Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Verbeteren speciale pacemaker bij hartfalen

Met een Dekkerbeurs werkt dr. ir. Joost Lumens van Maastricht UMC+ aan software die nabootst hoe iemands hart pompt. Hiermee hoopt hij de behandeling met een speciale pacemaker te verbeteren bij hartfalenpatiënten.

Speciale pacemaker bij hartfalen

Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart bij elke hartslag tegelijk samen. Bij hartfalen gaat dit vaak mis omdat de prikkels niet goed door het hart lopen. De kamers trekken dan niet meer synchroon samen. Dit gaat ten koste van de hartpompfunctie.

> Meer over hartfalen

Om dit te verhelpen en de hartkamers synchroon te laten pompen krijgen in Nederland elk jaar ongeveer 2.500 patiënten met hartfalen een speciale pacemaker (CRT). De hartfunctie zou hierdoor moeten verbeteren, maar helaas pompt het hart bij bijna de helft van deze patiënten toch niet beter.

> Meer over behandeling via speciale pacemaker (CRT)

Werking pacemaker verschilt per patiënt

Of zo’n speciale pacemaker (CRT) het hart beter laat samentrekken, hangt niet alleen af van hoe de elektrische prikkels door het hartspierweefsel lopen. De plek van het hart die schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een hartinfarct, speelt ook een belangrijke rol. Al deze eigenschappen van het hartspierweefsel beïnvloeden namelijk de pompfunctie van het hart.

Daarnaast maakt het ook uit op welke plek de pacemaker het hart het beste een stroomsignaal kan geven. Het lastige is alleen dat het hart bij iedere patiënt weer anders is en daarmee de beste plek voor elektrische stimulatie dus ook.

Nabootsen van hartpompfunctie

“Met een eerdere beurs van de Hartstichting heb ik gewerkt aan een computermodel van het hart, waarmee we nu beter kunnen inschatten welke patiënt met hartfalen gebaat zal zijn bij een behandeling met een pacemaker”, aldus dr. ir. Joost Lumens.

“We gaan nu informatie invoeren in dit model die specifiek is voor een patiënt. Zo kunnen we bij elke patiënt analyseren hoe zijn of haar hart beweegt. We bootsen dus na hoe het hart van die ene persoon pompt. Dit gaat helpen om de pacemaker beter in te stellen.”

> Meer over voorafgaand onderzoek

Het hart beter laten pompen

“Het uiteindelijk doel van het onderzoek is dat artsen met dit programma kunnen bepalen hoe de pacemaker het hart van een bepaalde patiënt beter kan laten pompen. Zo moet het simulatieprogramma uitwijzen hoe artsen de pacemaker het beste kunnen instellen en aansluiten op het hart.”

Dekkerbeurs Hartstichting

Een Dekkerbeurs biedt jonge, talentvolle onderzoekers de kans zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatonderzoeker. Dr.ir. Joost Lumens heeft in 2015 de beurs Senior Postdoc ontvangen. Met de toegekende beurs van bijna € 355.000 kan hij 2 jaar onderzoek doen en een beginnend onderzoeker aanstellen, die na 4 jaar op het onderzoek gaat promoveren.

> Meer over Dekkerbeurzen

Vind je dit onderzoek waardevol?

Met jouw gift kunnen onderzoekers werken aan oplossingen om hartfalen te voorkomen en beter te behandelen. 

Wat is hartfalen?

Het op tijd herkennen van klachten is van groot belang.

> Alles over hartfalen