Hartstichting.nl wordt geladen

Vrouwelijke vorm van hartfalen

Hartfalen door een stijve hartspier komt vaker voor bij vrouwen. Helaas is deze vorm met de huidige medicijnen niet goed te behandelen. Daarom is onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten nodig. Om de juiste conclusies te trekken in dit soort onderzoek is het belangrijk dat hieraan voldoende vrouwen meedoen.

Slecht werkende nieren en hartfalen

Bij veel patiënten met die specifieke vorm van hartfalen werken de nieren minder goed. Gezonde nieren filteren schadelijke stoffen uit het bloed. Bij slecht werkende nieren lukt dit niet goed.

Onderzoeksleiders Dirk-Jan Duncker en Marianne Verhaar leggen uit: "Als bepaalde schadelijke stoffen in het bloed blijven zitten kunnen kleine bloedvaatjes beschadigd raken. Hier ligt de link met diastolisch hartfalen. Bij deze vorm van hartfalen zijn namelijk juist deze kleine bloedvaten ziek, ook die in het hart."

Ziekmakende stoffen bij hartfalen

Het is niet duidelijk of iemand hartfalen kan krijgen doordat zijn nieren slecht werken, en ook niet hoe dat dan kan. De onderzoekers gaan bestuderen welke schadelijke stoffen in het bloed het hart en de kleine bloedvaten van het hart ziek maken. De onderzoekers willen zo ontrafelen hoe hartfalen door een stijve hartspier ontstaat en verergert. Uiteindelijk hopen ze behandelingen tegen deze ernstige ziekte mogelijk te maken.

Bijdrage Hartstichting

De Hartstichting investeert € 5 miljoen in dit onderzoek, dat loopt van 2015 tot 2020.

Vind je dit onderzoek waardevol?

Met jouw gift kunnen onderzoekers werken aan oplossingen om hartfalen te voorkomen en beter te behandelen.