Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder herkennen, opsporen en behandelen. En resultaten sneller naar patiënt te brengen. Dat kunnen we niet alleen. Op ons initiatief werken 12 partijen samen in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Oprichting DCVA

Op 12 september 2018 is de Dutch CardioVascular Alliance opgericht: een samenwerkingsverband van 12 organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek.

Ambitie DCVA

De ambitie is om het aantal chronisch zieken en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen.

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

De bundeling van krachten op landelijk niveau moet ertoe leiden dat we over 10 jaar hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen. Ook willen we oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren.

Betere vroegdiagnostiek is een van de topprioriteiten van de DCVA. Daarbij gaat het om nieuwe of verbeterde tests, innovatieve diagnostische instrumenten en optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen.

Uitbreiding van succesvolle samenwerking CVON

Dat samenwerken veel oplevert, bewezen hart- en vaatonderzoekers al in voorloper CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON)

De 4 partijen van die samenwerking waren:

  • Hartstichting
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • ZonMW

Hierbij sloten zich nog eens 8 organisaties aan: Netherlands Heart Institute (NLHI), Health-Holland, TTO-NWO, patiëntenorganisatie Harteraad, Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC), Nederlandse Hartregistratie (NHR) en de samenwerkende 4 technische universiteiten (4TU).

Patiënt en zorgpraktijk zijn sterk vertegenwoordigd in de DCVA. Verder is er aandacht voor technische innovatie en een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven.

Innovaties sneller bij patiënt

Het versnellen van de weg van wetenschappelijk resultaat naar patiënt en zorgpraktijk is een belangrijk doel van de samenwerking. Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in consortia en krijgen van de partners ondersteuning bij het valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen.

Er is aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn. Ook wordt de infrastructuur rondom onderzoek in Nederland verbeterd. De partners bouwen aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.

Ook is het doel om in een vroeger stadium gezamenlijk de toepasbaarheid van nieuwe kennis, patenten en samenwerking met de industrie te ontwikkelen.

Aansluiten bij DCVA

Op de website van DCVA vind je meer informatie en kun je alle ontwikkelingen volgen. Bekijk ook de mogelijkheden om je bij DCVA aan te sluiten.

> Ga naar de website van DCVA (in het Engels)

Meer lezen

Financieringsvormen

Financieringsvormen

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie
 

Nieuwsbrief Onderzoek Online

Ontvang het laatste onderzoeksnieuws en blijf op de hoogte van financieringsmogelijkheden.

Meld je aan