Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

ERA-CVD Joint Transnational Call

ERA-CVD Joint Transnational Call

ERA-CVD Joint Transnational Call

​Samenwerken is van cruciaal belang voor excellent wetenschappelijk onderzoek. Het Europese netwerk voor cardiovasculair onderzoek (ERA-CVD) biedt daarom de Joint Transnational Call for research proposals (JTC) aan. Met deze beurs kun je internationale samenwerkingen opzetten.

De Hartstichting is partner van ERA-CVD. ​Met deze call willen we onderzoekers in een vroeg stadium van hun carrière helpen om zich aan te sluiten bij een internationaal consortium, of om zelf een internationaal consortium op te zetten. De Hartstichting doet een voorselectie en stelt € 500.000,- beschikbaar voor deelname van Nederlandse onderzoekers aan ERA-CVD.

Hartstichting doet voorselectie

​Nederland heeft een groot cardiovasculair onderzoeksveld. De Hartstichting kan vanuit Nederland maar een beperkte bijdrage leveren aan deze call. Daarom heeft ERA-CVD ons gevraagd een voorselectie te doen. Zo hopen we onnodige aanvraagdruk en teleurstellingen in een later stadium van het proces te voorkomen.​

Samen met wetenschappers en patiënten hebben wij ambitieuze doelen vastgelegd in onze strategische onderzoeksagenda. We willen graag dat het beperkte budget wordt gebruikt voor onderzoek dat bijdraagt aan deze doelen. Ook willen we dat een bestaand Nederlands consortium profijt heeft van het nieuw te vormen internationaal consortium.

Joint Transnational Call

De JTC-call is bedoeld voor talentvolle onderzoekers die 3 tot 8 jaar geleden hun doctoraat hebben behaald. Kom jij niet in aanmerking voor deze call omdat je net iets langer dan 8 jaar geleden je doctoraat hebt behaald? Onder bepaalde omstandigheden is het toch mogelijk om een voorstel in te dienen: 

Hoe dien ik een verzoek tot verlenging in?

Stuur ons je verzoek tot verlenging van te voren toe en voeg alle informatie toe die wij nodig hebben om je situatie te beoordelen.

> Mail je verzoek naar research@hartstichting.nl

Voorwaarden voorselectie

Naast de voorwaarden in de officiële call-tekst van ERA-CVD gelden voor de voorselectie de volgende voorwaarden vanuit de Hartstichting:

  • Je hebt je eerste doctoraat minimaal 3 tot maximaal 8 jaar geleden verkregen. Voor de ronde van 2019 geldt dat je gepromoveerd moet zijn tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2016.
  • JTC2018 gehonoreerde onderzoekers komen niet in aanmerking.
  • Je moet de gehele looptijd van het project een betaalde positie hebben bij een universiteit, ziekenhuis of onderzoeksinstituut
  • Je bent al onderzoeker in of je gaat intensief samenwerken met een consortium dat voor minimaal € 950.000,- door de Hartstichting/DCVA is gefinancierd.
  • Per Nederlands consortium mag maar één onderzoeker een aanvraag indienen.
  • Je kunt als onderzoeker maar aan één consortium deelnemen.
  • Een persoonsgebonden beurs is een pré (bijvoorbeeld een Dekkerbeurs van de Hartstichting, VENI of VIDI, etc.).

Let op!

Het is niet meer mogelijk een voorstel in te dienen voor de JTC2019. Begin 2020 wordt JTC2020 aangekondigd. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Inschrijven Nieuwsbrief

Vragen over ERA-CVD?

Mail Marty Beurskens

Bel 070 315 5523