Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Onderzoek naar hartfalen

  Onderzoek naar hartfalen

  Onderzoek naar hartfalen

  Hartfalen is een ernstige aandoening. De pompfunctie van het hart gaat steeds verder achteruit en de klachten verergeren. Onderzoek naar de oorzaak van hartfalen en betere behandelingen is daarom hard nodig.

  Feiten over hartfalen

  • Jaarlijks krijgen er 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen
  • Naar schatting leven er ruim 227.000 mensen met hartfalen in Nederland
  • Per dag sterven er 9 mannen en 12 vrouwen aan hartfalen

  > Meer over hartfalen

  Hartfalen eerder herkennen

  Bij hartfalen takelt het hart vaak al af voordat er klachten ontstaan. Het is daarom belangrijk om de ziekte in een eerder stadium te herkennen. Nieuwe kennis moet leiden tot het eerder opsporen van hartfalen, voordat een patiënt klachten heeft of er iets te zien is op de echobeelden.

  Onderzoek naar het eerder herkennen van hartfalen omvat een breed terrein. Hartfalen kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt er een andere hartziekte aan ten grondslag. Ook erfelijkheid kan een rol spelen bij het ontstaan van hartfalen. 

  Lopend onderzoek Hartstichting

  Op zoek naar extra oorzaken voor erfelijke hartspierziekten

  Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van hartfalen of bij ziektes die tot hartfalen kunnen leiden, zoals cardiomyopathie. Nog lang niet alle erfelijke factoren zijn in kaart gebracht. 

  > Meer over het onderzoek

  Recent ontdekte moleculen veroorzakers van hartfalen

  Blanche Schroen is nieuwe moleculen (microRNA’s) op het spoor die mogelijk te gebruiken zijn om hartfalen eerder op te sporen nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

  > Meer over het onderzoek

  Hartfalen als gevolg van zwangerschap

  Hoe kan hartfalen ontstaan als gevolg van de zwangerschap? Peter van der Meer wil hier antwoord op krijgen.

  > Meer over het onderzoek

  Tegengaan hartfalen door veroudering

  Wouter Meijers onderzoekt hoe je veroudering van het hart vroeg kunt ontdekken om zo te voorkomen dat de hartspier steeds stijver wordt.

  > Meer over het onderzoek

  Ernst erfelijke hartspierziekte voorspellen

  Annette Baas zoekt naar aanwijzingen in het bloed die voorspellen of iemand met erfelijke aanleg voor hartspierziekte deze ziekte werkelijk krijgt en hoe ernstig die wordt.

  > Meer over het onderzoek

  Meer kennis over hartfalen bij vrouwen

  Bij vrouwen komt er vaker een stijf hart voor. Dit zorgt ervoor dat het hart zicht niet goed kan ontspannen en minder bloed rondpompt. Er is nog geen echt goede behandeling voor deze vorm van hartfalen.

  Hartfalen door slecht werkende nieren

  Bij veel patiënten bij hartfalen door een stijve hartspier werken de nieren minder goed. In dit grote project willen onderzoekers weten óf en hoe iemand hartfalen kan krijgen door slecht werkende nieren.

  > Meer over het onderzoek

  Op zoek naar nieuwe route om hartfalen te remmen

  Paula Da Costa Martins zoekt naar een nieuwe manier om hartfalen door een stijve hartspier te behandelen. Ze denkt dat de kleine bloedvaatjes in het hart een rol spelen.

  > Meer over het onderzoek

  > Meer over onderzoek naar het vrouwenhart

  Hartfalen beter behandelen

  Elke patiënt met hartfalen is anders en zou een behandeling op maat moeten krijgen. Wetenschappers zoeken naar oplossingen hiervoor. Ook willen ze patiënten beter behandelen bij wie de ziekte niet onder controle te krijgen is.

  Stamcellen

  Onderzoeken naar het herstellen van de schade aan het hart met stamcellen:

  Beter behandelen van hartfalen door erfelijke hartspierziekten

  Bij sommige erfelijke hartspierziekten werkt de huidige behandeling niet goed. Onderzoekers werken aan nieuwe behandelingen. 

  > Meer over het onderzoek

  Behandelen hartfalen met speciale pacemaker 

  Joost Lumens werkt aan een programma dat nabootst hoe iemands hart pompt. Hiermee wil hij de behandeling van hartfalen met een speciale pacemaker verbeteren.

  > Meer over het onderzoek

  Voorkomen hartfalen bij aangeboren hartafwijking

  Kinderen die geopereerd zijn aan een aangeboren hartafwijking, hebben op latere leeftijd een grotere kans op hartfalen. Artsen kunnen nu nog niet voorspellen welke kinderen hier later last van krijgen. Onderzoekers werken hieraan, zodat deze kinderen in de toekomst eerder en beter te behandelen zijn.

  Ook richten onderzoekers zich op een bepaalde vorm van hartfalen, waarbij de rechterkamer niet goed werkt. Dit komt veel voor bij aangeboren hartafwijkingen en is niet goed te behandelen. De huidige medicijnen voor hartfalen werken vooral op een niet goed werkende linkerhartkamer.

  > Meer over onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen

  Doorbraken in onderzoek

  Vroeger kregen patiënten met hartfalen medicijnen om het hart krachtiger te laten slaan. Maar dit zorgde voor veel sterfgevallen. Wetenschappers richtten zich toen op het ontwikkelen van medicijnen om het hart te ontlasten bij hartfalen. En met succes: meer patiënten bleven leven.

  Een nieuw soort ICD die rond de eeuwwisseling op de markt kwam, zorgde ook voor veel verbetering van de pompkracht. Patiënten voelen zich vaak een stuk beter.

  Bij ernstig hartfalen is een harttransplantatie soms de enige oplossing. Begin jaren 80 was de eerste harttransplantatie in Nederland. Om de tijd tot aan een harttransplantatie te overbruggen krijgen sommige patiënten een steunhart. Dit is een pomp die het hart ondersteunt. Deze steunharten worden steeds beter en verfijnder.

  Annelies

  "Ik heb hartfalen door een erfelijke hartspierziekte, mijn zoon heeft dezelfde aandoening.”

  Lees mijn verhaal

  Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

  Wetenschappers zoeken naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Bekijk welk onderzoek er loopt. 

  Ga naar het overzicht

  Financiering voor wetenschappers

  Ben je een wetenschapper? Bekijk dan de financieringsmogelijkheden.

  > Naar de financieringsvormen

  Nieuwsbrief Hartstichting

  Meld je aan en ontvang het laatste nieuws over onderzoek en de activiteiten van de Hartstichting.

  Schrijf je in