenten en fruit eten, stimuleren dat wel (vaker) te doen.’

Bart Kuppens, Vice-president Marketing Unilever Benelux – Foods, Home Care and Personal Care

Doelstellingen in 2017

 • Inkomsten: € 49,2 miljoen; gemiddelde inkomstengroei per jaar: 7,2% per jaar
 • Opbrengst van € 3,9 miljoen uit acties en events

Resultaten in 2015

Inkomsten

€ 42,3 miljoen

uit eigen fondsenwerving

Unilever

Unilever

Strategische samenwerking rondom gezonde leefstijl

Inkomsten

€ 3,4 miljoen

groei inkomsten uit eigen fondsenwerving t.o.v. 2014

Overige resultaten

 • hartstichting.nl verkozen tot website van het jaar, categorie goede doelen
 • 52.000 Facebookfans voor Hartstichting
 • 110.000 Facebookfans voor Dress Red Day
 • 11.800 volgers op Twitter

Activiteiten in 2015

Actualiteit h6 samen strijden
In 2015 lanceerden we de campagne ‘Elke dag telt’ om het bewustzijn rond de ernst van hart- en vaatziekten te vergroten. Daarnaast ontwikkelden we nieuwe evenementen, boorden we nieuwe fondsenwervende kanalen aan en werkten we met zakelijke partners aan gezamenlijke doelen. Ook vernieuwden we de eigen organisatie om het contact met onze vrijwilligers te verbeteren.

Belangrijkste activiteiten

 • Lancering campagne ‘Elke dag telt’ (maart)
 • Hartweek collecte (april)
 • Campagne Vrouwenhart (september)
 • Dress Red Day (september)
 • Tijd voor Max: fondsenwervende TV show (december)

Samenwerking met bedrijven

Bedrijven en goede doelen kunnen elkaar versterken met slimme inzet van elkaars expertise. Een bedrijf kan door samenwerking met de Hartstichting haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. En de Hartstichting kan op deze manier veel meer mensen bereiken. Zo zijn we in 2015 met Unilever een samenwerking gestart en is ook de samenwerking met Opel & Feyenoord voortgezet.

Campagne ‘Elke dag telt’

In 2015 zijn we een campagne gestart rond waargebeurde verhalen die door naasten worden beschreven.

Digitale relaties

Veel mensen met wie we relaties willen opbouwen, zijn online actief. Er wordt veel gebruik gemaakt van social media om verhalen te delen, steun te vinden en meningen te uiten. Daarom investeert de Hartstichting intensief – en succesvol – in onze online-kanalen en social media.

Hartweek

De jaarlijkse Hartweek vond in 2015 plaats van 5 – 11 april. Ruim 50.000 collectanten gingen deze week langs de deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten in Nederland. De Hartweek leverde dit jaar 3,1 miljoen euro op.

De collecte opnieuw bekeken

De opbrengst van de jaarlijkse collecte ligt nog altijd ruim boven de 3 miljoen euro. Mooi resultaat, maar geen reden om stil te zitten. De Hartstichting is bezig met een reorganisatie van de collecte. Doelstellingen: de collecte efficiënter organiseren, en meer mensen dankzij direct contact bereid vinden te collecteren.

Nieuwe acties en evenementen

De Hartstichting besloot in 2015 om naast de collecte meer eigen acties en evenementen te organiseren. Hiermee kunnen we de opbrengsten vergroten en zijn we zichtbaarder als een actieve organisatie die midden in de samenleving staat. Zo organiseerden we Hartstocht Biesbosch, een bijzondere wandeling door een uniek natuurgebied, waaraan 1000 mensen deelnamen.

Sportieve activiteiten: hardlopen, wielrennen en roeien

Steeds vaker zetten mensen zich in voor de Hartstichting door in beweging te komen. Hardlopen, wielrennen, roeien – overal wordt sportief geld ingezameld voor onze gezamenlijke strijd tegen hart- en vaatziekten. Enkele voorbeelden:

 • Dam tot Damloop 2015, opbrengst € 19.500.
 • Gran Fondo New York 2015, opbrengst € 17.000.
 • Vierdaagse Nijmegen 2015, opbrengst €3.200.
 • Sloepenrace Veerse Meer, opbrengst € 6.000.
 • Hartstocht Biesbosch: wandeling, opbrengst € 4.620.

Loterijen

In 2015 steunde de Stichting VriendenLoterij ons met 1.3 miljoen euro. De helft van dit geld ontvingen we ter ondersteuning van reanimatie-onderwijs op scholen. Daarnaast ontvingen we van de Lotto en het Fonds Bijzondere Uitkeringen € 326.000 en van de Postcodeloterij € 10.000.

Leermoment

 • Intensiever investeren in binding met de achterban. We hebben geleerd dat veel collectanten opgehouden zijn, omdat ze te weinig contact hadden met de Hartstichting. Om de collecte-inkomsten te continueren, gaan we intensiever investeren in de binding met onze (potentiële) achterban.
 • De Hartstichting investeert in een nieuw customer relationship management-programma, dat in 2016 operationeel wordt.

Vooruitblik

 • Het team dat zich bezighield met de Collecte en Acties en Events is hervormd en dit moet in de komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen.
 • We gaan onderzoek doen naar de perceptie van hart- en vaatziekten binnen verschillende doelgroepen.
 • We gaan verder bouwen aan nieuwe samenwerkingsvormen met de zakelijke markt.

Downloads

Bekijk het jaarverslag, de volledige jaarrekening en de verantwoordingsverklaring.