Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Vooraf bepalen of een pacemaker zinvol is

Welke patiënt met hartfalen heeft baat bij een speciale pacemaker, en welke niet? Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting ontwikkelt Joost Lumens 1 computermodel om het effect van de pacemaker vooraf te bepalen.

Samentrekken van de hartspier

“Normaal gesproken trekken beide hartkamers tegelijk samen,” vertelt dr. ir. Joost Lumens van het Cardiovascular Research Institute Maastricht. “Maar bij mensen met hartfalen loopt de elektrische prikkel die zorgt voor het samentrekken van de hartspier soms niet goed. De ene hartkamer trekt dan eerder samen dan de andere. Het hart pompt het bloed dan minder krachtig door het lichaam.”

Onnodige operatie

Artsen kunnen 1 speciale pacemaker plaatsen, die zorgt dat de hartkamers weer gelijktijdig samentrekken. Dit is de zogenaamde cardiale resynchronisatietherapie (CRT).

“Dat geeft vaak goed resultaat, vertelt Lumens. Maar bij ongeveer 1 op de 3 patiënten levert het geen verbetering op. Zij ondergaan dus onnodig een operatie. Bovendien hebben sommige mensen, die nu niet in aanmerking komen voor zo'n pacemaker, er mogelijk wel baat bij.”

> Meer over cardiale resynchronisatietherapie (CRT)

Patiëntspecifiek model

Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting ontwikkelt Lumens 1 computermodel dat helpt om in te schatten of een pacemaker zinvol is bij een bepaalde patiënt. Lumens: Dit model combineert verschillende meetresultaten van die patiënt, zoals bewegingspatronen van de hartwanden. Dit levert nieuwe, gedetailleerde informatie op over de kwaliteit van de hartspier van die persoon.

Met een patiëntspecifiek model kun je bovendien vooraf testen wat een pacemaker teweegbrengt in het hart. Lumens: “Zo kun je dus inschatten of pacemakertherapie het gewenste effect zal hebben, zonder dat de patiënt een operatie of vervelende onderzoeken hoeft te ondergaan.”

Dekkerbeurs Hartstichting

Een Dekkerbeurs biedt jonge, talentvolle onderzoekers de kans zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatonderzoeker. In 2012 kreeg Joost Lumens al een Dekkerbeurs van de Hartstichting. Als Junior Postdoc kon hij toen aan de slag met een beurs van ongeveer € 300.000.

> Meer over Dekkerbeurzen

In 2015 kreeg hij als Senior Postdoc een beurs voor een vervolgonderzoek. Met bijna € 355.000 kan hij 2 jaar onderzoek doen en een beginnend onderzoeker aanstellen, die na 4 jaar op het onderzoek gaat promoveren.

> Meer over het vervolgonderzoek

Onderzoek naar hartfalen

Minder klachten bij hartfalen door nieuw medicijn

Minder klachten bij hartfalen door nieuw medicijn

Nieuwe behandeling van hartfalen getest

Nieuwe behandeling van hartfalen getest

Hartfalen na hartinfarct voorkomen

Hartfalen na hartinfarct voorkomen

Meer onderzoek naar hartfalen

Hartfalen is een ernstige ziekte. Wetenschappers zoeken naar oplossingen om hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen.

Bekijk alle onderzoeken

Stel je vraag aan de Infolijn

  • Bel 0900 3000 300 (ma t/m vrij van 9.00 - 13.00 uur)
  • Chat met de Infolijn