Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Investeren in thema's onderzoeksagenda

  Investeren in thema's onderzoeksagenda

  Investeren in thema's onderzoeksagenda

  De onderzoeksagenda is een lijst met 5 thema's, die we hebben vastgesteld op basis van wensen uit de samenleving. In deze thema's gaan we extra investeren. Ben je onderzoeker op het gebied van hart- en vaatziekten? Bekijk welke onderwerpen op onze onderzoeksagenda staan en de komende jaren prioriteit krijgen.

  De 5 thema's van de onderzoeksagenda

  Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

  We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. Zo kunnen we deze ziekten behandelen voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade.

  > Meer over eerder herkennen hart- en vaatziekten

  Hart- en vaatziekten bij vrouwen

  We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed voorkomen, herkennen en behandelen als bij mannen. Daarvoor is het nodig dat in onderzoek én zorg de verschillen tussen mannen en vrouwen standaard in acht worden genomen. De kennisachterstand over vrouwen moet zo snel mogelijk worden ingehaald.

  > Meer over hart- en vaatziekten bij vrouwen

  Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen

  We willen dat mensen met boezemfibrilleren en hartfalen met een goede kwaliteit van leven ouder worden. Daarom willen we boezemfibrilleren en hartfalen opsporen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Ook willen we betere behandelingen zodat mensen met minder klachten leven en de versnelde veroudering van het hart wordt afgeremd of zelfs gestopt.

  > Meer over beter behandelen hartfalen en hartritmestoornissen

  Acute behandeling van beroertes

  We willen voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, afgestemd op de individuele patiënt. Zo voorkomen of beperken we hersenschade door beroertes. Veel meer patiënten overleven hierdoor een beroerte en leiden hun dagelijks leven daarna weer zelfstandig.

  > Meer over behandeling van beroertes

  Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden

  Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen. Samen met anderen willen we nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om mensen te helpen hun hart gezond te houden.

  > Meer over nieuwe manieren om gezonde leefstijl lang vol te houden

  Opstellen van de onderzoeksagenda

  Begin 2014 konden mensen online stemmen op onderzoeksthema’s waarin de Hartstichting de komende jaren zou moeten investeren. Eerst organiseerden we een reeks intensieve groepsgesprekken over onderzoek. Mensen kregen daarna de keuze uit 17 onderzoeksthema's. Hieruit is een top 5 naar voren gekomen.

  Achtergrondinformatie en stemuitslag

  De lijst met 17 thema's waarop mensen konden stemmen is vastgesteld op basis van groepsgesprekken met meer dan 150 personen: wetenschappers, zorgverleners, patiënten en hun naasten, vrijwilligers, donateurs en algemeen publiek. Gedurende het hele proces was een begeleidingscommissie actief met afgevaardigden uit al deze doelgroepen.

  De uiteindelijke prioriteitenlijst is bepaald op basis van het aantal stemmen op een thema in combinatie met het belang (symbolisch bedrag) dat mensen aan het thema gaven.

  Bijna 12.500 mensen brachten een stem uit, onder te verdelen in 3 categorieën:

  • 2243 wetenschappers en zorgprofessionals
  • 6766 patiënten en hun naasten
  • 3452 vrijwilligers, donateurs en algemeen publiek

  Veel stemmers gaven meerdere categorieën aan. Wetenschappers en professionals zijn steeds ingedeeld bij wetenschapper/zorgprofessional. Patiënten en naasten zijn ook samen ingedeeld in de categorie patiënten/naasten. Als een patiënt ook vrijwilliger of donateur is, telde zijn stem mee als patiënt.

  Opvallend is dat er weinig verschil is in de voorkeur van wetenschappers, patiënten, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers. De volgorde van de vijf belangrijkste thema’s komt vrijwel overeen. Alleen wetenschappers  en zorgverleners hadden een ander thema op de eerste plek staan. Hun grootste wens is onderzoek naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden.

  Samenstelling begeleidingscommissie onderzoeksagenda

  De begeleidingscommissie die het gehele proces rondom de onderzoeksagenda begeleidde, bestond uit een vertegenwoordiging van alle groepen die betrokken waren bij het maken van de onderzoeksagenda. Wetenschappers die in de begeleidingscommissie zaten:

  • voorzitter van de begeleidingscommissie Wiek van Gilst, hoofd experimentele cardiologie Universitair Medisch Centrum Groningen
  • klinisch wetenschapper Arno Hoes, epidemioloog bij het Julius Centrum UMC Utrecht
  • basaal wetenschapper Marie José Goumans, onderzoeker en celbioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum

  Marie Jose Goumans: "Het is belangrijk wetenschap in de maatschappij te zetten."

  Investeren in de onderzoeksagenda

  De Hartstichting steekt de komende jaren een substantieel deel van haar budget in de thema’s van de onderzoeksagenda.

  De onderzoeksagenda is ook in het Engels beschikbaar.

  Nieuwsbrief Onderzoek Online

  Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en blijf op de hoogte van alle deadlines voor het aanvragen van financiering.

  Meld je aan

  Investeren in overige thema's

  Daarnaast blijven we investeren in andere onderzoeksthema's. Elk jaar reiken we persoonsgebonden beurzen (Dekkerbeurzen) uit aan talentvolle jonge onderzoekers en financieren we grote projecten in het kader van CVON.

  De definitieve verdeling van onderzoeksgeld bepalen we samen met de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).

  Subsidie aanvragen

  Bekijk het het overzicht van subsidies en beurzen in de Subsidiewijzer.

  > Meer over de Subsidiewijzer

  Meer over wetenschappelijk onderzoek

  Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

  Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

   Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670