Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON)

  Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON)

  Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON)

  CVON financiert grootschalige landelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers, universiteiten en bedrijven samenwerken. Uitgangspunt van CVON is dat de beste onderzoekers elkaar opzoeken en zichzelf organiseren.

  Over CVON

  CVON is in 2011 opgericht. Het is een gezamenlijk initiatief van invloedrijke partijen in de onderzoekswereld: de Hartstichting, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ZonMw.

  Inmiddels is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het cardiovasculaire veld. Mede op initiatief van de Hartstichting is de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) opgericht. Waar CVON een samenwerking is van onderzoekers, vormt DCVA een samenwerking met onderzoekers, technische universiteiten en bedrijven. De DCVA is op 12 september 2018 officieel gelanceerd. CVON-consortia die nog lopen worden volgens planning onder die vlag afgerond.

  Stimuleren samenwerking

  CVON stimuleert samenwerking. We verwachten dat onderzoekers zich organiseren en gezamenlijk een onderzoeksvoorstel doen voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Samen werken ze aan oplossingen voor belangrijke zorgproblemen van hart- en vaatpatiënten.

  De Hartstichting zoekt naar samenwerking met andere financiers van onderzoek, zoals de Hersenstichting en STW, beroepsverenigingen en bedrijven.

  Schaalvergroting

  Door met diverse disciplines samen te werken en te investeren in grote landelijke onderzoeksprojecten, verbetert de kwaliteit van hart- en vaatonderzoek in Nederland. Deze schaalvergroting leidt ook tot minder versnippering en minder onderlinge concurrentie.

  CVON-onderzoek zorgt voor:

  • focus op belangrijke thema’s
  • krachtenbundeling in hart- en vaatonderzoek in Nederland
  • versterking van de internationale positie

  De toekomst van cardiovasculair onderzoek in Nederland staat beschreven in het strategiedocument uit 2010 en het strategisch beleidsplan 2015-2020.

  Zorgvuldige selectieprocedure

  Voordat de Hartstichting financiering toekent aan een onderzoeksproject vindt er een zorgvuldige selectie plaats. Een internationale adviescommissie (ISAC-CVON) adviseert de Hartstichting over de ingediende onderzoeksvoorstellen.

  Taken ISAC-CVON

  De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad van CVON (ISAC-CVON) is een onafhankelijke commissie van internationale cardiovasculaire experts. Samen dekken zij het hele terrein van hart- en vaatonderzoek.

  De taken van de ISAC-CVON zijn onder andere:

  • beoordelen onderzoeksvoorstellen: bieden de onderzoeksvragen een oplossing voor het geschetste maatschappelijke probleem?
  • beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek en competenties van de onderzoeksleiders
  • toetsen internationale relevantie: zijn de voorstellen internationaal concurrerend?
  • uitvoeren tussentijdse evaluatie
  • uitvoeren eindevaluatie

  Leden ISAC-CVON

  De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Jos van der Meer, voorzitter (Nederland)
  • Prof. dr. Alain Tedgui (Frankrijk)
  • Prof. dr. Jonathan Gillard (Engeland)
  • Prof. dr. Karin Sipido (België)
  • Prof. dr. Marie-Germaine Bousser (Frankrijk)
  • Prof. dr. John Wikstrand (Zweden)
  • Prof. dr. John Camm (Engeland)
  • Prof. dr. Günter Breithardt (Duitsland)
  • Prof. dr. John Chapman (Frankrijk)
  • Prof. dr. Carlo Patrono (Italië)
  • Prof. dr. Marja-Riitta Taskinen (Finland)

   

  Ook is de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) betrokken die de maatschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel beoordeelt.

  > Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK)

  CVON Impulse grant

  De Hartstichting biedt succesvolle consortia een vervolgfinanciering aan. Dit heet de Impulse grant. Hiermee kunnen de consortia direct verder met hun onderzoek.

  > Meer over CVON Impulse grant 2018

  CVON-projecten vanaf 2011

  Vanaf 2011 zijn er grote CVON-projecten gestart en is er veel geïnvesteerd in grote samenwerkingsverbanden op diverse onderwerpen. 

  Bekijk de investeringen vanaf 2011

  • 2011: € 15 miljoen in 3 projecten (Hartstichting)
  • 2012: € 25 miljoen in 5 projecten (Hartstichting)
  • 2014: € 19,5 miljoen in 6 projecten (Hartstichting)
  • 2015: € 6 miljoen in project Contrast naar acute behandeling van beroerte (Hartstichting)
  • 2016: 10 projecten Eerder herkennen hart- en vaatziekten:  € 5 miljoen (Hartstichting),  € 2,5 miljoen (STW) en € 2,5 miljoen (Health~Holland)
  • 2016: Onderzoeksprojecten naar nieuwe manieren om een gezond leven vol te houden: € 7 miljoen (Hartstichting) en € 0,5 miljoen (ZonMw)
  • 2017: 8 projecten over eerder herkennen van hart- en vaatziekten: € 6,7 miljoen (Hartstichting) en € 0,9 miljoen (Health~Holland)
  • 2017: vervolgfinanciering voor 2 CVON-projecten uit 2011: Impulse grant 2017 van in totaal € 6 miljoen (Hartstichting)

  Nieuwsbrief Onderzoek Online

  Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en blijf op de hoogte van alle deadlines voor het aanvragen van financiering.

  Meld je aan

  Vragen over CVON?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670

  Leer meer over CVON

  CVON Impulse grant 2018

  CVON Impulse grant 2018

  Financieringsvormen

  Financieringsvormen

  Financiering consortia

  Financiering consortia