Hartstichting.nl wordt geladen

Wat is een agenda precies?

We maken een lijst met belangrijke onderwerpen over hart- en vaatziekten. Dit doen we samen met wetenschappers, patiënten en hun naasten, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers. Deze lijst noemen we de landelijke hart- en vaatagenda.

In 2014 hebben we dit ook gedaan. We hebben onderzoek gesteund naar belangrijke onderwerpen, zoals hart- en vaatziekten bij vrouwen. We hebben veel van onze doelen bereikt en nu is het tijd voor nieuwe doelen.

Veel gestelde vragen

  • Wat is er tot nu toe gebeurd?

    We vinden het belangrijk dat veel mensen de uitdagingen op de agenda steunen. Daarom hebben we 18 groepsgesprekken georganiseerd. Hieraan hebben ruim 180 mensen deelgenomen, van patiënten en beleidsmakers tot zorgprofessionals en wetenschappers. We hebben alle ideeën verzameld en uitgewerkt in een vragenlijst met twintig uitdagingen. Op deze vragenlijst is van 26 oktober tot en met 20 november door meer dan tienduizend mensen gestemd.

  • Hoe gaat het nu verder?

    Op 29 januari maken we de nieuwe hart- en vaatagenda bekend. De uitdagingen die daarop staan, gaan we met gaan we met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, artsen verder uitwerken. In de zomer maken we de uitwerking bekend. Dan weten we hoe we de nieuwe hart- en vaartagenda uit gaan voeren.

  • Van wie is de landelijke hart- en vaatagenda?

    De landelijke hart- en vaatagenda is van iedereen. De Hartstichting vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meebepalen welke uitdagingen meer geld en aandacht verdienen. Zo krijgen we een goed beeld van wat Nederland belangrijk vindt en kunnen we de komende tien jaar zorgen voor een gezond hart voor iedereen: voor nu én voor later.