Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Onderzoek naar hartfalen

Onderzoek naar hartfalen

Onderzoek naar hartfalen

Hartfalen is een ernstige aandoening. De pompfunctie van het hart gaat steeds verder achteruit en de klachten verergeren. Onderzoek naar de oorzaak van hartfalen en betere behandelingen is daarom hard nodig.

Feiten over hartfalen

  • Jaarlijks krijgen er 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen
  • Naar schatting leven er ruim 227.000 mensen met hartfalen in Nederland
  • Per dag sterven er 9 mannen en 12 vrouwen aan hartfalen

> Meer over hartfalen

Hartfalen eerder herkennen

Bij hartfalen takelt het hart vaak al af voordat er klachten ontstaan. Het is daarom belangrijk om de ziekte in een eerder stadium te herkennen. Nieuwe kennis moet leiden tot het eerder opsporen van hartfalen, voordat een patiënt klachten heeft of er iets te zien is op de echobeelden.

Onderzoek naar het eerder herkennen van hartfalen omvat een breed terrein. Hartfalen kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt er een andere hartziekte aan ten grondslag. Ook erfelijkheid kan een rol spelen bij het ontstaan van hartfalen. 

Lopend onderzoek Hartstichting

Op zoek naar extra oorzaken voor erfelijke hartspierziekten

Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van hartfalen of bij ziektes die tot hartfalen kunnen leiden, zoals cardiomyopathie. Nog lang niet alle erfelijke factoren zijn in kaart gebracht. 

> Meer over het onderzoek

Recent ontdekte moleculen veroorzakers van hartfalen

Blanche Schroen is nieuwe moleculen (microRNA’s) op het spoor die mogelijk te gebruiken zijn om hartfalen eerder op te sporen nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

> Meer over het onderzoek

Hartfalen als gevolg van zwangerschap

Hoe kan hartfalen ontstaan als gevolg van de zwangerschap? Peter van der Meer wil hier antwoord op krijgen.

> Meer over het onderzoek

Tegengaan hartfalen door veroudering

Wouter Meijers onderzoekt hoe je veroudering van het hart vroeg kunt ontdekken om zo te voorkomen dat de hartspier steeds stijver wordt.

> Meer over het onderzoek

Ernst erfelijke hartspierziekte voorspellen

Annette Baas zoekt naar aanwijzingen in het bloed die voorspellen of iemand met erfelijke aanleg voor hartspierziekte deze ziekte werkelijk krijgt en hoe ernstig die wordt.

> Meer over het onderzoek

Meer kennis over hartfalen bij vrouwen

Bij vrouwen komt er vaker een stijf hart voor. Dit zorgt ervoor dat het hart zicht niet goed kan ontspannen en minder bloed rondpompt. Er is nog geen echt goede behandeling voor deze vorm van hartfalen.

Hartfalen door slecht werkende nieren

Bij veel patiënten bij hartfalen door een stijve hartspier werken de nieren minder goed. In dit grote project willen onderzoekers weten óf en hoe iemand hartfalen kan krijgen door slecht werkende nieren.

> Meer over het onderzoek

Op zoek naar nieuwe route om hartfalen te remmen

Paula Da Costa Martins zoekt naar een nieuwe manier om hartfalen door een stijve hartspier te behandelen. Ze denkt dat de kleine bloedvaatjes in het hart een rol spelen.

> Meer over het onderzoek

> Meer over onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hartfalen beter behandelen

Elke patiënt met hartfalen is anders en zou een behandeling op maat moeten krijgen. Wetenschappers zoeken naar oplossingen hiervoor. Ook willen ze patiënten beter behandelen bij wie de ziekte niet onder controle te krijgen is.

Stamcellen

Onderzoeken naar het herstellen van de schade aan het hart met stamcellen:

Beter behandelen van hartfalen door erfelijke hartspierziekten

Bij sommige erfelijke hartspierziekten werkt de huidige behandeling niet goed. Onderzoekers werken aan nieuwe behandelingen. 

> Meer over het onderzoek

Behandelen hartfalen met speciale pacemaker 

Joost Lumens werkt aan een programma dat nabootst hoe iemands hart pompt. Hiermee wil hij de behandeling van hartfalen met een speciale pacemaker verbeteren.

> Meer over het onderzoek

Voorkomen hartfalen bij aangeboren hartafwijking

Kinderen die geopereerd zijn aan een aangeboren hartafwijking, hebben op latere leeftijd een grotere kans op hartfalen. Artsen kunnen nu nog niet voorspellen welke kinderen hier later last van krijgen. Onderzoekers werken hieraan, zodat deze kinderen in de toekomst eerder en beter te behandelen zijn.

Ook richten onderzoekers zich op een bepaalde vorm van hartfalen, waarbij de rechterkamer niet goed werkt. Dit komt veel voor bij aangeboren hartafwijkingen en is niet goed te behandelen. De huidige medicijnen voor hartfalen werken vooral op een niet goed werkende linkerhartkamer.

> Meer over onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen

Doorbraken in onderzoek

Vroeger kregen patiënten met hartfalen medicijnen om het hart krachtiger te laten slaan. Maar dit zorgde voor veel sterfgevallen. Wetenschappers richtten zich toen op het ontwikkelen van medicijnen om het hart te ontlasten bij hartfalen. En met succes: meer patiënten bleven leven.

Een nieuw soort ICD die rond de eeuwwisseling op de markt kwam, zorgde ook voor veel verbetering van de pompkracht. Patiënten voelen zich vaak een stuk beter.

Bij ernstig hartfalen is een harttransplantatie soms de enige oplossing. Begin jaren 80 was de eerste harttransplantatie in Nederland. Om de tijd tot aan een harttransplantatie te overbruggen krijgen sommige patiënten een steunhart. Dit is een pomp die het hart ondersteunt. Deze steunharten worden steeds beter en verfijnder.

Annelies

"Ik heb hartfalen door een erfelijke hartspierziekte, mijn zoon heeft dezelfde aandoening.”

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

Wetenschappers zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Bekijk welk onderzoek er loopt. 

Ga naar het overzicht

Financiering voor wetenschappers

Ben je een wetenschapper? Bekijk dan de financieringsmogelijkheden.

> Naar de financieringsvormen

Blijf op de hoogte met elke maand het laatste Hartnieuws in je mailbox.

Schrijf je in