Consortiumsubsidies

Consortiumsubsidies zijn voor onderzoeksgroepen die in een samenwerkingsverband een groot onderzoeksproject uitvoeren. We investeren onder andere in Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON).

Meer over consortiumsubsidies

Dekkerbeurzen

De Hartstichting reikt elk jaar Dekkerbeurzen uit. Dit zijn persoonsgebonden subsidies, waarmee we de carrière willen stimuleren van getalenteerde onderzoekers in het hart- en vaatonderzoek. 

Meer over Dekkerbeurzen 

Innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie van de Hartstichting wordt toegekend aan onderzoekers die out of the box denken. De Hartstichting stelt subsidie beschikbaar voor nieuwe, tegendraadse ideeën.

Meer over innovatiesubsidies

Programma's en onderzoek i.s.m. ZonMw

Lees meer over de programma's in samenwerking met ZonMw.

Internationale subsidie hartfalenonderzoek (ERA-CVD)

ERA-CVD is een groot Europees netwerk dat onderzoek stimuleert op het gebied van hart- en vaatziekten. De Hartstichting en ZonMw zijn partners binnen dit netwerk.

Meer over de subsidie ERA-CVD

Aanvullende subsidies

De Hartstichting heeft enkele aanvullende subsidies op lopend of afgerond onderzoek. Dit zijn subsidies voor bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van een proefschrift of een internationaal werkbezoek.  

Subsidievoorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie bij de Hartstichting gelden algemene subsidievoorwaarden.

Download de subsidievoorwaarden

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

De Hartstichting hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van onderzoeksubsidies. Om dit te waarborgen, hanteert de Hartstichting de gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling. Download de gedragscode.

Klachtenreglement speerpunt Wetenschap

De Hartstichting vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met haar relaties en zal te allen tijde trachten haar dienstverlening te verbeteren. Zo wil de Hartstichting ook zorgvuldig optreden in de beoordelingsprocedure van subsidieaanvragen. Toch kan het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op haar werkwijze. Het klachtenreglement is voor klachten van aanvragers van alle subsidie-instrumenten van de Hartstichting.

Deel via: