Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Investeren in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl

  Investeren in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl

  Investeren in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl

  Investeren in onderzoek naar gezonde leefstijl is hard nodig. Samen met andere partijen zoeken we naar nieuwe manieren die écht helpen een gezonde leefstijl vol te houden. De Hartstichting stelt € 7 miljoen beschikbaar en ZonMw € 500.000.

  5e plek op de onderzoeksagenda

  Onderzoek naar gezonde leefstijl staat op de 5e plek van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Dit is 1 lijst van 5 topprioriteiten, die we hebben samengesteld op basis van wensen vanuit de samenleving. Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen.

  Hoe maken we nu echt het verschil? Dat doen we door samen te werken. Met diverse partijen werken we aan nieuwe manieren om mensen te helpen hun hart en de vaten gezond te houden.

  > Meer over de onderzoeksagenda

  Doelstellingen onderzoek

  Er zijn 3 doelstellingen binnen het leefstijlonderzoek, die bijdragen aan het bereiken van onze ambitie:

  1. 3 nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

  In 2025 zijn er tenminste 3 in de praktijk bewezen effectieve, innovatieve en toegankelijke methoden waarvan de ontwikkeling mede is toe te schrijven aan de Hartstichting. Deze methoden helpen 3 specifieke doelgroepen om langdurig gezond te leven.

  2. Leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- en vaatziekten

  In 2020 is er 1 nieuw, effectief en toegankelijk concept van revalidatie en/of leefstijlbegeleiding. Meer hart- en vaatpatiënten nemen deel aan leefstijlbegeleiding op maat en houden dit langdurig vol. In 2025 wordt dit nieuwe aanbod in de praktijk toegepast:

  • Minimaal 10 (zorg)regio’s bieden leefstijlbegeleiding op maat aan voor hart- en vaatpatiënten
  • Minimaal 2 van de 3 patiënten met een indicatie voor revalidatie neemt deel aan het (nieuwe) aanbod voor leefstijlbegeleiding op maat
  • Minimaal 2 van de 3 deelnemers houdt zijn persoonlijke leefstijldoel minstens 1 jaar vol (stoppen met roken, meer bewegen of gezonde voeding)

  3. Nationale samenwerking en coördinatie

  Gezonde leefstijl verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, maar ook op veel andere gezondheidsproblemen en chronische ziekten. Het ligt daarom voor de hand dat partijen die onderzoek doen op het gebied van gezonde leefstijl hun krachten bundelen. 

  Op dit moment is er in Nederland nog veel versnippering. Er is een nationaal gecoördineerde aanpak nodig. In het buitenland zijn er al goede voorbeelden:

  • Verenigde Staten: National Prevention Research Centres Program
  • Engeland: National Prevention Research Initiative

  Aanpak en samenwerking

  Om te komen tot innovatieve initiatieven om mensen te steunen bij het langdurig gezond leven is een gecoördineerde aanpak nodig. De intentie is dat:

  • Er multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s komen voor specifieke doelgroepen én gericht op meerdere leefstijlaspecten.
  • Vanaf het begin samengewerkt wordt met (inter)nationale bedrijven en financiers, om te komen tot producten die werkelijk toepassing vinden in de praktijk.
  • Onderzocht wordt hoe we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven en inzichten uit innovatieve ICT-projecten.

  In 2017 is nationale samenwerking in leefstijlonderzoek een feit. Daarnaast is voorlichting over gezond leven onderdeel van onze aanpak. We moeten gezond leven blijven aanwakkeren én meten wat het effect is. Zo kunnen nieuwe voorlichtende activiteiten profiteren van opgedane inzichten.

  Binnen onze aanpak is er ook aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen staat op de 2e plek van de onderzoeksagenda. We willen dat wetenschappers en zorgprofessionals de verschillen tussen mannen en vrouwen standaard in acht nemen. De kennisachterstand op dit gebied moet zo snel mogelijk worden ingehaald.

  Ook bij onderzoek naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden is het van belang om de eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen mee te nemen.

  > Meer over onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

  Beleidsrapport

  Uitgebreide informatie over de inhoud en aanpak van ons onderzoeksthema om een gezonde leefstijl langer vol te houden vind je in het beleidsrapport.

  Subsidie voor onderzoek

  De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen voor dit thema is verstreken (17 mei 2016). In de loop van 2016 is bekend gemaakt welke onderzoeksprojecten geld krijgen.

  Wil je als onderzoeker meer weten over subsidies voor wetenschappelijk onderzoek van de Hartstichting? Ga naar de Subsidiewijzer en bekijk alle subsidievormen en deadlines.

  > Meer over de Subsidiewijzer

  Publieksinformatie over onderzoek

  Ook het algemene publiek, hart- en vaatpatiënten en onze vrijwilligers en donateurs vertellen we graag op een toegankelijke manier in welk onderzoek we investeren.

  > Meer over onderzoek naar hart- en vaatziekten

  > Meer over onderzoek naar eerder herkennen van hart- en vaatziekten

  Nieuwsbrief Onderzoek Online

  Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en blijf op de hoogte van alle deadlines voor het aanvragen van financiering.

  Meld je aan

  Meer over wetenschappelijk onderzoek

   Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek van start

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek van start

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670