Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

ERA-CVD Joint Transnational Call 2019

ERA-CVD Joint Transnational Call 2019

ERA-CVD Joint Transnational Call 2019

​Samenwerken is van cruciaal belang voor excellent wetenschappelijk onderzoek. Het Europese netwerk voor cardiovasculair onderzoek (ERA-CVD) biedt daarom de Joint Transnational Call for research proposals (JTC2019) aan. Deze beurs kun je internationale samenwerkingen opzetten.

De Hartstichting is partner van ERA-CVD. ​Met deze call willen we onderzoekers in een vroeg stadium van hun carrière helpen om zich aan te sluiten bij een internationaal consortium, of om zelf een internationaal consortium op te zetten. De Hartstichting doet een voorselectie en stelt € 500.000,- beschikbaar voor deelname van Nederlandse onderzoekers aan ERA-CVD.

Hartstichting doet voorselectie

​Nederland heeft een groot cardiovasculair onderzoeksveld. De Hartstichting kan vanuit Nederland maar een beperkte bijdrage leveren aan deze call. Daarom heeft ERA-CVD ons gevraagd een voorselectie te doen. Zo hopen we onnodige aanvraagdruk en teleurstellingen in een later stadium van het proces te voorkomen.​

Samen met wetenschappers en patiënten hebben wij ambitieuze doelen vastgelegd in onze strategische onderzoeksagenda. We willen graag dat het beperkte budget wordt gebruikt voor onderzoek dat bijdraagt aan deze doelen. Ook willen we dat een bestaand Nederlands consortium profijt heeft van het nieuw te vormen internationaal consortium.

Joint Transnational Call 2019

De JTC-call is bedoeld voor talentvolle onderzoekers die 3 tot 8 jaar geleden hun doctoraat hebben behaald.

Let op! Kom jij niet in aanmerking voor deze call omdat je net langer dan 8 jaar geleden je doctoraat hebt behaald? Onder bepaalde omstandigheden is het toch mogelijk om een voorstel in te dienen: 

Hoe dien ik een verzoek tot verlenging in?

Stuur ons je verzoek tot verlenging van te voren toe en voeg alle informatie toe die wij nodig hebben om je situatie te beoordelen.

> Mail je verzoek naar research@hartstichting.nl

Voorwaarden voorselectie

Naast de voorwaarden in de officiële call-tekst van ERA-CVD gelden voor de voorselectie de volgende voorwaarden vanuit de Hartstichting:

 • Je hebt je eerste doctoraat minimaal 3 tot maximaal 8 jaar geleden verkregen. Voor de ronde van 2019 geldt dat je gepromoveerd moet zijn tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2016.
 • JTC2018 gehonoreerde onderzoekers komen niet in aanmerking.
 • Je moet de gehele looptijd van het project een betaalde positie hebben bij een universiteit, ziekenhuis of onderzoeksinstituut
 • Je bent al onderzoeker in of je gaat intensief samenwerken met een consortium dat voor minimaal € 950.000,- door de Hartstichting/DCVA is gefinancierd.
 • Per Nederlands consortium mag maar één onderzoeker een aanvraag indienen.
 • Je kunt als onderzoeker maar aan één consortium deelnemen.

Een persoonsgebonden beurs is een pré (bijvoorbeeld een Dekkerbeurs van de Hartstichting, VENI of VIDI, etc.).

Meedoen aan de voorselectie

Wil jij vanuit Nederland aansluiten bij een internationaal consortium, of wil je zelf een consortium opzetten met een JTC2019-aanvraag? Stuur ons dan onderstaande documenten. 

Formulier van ERA CVD

 • download het formulier en vul het volledig in

Brief meerwaarde samenwerking

Beschrijf in maximaal 1 A4 welke meerwaarde de nieuwe samenwerking heeft voor:

 • ​het Nederlandse consortium waarbinnen je werkzaam bent of waarmee je samen gaat werken
 • jouw wetenschappelijke carrière (waaronder de meerwaarde van coördinatie/ deelname aan het internationale consortium)
 • strategische onderzoeksagenda van de Hartstichting

> Meer over de strategische onderzoeksagenda

Brief onderzoeksleider

Stuur een brief van maximaal 1 A4, waarin de onderzoeksleider van het Nederlandse consortium beschrijft:

 • wat jouw rol in het Nederlandse consortium is
 • welke meerwaarde de Europese samenwerking en het voorgestelde onderzoek hebben voor het Nederlandse consortium
 • hoe het voorgestelde onderzoek past binnen de looptijd van het Nederlandse consortium

Alle documenten compleet?

> Stuur je documenten per e-mail

Data om in de gaten te houden

 • 29 maart 2019 om 14.00 uur: deadline van de voorselectie. Je hoort dan vóór 13 april of je een volledige aanvraag mag indienen.
 • 29 april 2019: deadline voor het indienen van een volledige aanvraag bij ERA-CVD 

Vragen over ERA-CVD?

Mail Marty Beurskens

Bel 070 315 55 23
 

Nieuwsbrief Onderzoek Online

Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en blijf op de hoogte van alle deadlines voor het aanvragen van financiering.

Meld je aan