Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dekkerbeurzen Hartstichting

Dekkerbeurzen Hartstichting

Dekkerbeurzen Hartstichting

De Dekkerbeurs is vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Dekkerbeurzen zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière.  

Nieuw! Je kunt nu de nieuwe Dekkerbeurzen aanvragen voor de postdoc, de clinical scientist, de senior scientist en de senior clinical scientist. Kijk verder op deze pagina voor alle informatie.

Soorten Dekkerbeurzen

Er zijn Dekkerbeurzen voor verschillende fases in de carrière van een hart- en vaatonderzoeker. 

Nieuwe namen Dekkerbeurzen

In 2019 zijn de namen en voorwaarden van de Dekkerbeurzen aangepast:

 • Junior clinical scientist (voorheen arts voor aanvang specialisatie)
 • Clinical scientist (voorheen arts in opleiding tot specialist)
 • Postdoc (voorheen junior postdoc)
 • Senior clinical scientist (voorheen junior staflid)
 • Senior scientist (voorheen senior postdoc)
 • Clinical established investigator (naam niet gewijzigd)
 • Established investigator (naam niet gewijzigd)

Studentenbeurs

Een studentenbeurs is een speciale persoonsgebonden beurs. In de brochure vind je meer informatie over het aanvragen van deze beurs. Het indienen van de aanvraag gaat via de universiteiten.

Beginnend onderzoeker: Junior clinical scientist

Voor beginnende onderzoekers is de beurs junior clinical scientist. Dit is een beurs voor artsen die na hun artsexamen niet meteen met hun opleiding tot medisch specialist kunnen starten. In de tussentijd kunnen zij wetenschappelijk hart- en vaatonderzoek doen.

Let op! Vanaf voorjaar 2020 is het weer mogelijk om deze beurs aan te vragen. Dan komen ook de nieuwe brochures online. Om een indruk te krijgen kun je alvast de brochures van 2019 inzien.

Ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker

Voor onderzoekers die zich willen ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker zijn er 2 beurzen:

 • clinical scientist: beurs die artsen in opleiding tot specialist stimuleert om tijdens hun opleiding wetenschappelijk onderzoek te doen.
 • postdoc: beurs voor net gepromoveerde onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten en die niet in opleiding zijn tot medisch specialist.

Informatie voor aanvragen beurs 

 • Gebruik voor je aanvraag de brochure van 2020.
 • Vanaf half december vind je hier ook de budgetsheets.
 • Voor die tijd meer info nodig die niet in de brochure staat? Neem contact op via de gegevens in de brochure. 

Deadline! De deadline voor het aanvragen van deze beurzen is dinsdag 4 februari 2020 om 12.00 uur.

Opbouwen van eigen onderzoeksgroep

Voor deze groep zijn er 2 beurzen:

 • senior clinical scientist: beurs voor artsen die hun specialistenopleiding en promotie hebben voltooid en net een aanstelling als specialist hebben verkregen in een ziekenhuis.
 • senior scientist: beurs voor onderzoekers met enige jaren ervaring als zelfstandig onderzoeker die nog geen eigen onderzoeksgroep hebben.

Informatie voor aanvragen beurs

 • Gebruik voor je aanvraag de brochure van 2020.
 • Vanaf half december vind je hier ook de budgetsheets.
 • Voor die tijd meer info nodig die niet in de brochure staat? Neem contact op via de gegevens in de brochure. 

Deadline! De deadline voor het aanvragen van deze beurzen is dinsdag 4 februari 2020 om 12.00 uur.

Versterken en uitbreiden van eigen groep

De beurzen voor established investigator bieden onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoekgroep op het gebied van hart- en vaatziekten uit de breiden. Veel van deze onderzoekers krijgen de kans door te groeien naar hoogleraar. 

Er zijn 2 beurzen: 

 • clinical established investigator: beurs voor medisch specialisten die wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten combineren met patiëntenzorg.
 • established investigator: beurs voor niet-klinisch onderzoekers om de bestaande onderzoeksgroep en -lijn verder uit te breiden.

Let op! Let op: Vanaf voorjaar 2020 is het weer mogelijk om deze beurzen aan te vragen. Dan komen ook de nieuwe brochures online. Om een indruk te krijgen kun je alvast de brochures van 2019 inzien.

Extensieclausule established investigator

De Hartstichting kan de indieningstermijn verlengen met maximaal twee jaar als er sprake is van langdurig verlof in verband met zwangerschap (max. 12 maanden per kind), ouderschapsverlof, zorgverlof of ziekte na de promotie. Bespreek dit vóór het indienen van de aanvraag met de Hartstichting.

Altijd op de hoogte van de nieuwste beurzen

Abonneer je op de Nieuwsbrief Onderzoek Online om op de hoogte te blijven van financieringsvormen en het laatste nieuws voor onderzoekers.

Inschrijven

Zorgvuldige selectie

Onderzoekers presenteren hun voorstel aan een selectiecommissie. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoekers.

Prijs voor beste referent

De prijs voor de beste referent is een erkenning voor het belangrijke werk van referenten: wetenschappelijke experts die subsidieaanvragen voor de Hartstichting beoordelen. De winnaar krijgt  een wisselbeker en een geldbedrag voor een bezoek aan een wetenschappelijk congres in het buitenland.

Winnaars

2019: dr. Saskia de jager
2018: dr. Gijs van Puijvelde
2017: drs. Ruud Spee
2016: dr. J.H. Heijman
2015: dr. A. Amin
2014: dr. F. Arslan
2013: dr. C.S.P.M. Uiterwaal
2012: dr. G. Pundziute
2011: prof. dr. A.H. Zwinderman
2010: dr. E.S.G. Stroes
2009: dr. D. Merkus
2008: dr. E.J.G. Sijbrands
2007: dr. R.A. de Boer
2006: dr. L.J. de Windt
2005/2004: dr. P.G.A. Volders
2003: drs. N.J.G.M. Veeger
2002: dr. R.B.A. van den Brink
2001: dr. ir. P. Verhoef
2000: dr. D.J.G.M. Duncker

13 nieuwe Dekkerbeurzen uitgereikt aan talentvolle wetenschappers

13 nieuwe Dekkerbeurzen uitgereikt aan talentvolle wetenschappers

Financieringsvormen

Financieringsvormen

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie