Hartstichting.nl wordt geladen

Doorbraken in onderzoek

Een groot Amerikaans onderzoek uit 1948, de Framingham studie, leverde de eerste aanwijzingen voor risicofactoren voor hart- en vaatziekten op. In de jaren 70 kwamen de eerste bewijzen. Vanaf die tijd geeft de Hartstichting hier voorlichting over.

  • Betere aanpak van risicofactoren

    De betere aanpak van risicofactoren heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de afname van hart- en vaatziekten. Denk aan programma's om te stoppen met roken of behandeling van een hoog cholesterol of een hoge bloeddruk.

    De Hartstichting is betrokken bij de ontwikkeling van de Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement, met wetenschappelijk onderbouwde adviezen om hart- en vaatziekten te voorkomen. In deze richtlijn is de SCORE-risicotabel opgenomen, waarmee artsen het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte aan hart- en vaatziekte van patiƫnten in kunnen schatten.

  • Cholesterolverlagende medicijnen

    Rond 1990 kwamen statines op de markt. Dit zijn krachtige cholesterolverlagers, die ook het proces van slagaderverkalking vertragen. De komst van deze medicijnen betekende een grote doorbraak voor mensen met hart- en vaatziekten of een hoog risico hierop.