Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft 3 functies, bestaande uit toezichthouder, werkgever en klankbord. Op deze pagina vind je meer informatie over de diverse functies.

Wat de functies betekenen

Toezichthouder

De raad van toezicht heeft een auditcommissie die controleert of de Hartstichting de procedures en richtlijnen naleeft, met name in financiële verslaglegging

Werkgever

De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht beoordelen het functioneren van de directeur van de Hartstichting

Klankbord

De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met de Ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad, directeur en afdelingsmanagers van de Hartstichting

Leden raad van toezicht

Frank de Grave: voorzitter 

Frank de Grave studeerde staats- en bestuursrecht en openbare financiën aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds september 2018 is De Grave lid van de Raad van State.

Hij is een ervaren bestuurder. Hij heeft diverse politieke functies gehad zoals Kamerlid, wethouder financiën, locoburgemeester van Amsterdam, staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Defensie. In 2003 verliet De Grave de politiek en vervulde hij diverse functies in de zorg. Hij was voorzitter RvB Nederlandse Zorgautoriteit en van de Federatie Medisch Specialisten.

Frank de Grave is lid van de Raad van State. Nevenactiviteiten die Frank de Grave vervult zijn onder andere lid van het curatorium van VNO/NCW, lid van de raad van advies van ING Bank Nederland en bestuurslid van de Academie voor Wetgeving.

Foto: Raad van State - Lambert de Jong 

Miriam de Kleijn - Deskundigheid: preventie

Miriam de Kleijn is huisarts niet praktiserend, epidemioloog en werkt als consultant vanuit haar bedrijf PinK-FOX. Als nevenactiviteiten is zij lid van de Raad van Toezicht van gezondheidscentra Diemen; lid van de Raad van Advies Stichting Rookpreventie Jeugd, lid van de Taskforce Rookvrije Start namens NHG, voorzitter van het bestuur van de stichting ‘Keer Roken Om’ en interim-voorzitter van het Partnership Stop met Roken en partner van de Alliantie Nederland Rookvrij!

Erik Westerink - Deskundigheid: financiën

Erik Westerink is, vanwege zijn brede financiële kennis en ervaring, vicevoorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie. Hij is partner bij Parcom Capital Management BV. Tevens is hij voorzitter van de raad van commissarissen van RH Marine Group te Rotterdam, van Royal Huisman te Vollenhoven en van Frames Group te Alphen aan de Rijn. Verder is hij lid van de raad van commissarissen van Ten Cate Geosynthetics en van Altrex BV. Overige nevenactiviteiten zijn: voorzitter van het Vriendenfonds van het Teylers Museum, co-chair van het Netherlands Committee van Human Rights Watch en directeur bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Hermien Nieuwenhuijsen - Deskundigheid: vrijwilligers

Hermien Nieuwenhuijsen is sinds 1997 betrokken als vrijwilliger in diverse functies bij de Hartstichting. In de raad van toezicht is haar prioriteit dan ook ‘de vrijwilliger’. In april 2019 start zij haar eigen bedrijf Simpel Support (voor Office-, HR en Eventmanagement) en in oktober 2019 begint ze daarnaast ook als Office Manager bij Plantics in Arnhem. Zij is tevens mede-eigenaar van Pitch&Putt Golf Papendal te Arnhem en is er tot oktober ook parttime werkzaam.

Gerard van Olphen - Deskundigheid: financiën

Gerard van Olphen is als bedrijfseconoom van grote waarde voor de auditcommissie en de raad van toezicht. In het dagelijks leven is hij voorzitter van de raad van bestuur van de APG Groep. Een onbetaalde nevenfunctie is de Signaleringsraad van het NBA waar hij  per 1 februari 2019 in zit. (Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van ASR en lid van de Raad van Toezicht van Netspar.

Susan Veenhoff - Deskundigheid: communicatie

Susan Veenhoff heeft na een internationale corporate carrière bij Numico en Philips in 2012 de overstap gemaakt naar de charitatieve sector en werd bestuurder van een gezondheidsfonds op het gebied van borstkanker. Ze loodste het fonds door een publicitaire crisis. De afgelopen jaren stond zij raden van bestuur in de zorg bij met hun strategische vraagstukken. Sinds 2017 is zij bestuurder in de zorg. Zij heeft een commerciële achtergrond, brede ervaring op het gebied van partnerships en innovatie en kennis van de charitatieve sector en de zorg. Nevenfuncties zijn: bestuurder bij Stichting Sint in Amsterdam, een fonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in Amsterdam.

Barbara Mulder - Deskundigheid: wetenschap

Barbara Mulder bekleedt in de raad van toezicht de portefeuille ‘wetenschap’. Zij is tevens toezichthouder bij de Nederlandse Hart Registratie en lid van de Raad van Advies bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Daarnaast is zij lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Regels

De raad van toezicht handelt volgens het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de auditcommissie. De directie en de raad van toezicht worden ook geadviseerd voor de Wetenschappelijke Adviesraad, de Vrijwilligers Adviesraad en de (van samenstelling wisselende) Maatschappelijke Raadpleging. De raad van toezicht vergadert 4 keer per jaar, waarbij steeds een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie.

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)