Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft 3 functies, bestaande uit toezichthouder, werkgever en klankbord. Op deze pagina vind je meer informatie over de diverse functies.

Wat de functies betekenen

Toezichthouder

De raad van toezicht heeft een auditcommissie die controleert of de Hartstichting de procedures en richtlijnen naleeft, met name in financiële verslaglegging

Werkgever

De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht beoordelen het functioneren van de directeur van de Hartstichting

Klankbord

De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met de Ondernemingsraad, Wetenschappelijke Adviesraad, directeur en afdelingsmanagers van de Hartstichting

Leden raad van toezicht

Frank de Grave: voorzitter 

Frank de Grave studeerde staats- en bestuursrecht en openbare financiën aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds september 2018 is De Grave lid van de Raad van State.

Hij is een ervaren bestuurder. Hij heeft diverse politieke functies gehad zoals Kamerlid, wethouder financiën, locoburgemeester van Amsterdam, staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Defensie. In 2003 verliet De Grave de politiek en vervulde hij diverse functies in de zorg. Hij was voorzitter RvB Nederlandse Zorgautoriteit en van de Federatie Medisch Specialisten.

Nevenactiviteiten die Frank de Grave op dit moment vervult zijn onder andere lid van het bestuur van het replicatiefonds van de Federatie Medisch Specialisten, lid van het curatorium van VNO/NCW, lid van de raad van commissarissen van Zorg in Nederland en lid van de raad van advies van ING Nederland.

Foto: Raad van State - Lambert de Jong 

Miriam de Kleijn - Deskundigheid: preventie

Miriam de Kleijn is huisarts, epidemioloog en consultant. In 2000 is zij gepromoveerd op de rol van oestrogenen bij cardiovasculaire ziekten in vrouwen. Zij is werkzaam als consultant in de zorg op het gebied van preventie, samenwerken, en patiënt-participatie. Zij is tevens toezichthouder bij de gezondheidscentra Diemen.

Erik Westerink - Deskundigheid: financiën

Erik Westerink is, vanwege zijn brede financiële kennis en ervaring, vice voorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie. Hij is partner bij Parcom Capital Management BV. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van RH Marine Group te Rotterdam, lid van de Raad van Commissarissen van Frames Group te Alphen aan de Rijn, lid van de Raad van Commissarissen van Royal Ten Cate te Almelo. Overige nevenactiviteiten zijn: voorzitter van het Vriendenfonds van het Teylers Museum en Directeur bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Hermien Nieuwenhuijsen - Deskundigheid: vrijwilligers

Hermien Nieuwenhuijsen is sinds 1997 betrokken als vrijwilliger in diverse functies bij de Hartstichting. Zij is eigenaar van Simpel Support, een bedrijf dat diensten voor Office, HR & Event Management biedt. Ze is ook nog mede-eigenaar van en werkzaam bij Pitch&Putt Golf Papendal te Arnhem.

Gerard van Olphen - Deskundigheid: financiën

Gerard van Olphen is bedrijfseconoom. Hij is lid van de auditcommissie van de Hartstichting. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van bestuur van de APG Groep en Chief Executive Officer (pensioenuitvoerder). Als onbetaalde nevenfunctie is hij lid van het Risk Committee van het NBA (Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

Susan Veenhoff - Deskundigheid: communicatie

Susan Veenhoff is bedrijfskundige met een corporate achtergrond. Zij werkte 18 jaar voor Numico en Philips in binnen- en buitenland. In 2012 maakte zij een overstap naar de charitatieve / zorgsector en was algemeen directeur van Stichting Pink Ribbon. Zij is adviseur voor een aantal zorginstellingen en lid van het bestuur van Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam.

Barbara Mulder - Deskundigheid: wetenschap

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie in het Amsterdam UMC en betrokken bij onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. In de raad van toezicht bekleedt zij de portefeuille ‘wetenschap’. Zij is tevens toezichthouder bij de Nederlandse Hart Registratie en lid van de Raad van Advies bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Daarnaast is zij lid van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Regels

De raad van toezicht handelt volgens het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de auditcommissie. De directie en de raad van toezicht worden ook geadviseerd voor de Wetenschappelijke Adviesraad, de Vrijwilligers Adviesraad en de (van samenstelling wisselende) Maatschappelijke Raadpleging. De raad van toezicht vergadert 4 keer per jaar, waarbij steeds een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie.

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)