Hartstichting.nl wordt geladen

Wat je als collecte-organisator doet

Als collecte-organisator organiseer je de collecte in je eigen wijk of woonplaats. Taken zijn onder andere:

  • aansturen collectanten of wijkhoofden
  • materialen bestellen
  • looproutes indelen
  • opbrengst tellen en (financiële) administratie

Vragen over vrijwilligerswerk of collecteren?

Mail naar Servicepunt Vrijwilligers of bel naar 070 315 56 95