Naar content trash arrow-down-light menu paper stack mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen. De gegevens die we verwerken tijdens je bezoek bevatten informatie over je gezondheid. Daarom hebben we toestemming nodig.

Meer over privacy en voorwaarden

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON)

  CVON financiert grootschalige landelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers, universiteiten en bedrijven samenwerken. Uitgangspunt van CVON is dat de beste onderzoekers elkaar opzoeken en zichzelf organiseren.

  Over CVON

  CVON is in 2011 opgericht. Het is een gezamenlijk initiatief van 4 belangrijke partijen in de onderzoekswereld: de Hartstichting, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ZonMw.

  Stimuleren samenwerking

  CVON stimuleert samenwerking. We verwachten dat onderzoekers zich organiseren en gezamenlijk een onderzoeksvoorstel doen voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Samen werken ze aan oplossingen voor belangrijke zorgproblemen van hart- en vaatpatiënten.

  De Hartstichting zoekt naar samenwerking met andere financiers van onderzoek, zoals de Hersenstichting en STW, beroepsverenigingen en bedrijven.

  Schaalvergroting

  Door met diverse disciplines samen te werken en te investeren in grote landelijke onderzoeksprojecten, verbetert de kwaliteit van hart- en vaatonderzoek in Nederland. Deze schaalvergroting leidt ook tot minder versnippering en minder onderlinge concurrentie.

  CVON-onderzoek zorgt voor:

  • focus op belangrijke thema’s
  • krachtenbundeling in hart- en vaatonderzoek in Nederland
  • versterking van de internationale positie

  De toekomst van cardiovasculair onderzoek in Nederland staat beschreven in het strategiedocument uit 2010 en het strategisch beleidsplan 2015-2020.

  Zorgvuldige selectieprocedure

  Voordat de Hartstichting subsidie toekent aan een onderzoeksproject vindt er een zorgvuldige selectie plaats. Een internationale adviescommissie (ISAC-CVON) adviseert de Hartstichting over de ingediende onderzoeksvoorstellen.

  Ook is er de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Hierin zitten zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen. Zij beoordelen het voorstel op maatschappelijke kwaliteit: draagt het onderzoek bij aan zorgproblemen en op welke termijn?

  De ISAC-CVON en de CMK brengen een gezamenlijk advies uit aan de Hartstichting. Zij neemt vervolgens een besluit of en welk onderzoeksvoorstel subsidie krijgt.

  CVON-organisatie

  De organisatie van CVON bestaat uit de Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (ISAC-CVON): onafhankelijke commissie van internationale experts

  Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (ISAC-CVON)

  De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad van CVON (ISAC-CVON) is een onafhankelijke commissie van internationale experts. Ze zijn deskundig op diverse deelgebieden van cardiovasculair onderzoek. Samen dekken zij het hele terrein van hart- en vaatonderzoek.

  De taken van de ISAC-CVON zijn onder andere:

  • beoordelen onderzoeksvoorstellen: bieden de onderzoeksvragen een oplossing voor het geschetste maatschappelijke probleem?
  • beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek en competenties van de onderzoeksleiders
  • toetsen internationale relevantie: zijn de voorstellen internationaal concurrerend?
  • uitvoeren tussentijdse evaluatie
  • uitvoeren eindevaluatie

  De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit 16 leden:

  • Prof. dr. Jos van der Meer, voorzitter (Nederland)
  • Prof. dr. Alain Tedgui (Frankrijk)
  • Prof. dr. Jonathan Gillard (Engeland)
  • Prof. dr. Karin Sipido (België)
  • Prof. dr. Marie-Germaine Bousser (Frankrijk)
  • Prof. dr. John Wikstrand (Zweden)
  • Prof. dr. John Camm (Engeland)
  • Prof. dr. Martin Brown (Engeland)
  • Prof. dr. Günter Breithardt (Duitsland)
  • Prof. dr. John Chapman (Frankrijk)
  • Prof. dr. Robert Balaban (Verenigde Staten)
  • Prof. dr. Carlo Patrono (Italië)
  • Prof. dr. Marja-Riitta Taskinen (Finland)
  • Prof. dr. Valentin Fuster (Verenigde Staten)
  • Prof. dr. Charles Esmon (Canada)

  CVON-projecten vanaf 2011

  Vanaf 2011 zijn er grote CVON-projecten gestart en is er veel geïnvesteerd in grote samenwerkingsverbanden op diverse onderwerpen:

  • In 2011 investeerde de Hartstichting € 15 miljoen in 3 projecten
  • In 2012 investeerde de Hartstichting € 25 miljoen in 5 projecten
  • In 2014 investeerde de Hartstichting € 19,5 miljoen in 6 projecten
  • In 2015 investeerde de Hartstichting € 6 miljoen in 1 project met deelprojecten
  • In 2016 investeerde de Hartstichting € 7,5 miljoen en STW € 2,5 miljoen in 10 projecten

  Nieuwsbrief Hartstichting

  Ontvang het laatste nieuws over wetenschappelijk onderzoek en onze activiteiten.

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek

  Bel 070 315 55 46
  Of bij geen gehoor: 070 315 55 14