Wetenschappers

De Hartstichting subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten

De Hartstichting maakt wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk. Jaarlijks steken we miljoenen euro’s in hoogwaardig onderzoek. Hiertoe werken we samen met vele toponderzoekers, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven.

Subsidiewijzer

Wilt u subsidie aanvragen? Lees meer over de verschillende subsidievormen, voorwaarden en de deadlines.

Gebruikerscommissie

De Hartstichting vraagt onderzoekers om een gebruikerscommissie in te stellen. Door samen te werken met gebruikers vergroten ze de kans op resultaten waar patiënten echt baat bij hebben.

Open Acces

De Hartstichting ondersteunt het standpunt dat wetenschap voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn. Dit heet Open Access.

Verhaal met een hart

Dr. Anton Roks

Geweldig dat ik via crowdfunding de kans kreeg om mijn onderzoek te starten.


Onderzoeksagenda

Vanaf 2015 investeren we een substantieel deel van ons budget in een beperkt aantal onderzoeksprioriteiten. Lees meer over de onderzoeksagenda.

De Hartstichting geeft eindgebruikers van onderzoeksresultaten een serieuze stem in de beoordeling van subsidieaanvragen. Daarom hebben we de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) ingesteld.