Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Financieringsvormen

  Financieringsvormen

  Financieringsvormen

  Ben je onderzoeker en wil je financiering aanvragen? Hieronder lees je meer informatie over de financieringsvormen, voorwaarden en de deadlines.

  Financiering consortia

  Financiering consortia

  Dekkerbeurzen

  Dekkerbeurzen

  Innovatiesubsidie

  Innovatiesubsidie

  Financiering internationaal

  Financiering internationaal

  Aanvullende beurzen

  Aanvullende beurzen

  Financiering consortia

  Consortiumfinanciering is voor onderzoeksgroepen die in een samenwerkingsverband een groot onderzoeksproject uitvoeren. We investeren onder andere in Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) en Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA).

  > Meer over financiering consortia

  Dekkerbeurzen

  De Hartstichting reikt elk jaar Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden beurzen, waarmee we de carrière willen stimuleren van getalenteerde onderzoekers in het hart- en vaatonderzoek.

  > Meer over Dekkerbeurzen

  Innovatiesubsidie

  De innovatiesubsidie kennen we toe aan onderzoekers die out of the box denken en komen met nieuwe, tegendraadse ideeën. De onderzoekers halen zelf een deel op via crowdfunding. 

  > Meer over de innovatiesubsidie

  Financiering internationaal

  Naast samenwerking op nationaal niveau, stimuleert de Hartstichting ook internationale samenwerkingen. We werken samen met buitenlandse instanties om deze samenwerkingen te financieren en te stimuleren.

  > Meer over internationale financiering en voorwaarden

  Gender en Gezondheid Implementatieronde

  Deze beurzen van de Hartstichting en ZonMW worden toegekend aan onderzoekers die nieuwe en bestaande kennis implementeren om de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

  > Meer over de Gender en Gezondheid Implementatieronde

  Aanvullende beurzen

  De Hartstichting heeft enkele aanvullende beurzen op lopend of afgerond onderzoek. Dit zijn beurzen voor bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van een proefschrift of een internationaal werkbezoek.

  > Meer over aanvullende beurzen

  Financieringsvoorwaarden

  Voor het aanvragen van financiering bij de Hartstichting gelden algemene financieringsvoorwaarden.

  Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

  ​​De Hartstichting hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van financiering. Om dit te waarborgen, hanteert de Hartstichting de gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling.

  Klachtenreglement wetenschap

  De beoordelingsprocedure van financieringsaanvragen gebeurt uiterst zorgvuldig en objectief. Heb je toch opmerkingen of klachten? Bekijk dan klachtenreglement voor aanvragers van alle financieringsvormen van de Hartstichting.

  Nieuwsbrief Onderzoek Online

  Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en blijf op de hoogte van alle deadlines voor het aanvragen van financiering.

  Meld je aan

  Meer over wetenschappelijk onderzoek

  Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

  Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

   Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670