Hartstichting.nl wordt geladen

Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen. Sinds een paar jaar is de prognose ervan aanzienlijk verbeterd. Dat komt door een nieuwe behandeling waarbij artsen het bloedstolsel dat het infarct veroorzaakt kunnen verwijderen met een katheter.

Van oudsher krijgen patiënten daarbij eerst een middel om het bloedstolsel op te lossen: alteplase. Maar soms krijgen deze patiënten als complicatie een bloeding en dan kan zo’n stolseloplossend middel juist een nadeel zijn. De onderzoeksvraag was dan ook of de stolseloplossende behandeling, naast de katheterbehandeling, van toegevoegde waarde is. Uit het onderzoek blijkt nu dat er geen duidelijk verschil is tussen behandeling met of zonder stolseloplosser vóór de katheterisatie van het infarct.

We zeggen vaak: time is brain. Hoe sneller we handelen bij een herseninfarct, hoe minder schade in de hersenen. Dit onderzoek is weer een stap in de richting naar nog betere behandeling van patiënten.
— Prof. dr. Yvo Roos, neuroloog en één van de projectleiders

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 539 patiënten mee met een afsluiting van één van de grote slagaderen in de hersenen. Ongeveer de helft van de patiënten werd voor de katheterisatie behandeld met het stolseloplossende middel, de andere helft kreeg dit niet. Er bleek geen duidelijk verschil in resultaten van de twee behandelstrategieën. Ook het verwijderen van het bloedstolsel met een katheter lukte bij beide groepen ongeveer even vaak. Verder was er geen verschil in het risico op overlijden of op een hersenbloeding.

Effect op de zorg

Deze uitkomst biedt ruimte aan artsen om niet altijd een stolseloplosser te gebruiken. In welke gevallen een stolseloplosser wenselijk is en in welke niet, wordt nu verder onderzocht. De resultaten van de studie worden gecombineerd met meerdere vergelijkbare studies wereldwijd. Hiermee krijgen onderzoekers en artsen nog meer handvatten voor het al dan niet weglaten van de stolseloplossers.

Prioriteiten in onderzoek

Acute behandeling van beroertes is als een van de 5 topprioriteiten op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. We willen voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, afgestemd op de individuele patiënt.