Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Gebruikerscommissie

  De Hartstichting wil dat gebruikers van onderzoek betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. We vragen onderzoekers om een gebruikerscommissie in te stellen die hen adviseert gedurende het hele onderzoeksproject. Hiermee willen we bereiken dat patiënten en de maatschappij zo veel mogelijk baat hebben bij het onderzoek dat de Hartstichting financiert.

  Betrokkenheid gebruikers

  De gebruikerscommissie is een waardevolle partner in onderzoek, die actief meedenkt over het verloop van het onderzoek en het gebruik van de resultaten van het onderzoek.

  Samenwerking met gebruikers zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten goed aansluiten bij hun wensen. Samen zorgen we ervoor dat de kennisontwikkeling en het gebruik in de praktijk beter en sneller verlopen. Kansen worden zo snel mogelijk gesignaleerd en gebruikt.

  Resultaten van onderzoek vinden zo snel mogelijk hun weg naar vervolgonderzoek, richtlijnen, commerciële toepassingen en patiëntenzorg.

  Over de gebruikers

  Gebruikers zijn personen of partijen die belang hebben bij resultaten van het onderzoek en die zelf niet betrokken zijn bij het uitvoeren van het onderzoek.

  Denk bijvoorbeeld aan eindgebruikers:

  • patiënten die behandeld willen worden met een nieuw medicijn
  • artsen die patiënten op een andere manier moeten gaan behandelen.

  Andere gebruikers van onderzoek zijn:

  • bedrijven die de resultaten verder kunnen ontwikkelen
  • zorgverzekeraars die de nieuwe zorg moeten vergoeden
  • ziekenhuisapothekers: ervoor zorgen dat de productie van nieuwe medicijnen in vervolgonderzoek aan alle regels voldoet
  • financiers van het huidige en vervolg van het onderzoek
  • onderzoekers die verwachten dat ze de resultaten in de toekomst kunnen gebruiken

  Taken gebruikerscommissie

  De gebruikerscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de onderzoeksleiders. Bijvoorbeeld over octrooiaanvragen, licentieovereenkomsten en activiteiten die de kans op gebruik van de onderzoeksresultaten te bevorderen. Ook stelt zij een verslag op voor de midterm- en eindbeoordeling voor de beoordelingscommissie en de Hartstichting.

  Samenstelling gebruikerscommissie

  Een goede samenstelling van de gebruikerscommissie is essentieel voor het succes. Dit is de verantwoordelijkheid van de onderzoeksleider(s). De Hartstichting heeft 1 leidraad voor de 'ideale' samenstelling van 1 gebruikerscommissie waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn.

  Op basis van de leidraad stellen onderzoekers 1 gebruikerscommissie samen. Deze wordt beoordeeld tijdens de beoordelingsprocedure van onderzoeksaanvraag bij de Hartstichting. Daarna wordt de definitieve gebruikerscommissie samengesteld.

  Nieuwsbrief Onderzoek Online

  Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en blijf op de hoogte van alle deadlines voor het indienen van subsidies. 

  Meld je aan

  Meer informatie

  Lees de uitgebreide toelichting op de procedure rondom de samenstelling, werkwijze en taken en verantwoordelijkheden van de gebruikerscommissie.

  Vragen over de gebruikerscommissie? Stuur dan een e-mail aan Rebecca Abma-Schouten:
   r.abma-schouten@hartstichting.nl.

  Vragen over gebruikerscommissie?

  Meer over participatie van gebruikers in onderzoek

  Laat je zorginnovatie toetsen door Gezonde Mening

  Laat je zorginnovatie toetsen door Gezonde Mening

  Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

  Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

  Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

  Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek