Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Waarom financiert Hartstichting onderzoek met proefdieren?

  Iedereen begrijpt dat sommige mensen moeite hebben met dierproeven. Ook de wetenschappelijke wereld ziet liever dat deze niet nodig zijn.

  Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat alle geneesmiddelen en vaccins om veiligheidsredenen eerst getest moeten worden op dieren. Of het nou gaat om paracetamol, aspirine of een medicijn voor hart- en vaatziekten. Dit is wettelijk bepaald in Nederland.

  Dierproeven soms onvermijdelijk

  Voor wetenschappelijk onderzoek naar (andere) levensreddende of verbeterende medische behandelingen zijn dierproeven niet verplicht. Helaas biedt de wetenschap niet altijd een geschikt alternatief voor onderzoek: dierproeven zijn dan onvermijdelijk om mensenlevens te redden. Waar mogelijk werken wetenschappers zo veel mogelijk met alternatieven, binnen de regels van de wet. Denk bijvoorbeeld aan cellen die gekweekt zijn in het laboratorium, computermodellen of proefpersonen.

  Onderzoek hard nodig

  De samenleving heeft dringend behoefte aan oplossingen voor hart- en vaatziekten. Nederland telt ruim 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Elke dag overlijden meer dan 100 mensen aan een hart- of vaatziekte en belanden 1.000 mensen in het ziekenhuis. Plotseling overlijdt iemand of krijgt te maken met ernstige beperkingen. De Hartstichting weigert zich hier bij neer te leggen. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om hart- en vaatziekten te voorkomen, beter te behandelen en te genezen.

  Strenge eisen aan onderzoek

  De Hartstichting financiert kwalitatief, hoogwaardig onderzoek naar hart- en vaatziekten, naast het geven van voorlichting over een gezonde levensstijl en het realiseren van innovaties in de zorg. Onderzoek dat de Hartstichting financiert moet voldoen aan alle wettelijke eisen uit de Wet op de dierproeven en de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.

  Daarnaast hanteert de Hartstichting zelf ook strenge eisen aan onderzoek van wetenschappers. Voordat een onderzoek (deels) gefinancierd wordt, vindt er een uitgebreide selectieprocedure plaats. Experts uit binnen- en buitenland beoordelen óf een onderzoek werkelijk bijdraagt aan het bestrijden van hart- en vaatziekten. Ook beoordelen zij de onderzoeksmethode en kijken zij uiterst kritisch naar het al dan niet (verplicht) inzetten van proefdieren. Waar mogelijk werken wetenschappers zo veel mogelijk met alternatieven.

  > Meer over de selectieprocedure

  Oplossing voor de toekomst

  Gezondheidsfondsen zetten zich al jaren in om het aantal dierproeven terug te dringen. Ook de Hartstichting draagt hier op een actieve manier aan bij:

  Onderzoek naar alternatieven

  De Hartstichting financiert onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. We nemen al jaren deel aan stimuleringsprogramma’s van ZonMw om dierproeven te vervangen en te verminderen. We participeren samen met de stichting Proefdiervrij in het programma ‘meer kennis met minder dieren’ van ZonMw. In dit programma steunen we concrete onderzoeksprojecten die gebruikmaken van hartspiercellen, die zijn gemaakt van menselijke stamcellen. Dit soort onderzoek kan in de toekomst mogelijk bepaalde dierproeven overbodig maken.

  Voorkomen onnodig herhalen dierproeven

  We vragen wetenschappers om een systematic review uit te voeren. Dit houdt in dat ze gedegen literatuuronderzoek moeten doen voor hun onderzoek. Zo voorkomen we het onnodig herhalen van  dierproeven die al eerder zijn uitgevoerd.

  Vernieuwing gezondheidsonderzoek 

  Namens de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en met partijen als ZonMw, Topsector Life, Sciences & Health en Stichting Proefdiervrij werken we aan vernieuwing van gezondheidsonderzoek. We proberen onderzoekfinanciers te stimuleren onderzoek met menselijke meetmodellen te financieren. Ook willen we er samen voor zorgen dat er minder dierproeven nodig zijn voor gezondheidsonderzoek.

  Opzetten hartweefselbank

  De Hartstichting steunt het opzetten van de hartweefselbank, wat onderzoek aan menselijk hartweefsel mogelijk maakt. De verwachting is dat er hierdoor minder dierproeven nodig zijn.

  Gezamenlijk standpunt

  De Hartstichting is lid van de Samenwer­kende Gezondheidsfondsen (SGF) in Nederland. Er is een gezamenlijk standpunt over dierproeven van de SGF. 

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670

  Lees meer over subsidies

  Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

  Dekkerbeurzen voor 10 getalenteerde wetenschappers

   Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Dekkerbeurzen voor 10 talentvolle onderzoekers

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol