Hartstichting.nl is genomineerd voor Website van het jaar

Stem op ons

Subsidiewijzer

Bent u onderzoeker en wilt u een subsidie aanvragen? Lees hier meer over de subsidievormen, voorwaarden en de deadlines.

Consortiumsubsidies

Consortiumsubsidies zijn voor onderzoeksgroepen die in een samenwerkingsverband een groot onderzoeksproject uitvoeren. We investeren onder andere in Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON).

Lees meer over consortiumsubsidies

Persoonsgebonden subsidies - Dekkerbeurzen

De Hartstichting reikt elk jaar Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden subsidies, waarmee we de carrière willen stimuleren van getalenteerde onderzoekers in het hart- en vaatonderzoek. Lees meer over persoonsgebonden subsidies 

Innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie wordt toegekend aan onderzoekers die out of the box denken. Speciaal voor nieuwe, tegendraadse ideeën stelde de Hartstichting een subsidie € 50.000,- beschikbaar voor 2 onderzoekers. Lees meer over innovatiesubsidies en lees meer over de uitreiking van innovatiesubsidies op 18 februari 2016.

Subsidies in samenwerkingsverband 

In samenwerking met ZonMw roepen wij op tot het indienen van projectideeën voor het Programma Translationeel Onderzoek. Lees meer over het Programma Translationeel Onderzoek.

De Hartstichting draagt financieel bij aan de oproep van ZonMw voor het indienen van subsidieaanvragen voor Kennissyntheses en Reviews binnen het programma Gender en Gezondheid van ZonMw. Lees meer over deze oproep

Subsidies in samenwerkingsverband internationaal

De Hartstichting werkt samen met internationale partners voor het financieren van grote, internationale onderzoeksprojecten. Lees meer over internationale subsidies.

Aanvullende subsidies

De Hartstichting heeft enkele subsidies die een aanvulling zijn op lopend of afgerond onderzoek. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van een proefschrift of een internationaal werkbezoek. Lees meer over aanvullende subsidies

Subsidievoorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie bij de Hartstichting gelden algemene subsidievoorwaarden.

Download de subsidievoorwaarden

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

De Hartstichting hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van onderzoeksubsidies. Om dit te waarborgen, hanteert de Hartstichting de gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling. Download de gedragscode.

Klachtenreglement speerpunt Wetenschap

De Hartstichting vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met haar relaties en zal te allen tijde trachten haar dienstverlening te verbeteren. Zo wil de Hartstichting ook zorgvuldig optreden in de beoordelingsprocedure van subsidieaanvragen. Toch kan het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op haar werkwijze. Het klachtenreglement is voor klachten van aanvragers van alle subsidie-instrumenten van de Hartstichting.

Deel via:
Vragen