Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Onderzoek naar hartfalen

  Onderzoek naar hartfalen

  Onderzoek naar hartfalen

  Hartfalen is een ernstige aandoening. De pompfunctie van het hart gaat steeds verder achteruit en de klachten verergeren. Onderzoek naar de oorzaak van hartfalen en betere behandelingen is daarom hard nodig.

  Feiten over hartfalen

  • Jaarlijks krijgen er 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen
  • Naar schatting leven er ruim 227.000 mensen met hartfalen in Nederland
  • Per dag sterven er 9 mannen en 12 vrouwen aan hartfalen

  > Meer over hartfalen

  Doorbraken in onderzoek

  Vroeger overleden veel mensen aan een hartziekte en bereikten niet eens de fase van hartfalen. Tegenwoordig zijn er veel meer en betere behandelingen en sterven steeds minder mensen aan acute hartproblemen. 

  Nieuwe medicijnen

  Vroeger dacht men dat het bij hartfalen nodig was om het hart krachtiger te laten slaan. Helaas bleken de medicijnen die de pompkracht verhoogden juist tot meer sterfte te leiden. Met deze wetenschap richtten de wetenschappers zich op het ontwikkelen van medicijnen om het hart te ontlasten bij hartfalen. Met succes: de overlevingskansen van hartfalenpatiënten verbeterden enorm.

  Nieuw type ICD

  Rond de eeuwwisseling was er 1 belangrijke doorbraak voor hartfalenpatiënten. Er kwam 1 nieuw soort ICD/pacemaker op de markt, die ervoor zorgt dat de hartkamers tegelijk samentrekken. Deze zogenaamde cardiale resynchronisatietherapie (CRT) verbetert de pompkracht en patiënten voelen zich vaak een stuk beter.

  > Meer over cardiale resynchronisatietherapie (CRT)

  Steunhart en harttransplantatie

  Bij ernstig hartfalen is een harttransplantatie soms de enige oplossing. Begin jaren 80 vond de eerste harttransplantatie in Nederland plaats. Er zijn helaas nog steeds onvoldoende donorharten beschikbaar, en daarom is er een wachtlijst. De Hartstichting strijdt voor een Actieve Donor Registratie (ADR). Om de tijd tot aan een harttransplantatie te overbruggen krijgen sommige patiënten een steunhart. Dit is een pomp die het hart ondersteunt. Deze steunharten worden steeds beter en verfijnder. Naar verwachting krijgen worden ze in de toekomst als permanente behandeling ingezet.

  > Meer over harttransplantatie

  Nieuwe onderzoeken naar hartfalen

  Nieuw onderzoek moet leiden tot:

  • hartfalen eerder herkennen
  • meer kennis over diastolisch hartfalen, een vorm die vaker bij vrouwen voorkomt
  • hartfalen beter behandelen
  • voorkomen hartfalen op latere leeftijd bij kinderen met hartaandoening

  Hartfalen eerder herkennen

  Bij hartfalen takelt het hart vaak al af voordat er klachten ontstaan. Het is daarom belangrijk om de ziekte in een eerder stadium te herkennen. Nieuwe kennis moet leiden tot het eerder opsporen van hartfalen, voordat een patiënt klachten heeft of er iets te zien is op de echobeelden.

  Onderzoek naar het eerder herkennen van hartfalen omvat een breed terrein. Hartfalen kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt er een andere hartziekte aan ten grondslag. Ook erfelijkheid kan een rol spelen bij het ontstaan van hartfalen. 

  Lopend onderzoek Hartstichting

  Enkele lopende onderzoeken naar het eerder herkennen van hartfalen zijn:

  • Op zoek naar extra oorzaken voor erfelijke hartspierziekten
   Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van hartfalen of bij ziektes die tot hartfalen kunnen leiden, zoals cardiomyopathie. Nog lang niet alle erfelijke factoren zijn in kaart gebracht. Een nieuw groot onderzoek met CVON-subsidie moet hieraan bijdragen.

   > Meer over het onderzoek

  • Recent ontdekte moleculen veroorzakers van hartfalen
   Blanche Schroen is nieuwe moleculen (microRNA’s) op het spoor die mogelijk te gebruiken zijn om hartfalen eerder op te sporen nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

   > Meer over het onderzoek

  • Hartfalen als gevolg van zwangerschap
   Hoe kan hartfalen ontstaan als gevolg van de zwangerschap? Peter van der Meer wil hier antwoord op krijgen.

   > Meer over het onderzoek

  • Onderzoek naar erfelijkheid hartspierziekte
   Een hartspierziekte kan op den duur tot hartfalen leiden. Door de hartspierziekte tijdig te ontdekken, bijvoorbeeld door families te screenen, is hartfalen mogelijk te voorkomen of in een vroeg stadium te behandelen. Judith Groeneweg doet hier onderzoek naar.

   > Meer over het onderzoek

  • Ernst erfelijke hartspierziekte voorspellen
   Annette Baas zoekt naar aanwijzingen in het bloed die voorspellen of iemand met erfelijke aanleg voor hartspierziekte deze ziekte werkelijk krijgt en hoe ernstig die wordt.

   > Meer over het onderzoek

  • Tegengaan hartfalen door veroudering
   Wouter Meijers onderzoekt hoe je veroudering van het hart vroeg kunt ontdekken om zo te voorkomen dat de hartspier steeds stijver wordt.

   > Meer over het onderzoek


  Annelies

  "Ik heb hartfalen door een erfelijke hartspierziekte, mijn zoon heeft dezelfde aandoening.”

  Lees mijn verhaal

  Meer kennis over hartfalen bij vrouwen

  Bij hartfalen kan de knijpkracht van het hart verminderd zijn of is het hart te stijf en kan het zich niet goed ontspannen. In beide gevallen pompt het hart minder bloed rond dan normaal. Bij vrouwen komt er vaker een stijf hart voor. Tot aan de overgang houden vrouwelijke hormonen (oestrogenen) de bloedvaten en het hart soepel. Na de overgang valt deze hormoonproductie weg en is er een grotere kans op het ontwikkelen van een stijvere hartspier. Er is nog geen echt goede behandeling voor deze vorm van hartfalen. Daarom is er meer onderzoek nodig.

  > Meer over onderzoek naar het vrouwenhart

  Lopend onderzoek Hartstichting

  Enkele lopende onderzoeken naar diastolisch hartfalen zijn:

  • Hartfalen door stijve hartspier beter voorspellen
   In dit grote project zoeken wetenschappers naar eiwitten en erfelijk materiaal om het ontwikkelen van hartfalen door een stijve hartspier beter te voorspellen. Ze hopen dat de kennis leidt tot een eerdere en eenvoudigere diagnose in de toekomst.

   > Meer over het onderzoek

  • Hartfalen door slecht werkende nieren
   Bij veel patiënten met een bepaalde vorm van hartfalen werken de nieren minder goed. In dit grote project willen onderzoekers weten óf en hoe iemand hartfalen kan krijgen door slecht werkende nieren.

   > Meer over het onderzoek

  • Op zoek naar nieuwe route om hartfalen te remmen
   Paula Da Costa Martins zoekt naar een nieuwe manier om diastolisch hartfalen te behandelen. Ze denkt dat de kleine bloedvaatjes in het hart belangrijker zijn dan tot nu toe werd gedacht.

   > Meer over het onderzoek

  Hartfalen beter behandelen

  Elke patiënt met hartfalen is anders. Er zijn verschillende oorzaken en de ernst van de ziekte verschilt. Het is daarom belangrijk dat de behandeling goed afgestemd wordt op de individuele patiënt. Wetenschappers zoeken naar oplossingen hiervoor. Ook richten ze zich op de groep patiënten bij wie de ziekte niet onder controle te krijgen is. Bij hen nemen de klachten toe, ondanks de behandeling. Nieuw onderzoek moet ook voor deze groep patiënten een goede behandeling opleveren.

  Onderzoek met stamcellen

  Lopend onderzoek Hartstichting

  • Afremmen schadelijk eiwit bij hartfalen
   Ralph van Oort zoekt naar mogelijkheden om een schadelijk eiwit af te remmen dat een rol speelt bij het ontstaan van hartfalen.

   > Meer over het onderzoek

  • Genen als aanknopingspunt voor behandeling hartfalen
   Voor hartfalen zijn meerdere medicijnen beschikbaar. Toch gaat bij veel patiënten het hart steeds verder achteruit. De Hartstichting investeert in een groot onderzoek dat betere behandeling mogelijk moet maken.

   > Meer over het onderzoek

  • Remmen groei eiwitten die hartfalen veroorzaken
   Daan Westenbrink wil weten of een bepaald eiwit verantwoordelijk is voor de ongewenste groei van hartspiercellen tijdens hartfalen.

   > Meer over het onderzoek

  • Nieuwe driedimensionale technieken om hartfalen beter te behandelen
   Marc Strik onderzoekt of te voorspellen is of een speciale pacemaker de klachten van een hartfalenpatiënt verhelpt.

   > Meer over het onderzoek

  • Software om de behandeling van hartfalen met speciale pacemaker te verbeteren
   Joost Lumens werkt aan een programma dat nabootst hoe iemands hart pompt. Hiermee wil hij de behandeling van hartfalen met een speciale pacemaker verbeteren.

   > Meer over het onderzoek

   Beter behandelen van hartfalen door erfelijke hartspierziekten
   Professor dr. Yigal Pinto en professor dr. Leon de Windt werken aan nieuwe behandelingen voor hartfalen. Bij sommige erfelijke hartspierziekten werkt de huidige behandeling niet goed.

   > Meer over het onderzoek

    

  Voorkomen hartfalen bij aangeboren hartafwijking

  Kinderen die geopereerd zijn aan een aangeboren hartafwijking, hebben op latere leeftijd een grotere kans op hartfalen. Artsen kunnen nu nog niet voorspellen welke kinderen hier later last van krijgen. Onderzoekers werken hieraan, zodat deze kinderen in de toekomst eerder en beter te behandelen zijn.

  Ook richten onderzoekers zich op een bepaalde vorm van hartfalen, waarbij de rechterkamer niet goed werkt. Dit komt veel voor bij aangeboren hartafwijkingen en is niet goed te behandelen. De huidige medicijnen voor hartfalen werken vooral op een niet goed werkende linkerhartkamer.

  Lopend onderzoek Hartstichting

  Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

  De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en beter behandelen. Ga naar het overzicht en bekijk per aandoening welk onderzoek we financieren. 

  Bekijk alle onderzoeken

  Subsidie voor wetenschappers

  Ben je een wetenschapper? Bekijk dan de subsidiewijzer met al onze beurzen. 

  > Ga naar de Subsidiewijzer

  Stel je vraag aan de Infolijn