Hartstichting.nl wordt geladen

Vaststellen problemen in de kransslagaders

In dit onderzoek ontwikkelen wetenschappers een test waarmee huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp snel en gemakkelijk kunnen vaststellen of er bij een patiënt sprake is van problemen in de kransslagaders, en daarmee een verhoogd risico op een hartinfarct. De onderzoekers willen dat bepalen door kleine blaasjes uit het bloed te halen en te onderzoeken. Bij vrouwen zijn de klachten vaker minder typisch. Daarom zal zo’n test vooral voor vrouwen gezondheidswinst opleveren.

Onderzoeksleider is Prof. dr. Dominique de Kleijn (UMCU)

Aanleg voor levensbedreigende ritmestoornis eerder opsporen

Kamerfibrilleren is een hartritmestoornis die tot een hartstilstand kan leiden. Onderzoekers gaan een nieuwe techniek toepassen om hartziekten die kamerfibrilleren kunnen veroorzaken eerder op te sporen. Bij deze ziekten treden er afwijkingen op in de elektrische signalen die door het hart lopen.

Deze nieuwe techniek (ECG-imaging) werkt op het kloppende hart. Hiermee breng je de elektrische activiteit van het hart driedimensionaal in beeld. Hiermee hopen ze mensen die aanleg hebben voor kamerfibrilleren er eerder uit te pikken. Die kunnen dan op tijd een behandeling krijgen, die hartritmestoornissen kan voorkomen.

Onderzoeksleider is Prof. dr. Paul Volders (Maastricht UMC+)

Pulmonale hypertensie opsporen en behandelen

In dit onderzoek willen wetenschappers patiënten met (aanleg voor) erfelijke pulmonale arteriële hypertensie opsporen. Deze mensen kunnen dan een behandeling krijgen voordat ze hartfalen krijgen. Hierdoor kunnen deze patiënten langer leven en hebben zij een betere kwaliteit van leven.

Onderzoeksleider is Dr. Harm Jan Bogaard (VUMC)

Risico op een hartstilstand beter inschatten

Van de meeste mensen die een hartstilstand krijgen, was van tevoren niet bekend dat zij een verhoogd risico hadden. Onderzoekers werken aan een risicoscore om het risico op een hartstilstand beter in te schatten en zo een hartstilstand te voorkomen. Ze combineren gegevens uit de dossiers van huisartsen met informatie over ziekteprocessen in het lichaam. De risicoscore wordt eerst bij patiënten met suikerziekte onderzocht. Zij hebben een 3 maal verhoogd risico op een hartstilstand.

Onderzoeksleider is Dr. Hanno Tan (AMC)

Slagaderverkalking sneller vaststellen met CT-scanner

Voor huisartsen is het nu moeilijk vast te stellen of een patiënt zieke kransslagaders heeft. Veel mensen hebben namelijk geen duidelijke klachten. De arts kan een inspanningstest laten verrichten, maar deze is lang niet altijd betrouwbaar. Bij ongeveer de helft van de mensen met zieke kransslagaders stelt de test dit niet vast en veel mensen worden onterecht doorverwezen.

Met een moderne CT-scanner is het kalkgehalte in de kransslagaders (kalkscore), te bepalen. Onderzoekers willen weten of huisartsen hiermee vroegtijdig slagaderverkalking kunnen vaststellen. Dit onderzoek is vooral van belang voor vrouwen. Zij hebben vaker atypische/vage klachten. Als slagaderverkalking eerder bekend is, kunnen ze sneller behandeld worden.

Onderzoeksleider is prof. dr. Rozemarijn Vliegenthart (UMCG)

Aneurysma’s in de aorta eerder herkennen

Een aneurysma is een uitstulping van de aorta. Als zo’n verwijding niet op tijd ontdekt wordt en scheurt, is het risico op overlijden groot. Onderzoekers ontwikkelen een nieuwe techniek om (beginnende) aneurysma’s in de aorta eerder te herkennen.

Ze gebruiken nieuwe rekenmodellen voor informatie uit MRI-beelden. Zij berekenen bij elke patiënt de bloedstroming, bloeddruk en vaatwandeigenschappen van de aorta. Door een aneurysma sneller op te sporen is plotselinge dood te voorkomen.

Onderzoeksleider is Prof. dr. Hildo Lamb (LUMC)

Ben je een wetenschapper?

Bekijk dan de financieringsmogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsberichten in jouw mailbox.
Een vrouw gebruikt haar laptop