Subsidiewijzer

Bent u onderzoeker en wilt u een subsidie aanvragen? Lees hier meer over de subsidievormen, voorwaarden en de deadlines.

Consortium subsidies

Consortium subsidies zijn voor onderzoeksgroepen die in een samenwerkingsverband een groot onderzoeksproject uitvoeren. We investeren onder andere in Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON).

Lees meer over consortium subsidies.

Persoonsgebonden subsidies

Een persoonsgebonden subsidie is een subsidie voor een individuele onderzoeker. Hiermee willen we de carrière stimuleren van getalenteerde onderzoekers in het hart- en vaatonderzoek. Zoals bijvoorbeeld de Dekkerbeurzen. Lees meer over persoonsgebonden subsidies.

Innovatiesubsidie ronde 2015-2016

Voor de innovatiesubsidie zoeken we onderzoekers die out of the box denken. Speciaal voor nieuwe, tegendraadse, wilde ideeën, stelt de Hartstichting een subsidie van 50.000 euro beschikbaar. Lees meer over innovatiesubsidies.

Internationale subsidies

De Hartstichting werkt samen met internationale partners voor het financieren van grote, internationale onderzoeksprojecten. Lees meer over internationale subsidies.

Aanvullende subsidies

De Hartstichting heeft enkele subsidies die een aanvulling zijn op lopend of afgerond onderzoek. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van een proefschrift of een internationaal werkbezoek. Lees meer over aanvullende subsidies

Subsidievoorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie bij de Hartstichting gelden algemene subsidievoorwaarden.

Download de subsidievoorwaarden

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

De Hartstichting hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van onderzoeksubsidies. Om dit te waarborgen, hanteert de Hartstichting de gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling. Download de gedragscode.

Deel via:
Vragen