Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Dekkerbeurzen Hartstichting

  Dekkerbeurzen Hartstichting

  Dekkerbeurzen Hartstichting

  Dekkerbeurzen zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Het zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière.  

  Soorten Dekkerbeurzen

  Er zijn Dekkerbeurzen voor verschillende fases in de carrière van een hart- en vaatonderzoeker. 

  Nieuwe namen Dekkerbeurzen

  In 2019 zijn de namen en voorwaarden van de Dekkerbeurzen aangepast:

  • Junior clinical scientist (voorheen arts voor aanvang specialisatie)
  • Clinical scientist (voorheen arts in opleiding tot specialist)
  • Postdoc (voorheen junior postdoc)
  • Senior clinical scientist (voorheen junior staflid)
  • Senior scientist (voorheen senior postdoc)
  • Clinical established investigator (naam niet gewijzigd)
  • Established investigator (naam niet gewijzigd)

  Studentenbeurs

  Een studentenbeurs is een speciale persoonsgebonden beurs. In de brochure vind je meer informatie over het aanvragen van deze beurs. Het indienen van de aanvraag gaat via de universiteiten.

  Beginnend onderzoeker: Junior clinical scientist

  Voor beginnende onderzoekers is de beurs junior clinical scientist. Dit is een beurs voor artsen die na hun artsexamen niet meteen met hun opleiding tot medisch specialist kunnen starten. In de tussentijd kunnen zij wetenschappelijk hart- en vaatonderzoek doen.

  Let op! Het is helaas niet meer mogelijk om een voorstel in te dienen voor deze beurs.

  Ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker

  Voor onderzoekers die zich willen ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker zijn er 2 beurzen:

  • clinical scientist: beurs die artsen in opleiding tot specialist stimuleert om tijdens hun opleiding wetenschappelijk onderzoek te doen.
  • postdoc: beurs voor net gepromoveerde onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten en die niet in opleiding zijn tot medisch specialist.

  Let op! Het is helaas niet meer mogelijk om een voorstel in te dienen voor deze beurs.

  Opbouwen van een eigen onderzoeksgroep

  Voor deze groep zijn er 2 beurzen:

  • senior clinical scientist: beurs voor artsen die hun specialistenopleiding en promotie hebben voltooid en net een aanstelling als specialist hebben verkregen in een ziekenhuis.
  • senior scientist: beurs voor onderzoekers met enige jaren ervaring als zelfstandig onderzoeker die nog geen eigen onderzoeksgroep hebben. 

  Let op! Het is helaas niet meer mogelijk om een voorstel in te dienen voor deze beurs.

  Versterken en uitbreiden van eigen groep

  De beurzen voor established investigator bieden onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoekgroep op het gebied van hart- en vaatziekten uit de breiden. Veel van deze onderzoekers krijgen de kans door te groeien naar hoogleraar. 

  Er zijn 2 beurzen: 

  • clinical established investigator: beurs voor medisch specialisten die wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten combineren met patiëntenzorg.
  • established investigator: beurs voor niet-klinisch onderzoekers om de bestaande onderzoeksgroep en -lijn verder uit te breiden.

  Let op! Het is helaas niet meer mogelijk om een voorstel in te dienen voor deze beurs.

  Extensieclausule established investigator

  De Hartstichting kan de indieningstermijn verlengen met maximaal twee jaar als er sprake is van langdurig verlof in verband met zwangerschap (max. 12 maanden per kind), ouderschapsverlof, zorgverlof of ziekte na de promotie. Bespreek dit vóór het indienen van de aanvraag met de Hartstichting.

  Altijd op de hoogte van de nieuwste beurzen

  Abonneer je op de Nieuwsbrief Onderzoek Online om op de hoogte te blijven van financieringsvormen en het laatste nieuws voor onderzoekers.

  Inschrijven

  Zorgvuldige selectie

  Onderzoekers presenteren hun voorstel aan een selectiecommissie. Deze commissie beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoekers.

  Prijs voor beste referent

  De prijs voor de beste referent is een erkenning voor het belangrijke werk van referenten: wetenschappelijke experts die subsidieaanvragen voor de Hartstichting beoordelen. De winnaar krijgt  een wisselbeker en een geldbedrag voor een bezoek aan een wetenschappelijk congres in het buitenland.

  Winnaars

  ​Januari 2018: De heer dr. Gijs van Puijvelde
  2017: de heer drs. Ruud Spee
  2016: de heer dr. J.H. Heijman
  2015: de heer A. Amin
  2014: de heer dr. F. Arslan
  2013: de heer dr. C.S.P.M. Uiterwaal
  2012: mevrouw dr. G. Pundziute
  2011; de heer prof. dr. A.H. Zwinderman
  2010: de heer dr. E.S.G. Stroes
  2009: mevrouw dr. D. Merkus
  2008: de heer dr. E.J.G. Sijbrands
  2007: de heer dr. R.A. de Boer
  2006: de heer dr. L.J. de Windt
  2005/2004: de heer dr. P.G.A. Volders
  2003: de heer drs. N.J.G.M. Veeger
  2002: mevrouw dr. R.B.A. van den Brink
  2001: mevrouw dr. ir. P. Verhoef
  2000: de heer dr. D.J.G.M. Duncker

  13 nieuwe Dekkerbeurzen uitgereikt aan talentvolle wetenschappers

  13 nieuwe Dekkerbeurzen uitgereikt aan talentvolle wetenschappers

  Financieringsvormen

  Financieringsvormen

  Vragen over Dekkerbeurzen?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670