Hartstichting.nl wordt geladen

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over onze diensten of activiteiten?

  • Maak gebruik van het online klachtenformulier
  • Bel met 070 - 315 55 55
  • Stuur een brief naar de Hartstichting: Postbus 300 - 2501 CH Den Haag

Klachtenregeling voor vrijwilligers

Bij de Hartstichting gaan we goed om met onze mensen. Zij zetten zich met toewijding in voor een hartgezonder Nederland. We nemen daarom de klachten van onze vrijwilligers en beroepskrachten heel serieus. Heb je een klacht over de organisatie van de activiteit(en) waarbij je betrokken bent, heb je grensoverschrijdend gedrag ervaren of heb je op een andere manier iets meegemaakt wat niet kan? Aarzel niet en meld dit bij Simone Karper.

Afhandeling klachten

We nemen alle klachten serieus en geven je zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen 15 werkdagen. We laten het weten als de afhandeling van je klacht langer gaat duren.

Klachtenprocedure:

  • na ontvangst van je klacht sturen we de ontvangstbevestiging
  • de verantwoordelijke afdeling of medewerker neemt je klacht in behandeling
  • je ontvangt uiterlijk binnen 15 dagen antwoord op je ingediende klacht

Je kunt ook een klacht indienen bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit bureau houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien je deze eerder bij de Hartstichting hebt ingediend.