CVON is in 2011 opgericht. Het is een gezamenlijk initiatief van 4 belangrijke partijen in de onderzoekswereld: de Hartstichting, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ZonMw.

Samenwerking

CVON stimuleert samenwerking. We verwachten dat onderzoekers zich organiseren en gezamenlijk een onderzoeksvoorstel doen voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Samen werken ze aan oplossingen voor belangrijke zorgproblemen van hart- en vaatpatiënten.

De Hartstichting zoekt naar samenwerking met andere financiers van onderzoek, zoals de Hersenstichting en STW, beroepsverenigingen en bedrijven.

Schaalvergroting

Door met diverse disciplines samen te werken en te investeren in grote landelijke onderzoeksprojecten, verbetert de kwaliteit van hart- en vaatonderzoek in Nederland. Deze schaalvergroting leidt ook tot minder versnippering en minder onderlinge concurrentie.

CVON-onderzoek zorgt voor:

 • focus op belangrijke thema’s
 • krachtenbundeling in hart- en vaatonderzoek in Nederland
 • versterking van de internationale positie

De toekomst van cardiovasculair onderzoek in Nederland staat beschreven in het strategiedocument Sturing op synergie en impact (2010) en het Strategisch beleidsplan CVON 2015-2020.

Zorgvuldige selectieprocedure

Voordat de Hartstichting subsidie toekent aan een onderzoeksproject vindt er een zorgvuldige selectie plaats. Een internationale adviescommissie (ISAC-CVON) adviseert de Hartstichting over de ingediende onderzoeksvoorstellen.

Ook is er de commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Hierin zitten zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen. Zij beoordelen het voorstel op maatschappelijke kwaliteit: draagt het onderzoek bij aan zorgproblemen en op welke termijn?

De ISAC-CVON en de CMK brengen een gezamenlijk advies uit aan de Hartstichting. Zij neemt vervolgens een besluit of en welk onderzoeksvoorstel subsidie krijgt.

CVON-organisatie

De organisatie van CVON bestaat uit:

 • Stuurgroep: Hartstichting, NFU, KNAW en ZonMw
 • Raad van Advies met onafhankelijke leden
 • Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (ISAC-CVON): onafhankelijke commissie van internationale experts

Leden Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit 4 onafhankelijke leden:

 • Prof. dr. J.W.M. van der Meer, voorzitter
 • Prof. dr. P.C. van der Vliet
 • Prof. dr. S.W.J. Lamberts
 • Prof. dr. J.C. Stoof

Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (ISAC-CVON)

De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad van CVON (ISAC-CVON) is een onafhankelijke commissie van internationale experts. Ze zijn deskundig op diverse deelgebieden van cardiovasculair onderzoek. Samen dekken zij het hele terrein van hart- en vaatonderzoek.

De taken van de ISAC-CVON zijn onder andere:

 • Beoordelen onderzoeksvoorstellen: bieden de onderzoeksvragen een oplossing voor het geschetste maatschappelijke probleem?
 • Beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek en competenties van de onderzoeksleiders
 • Toetsen internationale relevantie: zijn de voorstellen internationaal concurrerend?
 • Uitvoeren tussentijdse evaluatie
 • Uitvoeren eindevaluatie

De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit 16 leden:

 • Prof. dr. Jos van der Meer, voorzitter (Nederland)
 • Prof. dr. Alain Tedgui (Frankrijk)
 • Prof. dr. Jonathan Gillard (Engeland)
 • Prof. dr. Karin Sipido (België)
 • Prof. dr. Marie-Germaine Bousser (Frankrijk)
 • Prof. dr. John Wikstrand (Zweden)
 • Prof. dr. John Camm (Engeland)
 • Prof. dr. Martin Brown (Engeland)
 • Prof. dr. Günter Breithardt (Duitsland)
 • Prof. dr. John Chapman (Frankrijk)
 • Prof. dr. Robert Balaban (Verenigde Staten)
 • Prof. dr. Carlo Patrono (Italië)
 • Prof. dr. Marja-Riitta Taskinen (Finland)
 • Prof. dr. Valentin Fuster (Verenigde Staten)
 • Prof. dr. Charles Esmon (Canada)

Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK)

De Hartstichting geeft eindgebruikers van onderzoeksresultaten een serieuze stem in de beoordeling van subsidie aanvragen. Daarom hebben we de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) ingesteld.

De CMK bestaat uit leden die belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek, zoals zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen.

Lees meer over de CMK

CVON-projecten vanaf 2011

Vanaf 2011 zijn er grote CVON-projecten gestart en is er veel geïnvesteerd in grote samenwerkingsverbanden op diverse onderwerpen:

 • 2011: 3 projecten (15 miljoen euro) 
 • 2012: 5 projecten (25 miljoen euro)
 • 2014: 6 projecten (19,5 miljoen euro)
 • 2015: 1 project met deelprojecten (6 miljoen euro) - Acute behandeling van beroerte
 • 2016: 9 projecten: (6,5 miljoen euro van Hartstichting en 2,5 miljoen via STW) - Eerder herkennen van hart-en vaatziekten
Deel via: