Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Financieringsvormen

Financieringsvormen

Financieringsvormen

Ben je onderzoeker en wil je financiering aanvragen? Hieronder lees je meer informatie over de financieringsvormen, voorwaarden en de deadlines.

Financiering consortia

Financiering consortia

Dekkerbeurzen

Dekkerbeurzen

Innovatiesubsidie

Innovatiesubsidie

Financiering internationaal

Financiering internationaal

Aanvullende beurzen

Aanvullende beurzen

Financiering consortia

Consortiumfinanciering is voor onderzoeksgroepen die in een samenwerkingsverband een groot onderzoeksproject uitvoeren. We investeren onder andere in Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) en Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA).

> Meer over financiering consortia

Dekkerbeurzen

De Hartstichting reikt elk jaar Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden beurzen, waarmee we de carrière willen stimuleren van getalenteerde onderzoekers in het hart- en vaatonderzoek.

> Meer over Dekkerbeurzen

Innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie kennen we toe aan onderzoekers die out of the box denken en komen met nieuwe, tegendraadse ideeën. De onderzoekers halen zelf een deel op via crowdfunding. 

> Meer over de innovatiesubsidie

Financiering internationaal

Naast samenwerking op nationaal niveau, stimuleert de Hartstichting ook internationale samenwerkingen. We werken samen met buitenlandse instanties om deze samenwerkingen te financieren en te stimuleren.

> Meer over internationale financiering en voorwaarden

Gender en Gezondheid Implementatieronde

Deze beurzen van de Hartstichting en ZonMW worden toegekend aan onderzoekers die nieuwe en bestaande kennis implementeren om de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

> Meer over de Gender en Gezondheid Implementatieronde

Aanvullende beurzen

De Hartstichting heeft enkele aanvullende beurzen op lopend of afgerond onderzoek. Dit zijn beurzen voor bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van een proefschrift of een internationaal werkbezoek.

> Meer over aanvullende beurzen

Financieringsvoorwaarden

Voor het aanvragen van financiering bij de Hartstichting gelden algemene financieringsvoorwaarden.

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

​​De Hartstichting hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van financiering. Om dit te waarborgen, hanteert de Hartstichting de gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling.

Klachtenreglement wetenschap

De beoordelingsprocedure van financieringsaanvragen gebeurt uiterst zorgvuldig en objectief. Heb je toch opmerkingen of klachten? Bekijk dan klachtenreglement voor aanvragers van alle financieringsvormen van de Hartstichting.

Nieuwsbrief Onderzoek Online

Ontvang het laatste onderzoeksnieuws en blijf op de hoogte van financieringsmogelijkheden.

Meld je aan

Meer over wetenschappelijk onderzoek

Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

 Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie