Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft 3 functies, bestaande uit toezichthouder, werkgever en klankbord. Op deze pagina vind je meer informatie over de diverse functies.

Wat de functies betekenen

Toezichthouder

De raad van toezicht heeft een auditcommissie die controleert of de Hartstichting de procedures en richtlijnen naleeft, met name in financiële verslaglegging

Werkgever

De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht beoordelen het functioneren van de directeur van de Hartstichting

Klankbord

De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met de Ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad, directeur en afdelingsmanagers van de Hartstichting

Leden raad van toezicht

Frank de Grave: voorzitter 

Frank de Grave is sinds april 2019 voorzitter van de raad van toezicht. De Grave heeft een brede bestuurlijke en politieke achtergrond. Hij is lid van de Raad van State. Naast het voorzitterschap vervult hij een aantal nevenfuncties waaronder lid van het curatorium van VNO/NCW, voorzitter van de raad van advies van ING Bank Nederland en bestuurslid van de Academie voor Wetgeving.

Foto: Raad van State - Lambert de Jong 

Miriam de Kleijn - Deskundigheid: preventie

Miriam de Kleijn is huisarts (niet praktiserend), epidemioloog en werkt als consultant vanuit haar bedrijf PinK-FOX voor o.a. het Trimbos Instituut en het Institute for Positive Health. Haar nevenactiviteiten zijn lid van de raad van toezicht van Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuid-Oost en Diemen (GAZO); lid van de raad van advies Stichting Rookpreventie Jeugd; lid van de Taskforce Rookvrije Start namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); voorzitter van het bestuur van de stichting ‘Keer Roken Om’ en lid van het bestuur van het Partnership Stoppen met Roken. Haar bedrijf is aangesloten bij het Netwerk Nederland Rookvrij. Zij heeft in de raad van toezicht de portefeuille ‘preventie’.

Barbara Mulder - Deskundigheid: wetenschap

Barbara Mulder bekleedt in de raad van toezicht de portefeuille ‘wetenschap’. Als hoogleraar cardiologie heeft zij meer dan 400 internationale wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en meer dan veertig promovendi begeleid. Bij de European Society of Cardiology maakt zij deel uit van de ‘Task Force for Adult Congenital Heart Disease’ en de ‘Partnership Policy Committee”. Mulder is lid van de raad van advies en van de Consultancy Commissie bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Zij is tevens toezichthouder bij de Nederlandse Hart Registratie en lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Hermien Nieuwenhuijsen - Deskundigheid: vrijwilligers

Hermien Nieuwenhuijsen is sinds 1997 betrokken als vrijwilliger in diverse functies bij de Hartstichting. Zij bekleedt haar positie in de raad van toezicht op voordracht van de Vrijwilligers Advies Raad (VAR) en haar prioriteit is dan ook ‘de vrijwilliger’. Nieuwenhuijsen is ondernemer, zij is eigenaar van Simpel Support, een bedrijf voor Office-, HR- en Eventmanagement en mede-eigenaar van Pitch & Putt Golf Papendal. Zij is tevens werkzaam bij Plantics in Arnhem als HR- en Office Manager.

Gerard van Olphen - Deskundigheid: financiën

Gerard van Olphen is als bedrijfseconoom van grote waarde voor de auditcommissie en de raad van toezicht. In het dagelijks leven is hij voorzitter van de raad van bestuur van de APG Groep. Een onbetaalde nevenfunctie is zijn deelname aan de Signaleringsraad van het NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) sinds 2019. Ook is hij lid van de raad van commissarissen van ASR en lid van de raad van toezicht van Netspar.

Susan Veenhoff - Deskundigheid: communicatie

Susan Veenhoff heeft een commerciële achtergrond, brede ervaring op het gebied van partnerships en innovatie en kennis van de charitatieve sector en de zorg. Na een internationale corporate carrière bij Numico en Philips maakte zij de overstap naar de charitatieve sector en de zorg. Zij was directeur van een gezondheidsfonds op het gebied van borstkanker. De afgelopen jaren stond zij raden van bestuur in de zorg bij met hun vraagstukken; sinds 2017 is zij bestuurder in de zorgsector.

Erik Westerink - Deskundigheid: financiën

Erik Westerink is, vanwege zijn brede financiële kennis en ervaring, lid van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie. Hij is partner bij Parcom Capital Management BV. Tevens is hij lid van de raad van commissarissen van Royal Huisman en Royal Ten Cate Geosynhetics en co-chair van het Netherlands Committee van Human Rights Watch.

Regels

De raad van toezicht handelt volgens het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de auditcommissie. De directie en de raad van toezicht worden ook geadviseerd voor de Wetenschappelijke Adviesraad, de Vrijwilligers Adviesraad en de (van samenstelling wisselende) Maatschappelijke Raadpleging. De raad van toezicht vergadert 4 keer per jaar, waarbij steeds een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie.

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)