Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Evenement Puls

Evenement Puls

Evenement Puls

Puls is een tweejaarlijks evenement van de Hartstichting en Harteraad voor patiënten, zorgprofessionals, wetenschappers en bedrijven. Samen praten we over wat we willen bereiken met hart- en vaatonderzoek. Op 8 februari 2018 vond de derde editie plaats van Puls. 

Delen, inspireren en dóór!

Met deze slogan werd Puls 2018 een groot succes. In plenaire sessies en in de vele workshop spraken ruim 350 deelnemers met elkaar. Met alle input die we kregen gaan we onderzoek naar hart- en vaatziekten optimaliseren en versnellen. 
 

Veel interactie op Puls 2018

De derde editie van Puls kende een nieuwe opzet. Het delen en inspireren kwam ditmaal vanuit de 4 deelnemersgroepen zelf.

40 sessies

Er waren 40 sessies georganiseerd door 70 deelnemers: 

  • 15 workshops
  • 10 ronde tafelgesprekken
  • 6 innovatielabs
  • 9 interactiepunten

Daarnaast hielden 4 deelnemers een presentatie over hun onderzoek in de pitch-arena en ze beantwoorden vragen uit het publiek.  

Puls app

Deelnemers stelden elkaar zowel voorafgaand als tijdens Puls vragen in de app. Ze plaatsten reacties, maakten afspraken met elkaar en schreven zich in voor sessies op het Inspiratieplein. Met de app konden deelnemers tijdens Puls live stemmen op stellingen en over sessies. De uitkomsten werden tijdens de plenaire middagsessie getoond.

Reactie van deelnemer

“Mooi om met ervaringsdeskundigen te communiceren. En inspirerend om de visie en ervaringen van verschillende partijen te horen. Dit brengt nieuwe inzichten en ideeën."
 

En dóór…

Tijdens Puls 2018 zijn contacten gelegd tussen de wetenschappers, patiënten, zorgprofessionals en de bedrijven. Zij willen ook na Puls met elkaar blijven samenwerken en wetenschappelijk onderzoek meer impact geven.

Eerdere edities van Puls

In 2014 werd de 1e keer een Puls evenement gehouden. Ruim 400 wetenschappers, patiënten en medewerkers van bedrijven gingen in november 2014 met elkaar in gesprek over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werkten ze samen verder aan de onderzoeksthema’s op de onderzoeksagenda van de Hartstichting.

> Meer over de onderzoeksagenda

In februari 2016 vond de 2e editie van Puls plaats. Ook dit evenement kenmerkte zich door stevige inhoud en veel interactie. Wetenschappers, artsen, patiënten en bedrijven gingen in gesprek met elkaar over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Puls2016 was net als Puls 2014 een groot succes. 

Nieuwsbrief Onderzoek Online

Ontvang het laatste onderzoeksnieuws en blijf op de hoogte van financieringsmogelijkheden.

Meld je aan

Patiënten, zorgprofessionals en bedrijven betrekken bij onderzoek

De Hartstichting wil patiënten, zorgprofessionals en bedrijven in een eerder stadium betrekken bij onderzoek naar hart- en vaatziekten, met als doel:

  • ervaringen van patiënten zorgen voor relevanter hart- en vaatonderzoek en grotere maatschappelijke impact
  • betrokkenheid van bedrijven zorgt voor snellere doorontwikkeling van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek
  • patiënten hebben sneller baat bij nieuwe toepassingen

> Meer over patiëntenparticipatie

Meer over participatie van gebruikers in onderzoek

Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

Patiëntvriendelijke informatie over onderzoek nodig

Dr. Frank-Erik de Leeuw

Dr. Frank-Erik de Leeuw: “Gewoon doen: het betrekken van patiënten levert mij veel eyeopeners op”

Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie