Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

In januari 2019 reikt de Hartstichting voor 32e keer Dekkerbeurzen uit aan talentvolle jonge wetenschappers. In al die jaren is er veel bereikt.

In totaal is er meer dan 58 miljoen euro gestoken in dit programma en zijn er meer dan 200 Dekkerbeurzen uitgereikt.

Nieuwe Dekkerbeurzen

In 2019 reikten we 10 Dekkerbeurzen uit. Met zo'n onderzoeksbeurs doen de onderzoekers de komende jaren vernieuwend onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Bekijk de nieuwe onderzoeken

Resultaten Dekkerbeurzen

Hier vind je een greep uit de resultaten van onderzoek gefinancierd met een Dekkerbeurs heeft opgeleverd.

Betere behandeling erfelijk verhoogd cholesterol

Er is veel kennis opgedaan over het ontstaan van slagaderverkalking bij mensen met erfelijk verhoogd cholesterol (FH). Dit heeft geleid tot een betere behandeling, onder andere bij kinderen met FH. Gebruik van statines dringt slagaderverkalking bij hen terug, zonder dat er schadelijke bijwerkingen optreden.

Voorkomen hartstilstand bij erfelijke ritmestoornissen

Er is veel onderzoek gedaan naar erfelijke hartritmestoornissen. We weten meer over de genen die hierbij een rol spelen. We hebben meer inzicht in de triggers die een gevaarlijke ritmestoornis opwekken, zoals sporten, heftige emoties of harde geluiden. Met al deze inzichten kunnen we mensen met een erfelijke aanleg opsporen en bij hen een hartstilstand voorkomen.

Betere diagnose en behandeling hartfalen

De diagnose en behandeling van hartfalen is sterk verbeterd door nieuwe inzichten uit onderzoek. We weten nu bijvoorbeeld dat hartfalenpatiënten een verhoogd gehalte van een bepaald eiwit in het bloed hebben. Andere stoffen verraden dat het hart achteruitgaat. Zo kunnen artsen eerder en beter behandelen bij hartfalen.

Hersenbloedingen

Er is veel onderzoek gedaan naar hersenbloedingen, die ontstaan door openbarsten van een aneurysma (uitstulping in een hersenvat). Nu we bijvoorbeeld weten dat deze patiënten meerdere keren een hersenbloeding kunnen krijgen, worden ze regelmatig gecontroleerd. Zo voorkom je een volgende bloeding.

Overzicht Dekkerbeurzen 2018

Leefstijl en risicofactoren

Extra zorg voor het hart van baby's na moeizame start

Te vroeg geborenen en baby’s met een te laag geboortegewicht hebben later vaker hart- en vaatziekten. Een slechte start vergroot je kans op hart- en vaatziekten. Dr. Bas Heijmans doet hier onderzoek naar en zet zich in voor een goede zorg voor kinderen met een verhoogd risico.

> Meer over het onderzoek van Bas Heijmans

Beter eten tijdens zwangerschap voor gezond kinderhart

Als een zwangere vrouw met overgewicht simpele dingen verandert in haar eetgewoonten, verkleint ze mogelijk de kans dat haar kind later hart- en vaatziekten krijgt. Romy Gaillard doet hier onderzoek naar met een Dekkerbeurs van de Hartstichting. 

> Meer over het onderzoek van Romy Gaillard

Minder zitten goed voor hartpatiënten?

Een apparaatje in je broekzak dat elk halfuur trilt: een teken dat je even moet opstaan, een paar minuten lopen. Thijs Eijsvogels onderzoekt of deze simpele oplossing ervoor zorgt dat hartpatiënten minder zitten, en hun hart gezonder blijft.

> Meer over het onderzoek van Thijs Eijsvogels

Slagaderverkalking

Meer slagaderverkalking door extreem veel sporten?

Vincent Aengevaeren onderzoekt welke invloed jarenlang fanatiek sporten heeft op slagaderverkalking. En of daarbij verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

> Meer over het onderzoek van Vincent Aengevaeren

Bruin vet activeren om hart- en vaatziekten te voorkomen

De dag beginnen met een koude douche om je risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Het zou uiteindelijk een van de adviezen kunnen zijn uit het onderzoek naar bruin vet. Sander Kooijman onderzoekt hoe je dit ‘gezonde vet’ met kou kunt activeren.

> Meer over het onderzoek van Sander Kooijman

Cellen bijsturen om slagaderverkalking te verminderen

Jan Van den Bossche onderzoekt bepaalde cellen die bijdragen aan slagaderverkalking. Hij wil beter zicht krijgen op de verschillende varianten, om vooral de goede kanten van deze zogenaamde macrofagen te kunnen benutten.

> Meer over het onderzoek van Jan Van den Bossche

Vitamine als remmer van slagaderverkalking?

Het zou een simpele aanpak zijn van een groot probleem: mensen met diabetes type 2 slikken bij elke maaltijd een tabletje met een specifieke variant van vitamine B6, en krijgen daardoor minder slagaderverkalking. Nordin Hanssen onderzoekt of dit scenario haalbaar is.

> Meer over het onderzoek van Nordin Hanssen

Hartinfarct

Is schade na een infarct te beperken met minuscule blaasjes?

Cardioloog dr. Leo Timmers zoekt naar een manier om de schade die een hartinfarct aanricht te beperken. Hij gebruikt daar speciale blaasjes voor die uit lichaamscellen afkomstig zijn. Blaasjes waarmee hij ook ernstige vernauwingen in kransslagaders wil opsporen.

> Meer over het onderzoek van Leo Timmers

Schade na hartinfarct op een nieuwe manier repareren

Is de schade na een hartinfarct te herstellen door de laag om het hart te activeren? Deze laag speelt in de baarmoeder een belangrijke rol. Moleculair bioloog dr. Anke Smits onderzoekt of deze kennis bruikbaar is voor herstel van het volwassen hart.

> Meer over het onderzoek van Anke Smits

Hartfalen 

Hartfalen nabootsen in een hart op een chip

Een hartspier op een chip. Dat klinkt als verre toekomst, maar hartchirurg in opleiding Jesper Hjortnaes van het UMC Utrecht gaat er onderzoek mee doen. Om uiteindelijk te komen tot nieuwe behandelingen tegen hartfalen.

> Meer over het onderzoek van Jesper Hjortnaes

Hartritmestoornissen

Boezemfibrilleren voorkomen door eiwitnetwerken te beschermen

Een nieuwe behandeling die hartspiercellen beschermt en boezemfibrilleren voorkomt. Daaraan werkt moleculair bioloog dr. Deli Zhang van het VUmc. Ze doet dit door eiwitnetwerken in de hartspiercel te onderzoeken.

> Meer over het onderzoek van Deli Zhang

Trombose

Onderzoek bij transgenders naar effect van hormonen op bloedstolling

Jeske van Diemen doet onderzoek bij een bijzondere groep: mannen en vrouwen die veranderen van geslacht. De metingen in hun bloed, voor en na de hormoonbehandeling, geven inzicht in de effecten van geslachtshormonen op de bloedstolling. En dat is ook relevant voor andere mannen en vrouwen.

> Meer over het onderzoek van Jeske van Diemen

Op tijd vaststellen van levensgevaarlijke complicatie na een longembolie

Levensgevaarlijke complicaties na een longembolie op tijd vaststellen. Dit wil internist Erik Klok (LUMC) bereiken. Hij gaat scans nauwkeuriger analyseren. Ook onderzoekt of hij of eenvoudige screening van longemboliepatiënten leidt tot een snellere diagnose.

> Meer over het onderzoek van Erik Klok

Dekkerbeurzen 2016 en 2017

Dekkerbeursuitreiking 2017

Lees meer over de 13 Dekkerbeurzen die in januari 2017 zijn uitgereikt.

Beroerte

Waardoor wordt een hersenbloeding opgewekt bij Katwijkse ziekte?

Marieke Wermer onderzoekt de triggers bij een hersenbloeding bij patiënten met de Katwijkse ziekte.

 

Beslismodel voor behandelen aneurysma in de hersenen

Annemijn Algra werkt aan een beslismodel dat artsen en patiënten helpt bij een keuze voor behandeling van een aneurysma in de hersenen.

 

Onderzoek naar de gevolgen van een herseninfarct bij jonge patiënten

Anil Man Tuladhar onderzoekt of de gevolgen van een herseninfarct bij jonge patiënten met een herseninfarct beter te voorspellen zijn.

> Meer over het onderzoek

Slagaderverkalking

Ontdekken welke genen van invloed zijn op het cholesterolgehalte

Anke Loregger gaat op zoek naar genen die de hoeveelheid cholesterol in ons bloed regelen. Ze hoopt dat deze kennis leidt tot nieuwe medicijnen.

> Meer over het onderzoek

Opruimeiwitten stimuleren om hart- en herseninfarcten te voorkomen

Amanda Foks onderzoekt hoe verergering van slagaderverkalking is te voorkomen of terug te dringen, om zo een hart- of herseninfarct te voorkomen.

> Meer over het onderzoek

Cholesterol verlagen door eiwitten op te ruimen

Judith Sluimer doet onderzoek naar een systeem dat als een soort stofzuiger bepaalde eiwitten opruimt en zo het cholesterolgehalte kan verlagen.

> Meer over het onderzoek

Hartinfarct

Hart stimuleren om de hartspier te herstellen na een hartinfarct

Monika Gladka-de Vries onderzoekt of ze het hart kan stimuleren om de schade na een hartinfarct zelf te herstellen.

> Meer over het onderzoek

Hartritmestoornissen

Rol van de bundel van Bachmann bij boezemfibrilleren

Christophe Teuwen onderzoekt met een nieuwe techniek of er verstoringen optreden in de bundel van Bachmann bij mensen met boezemfibrilleren.

> Meer over het onderzoek

Gevoelig stukje hartspier in kaart brengen

Bas Boukens onderzoekt een typische plek in de hartspier waar zich vaker levensbedreigende ritmestoornissen voordoen.

> Meer over het onderzoek

Behandeling patiënten

Interactieve app die werking medicijnen voorspelt bij individuele patiënt

Jannick Dorresteijn werkt aan een interactieve app die voorspelt of een medicijn effectief is voor een bepaalde patiënt.

> Meer over het onderzoek

Nierfalen voorkomen na een hartoperatie

Nicole Dekker wil achterhalen hoe nierfalen kan ontstaan na een hartoperatie en hoe dit te verhelpen is.

> Meer over het onderzoek

Vaatziekten

Hart-longziekte aanvallen via afweercellen

Mirjam Kool onderzoekt de afweercellen van patiënten met een ongeneeslijke hart-longziekte, pulmonale arteriële hypertensie (PAH).

> Meer over het onderzoek

Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Ernstige hartziekten eerder opsporen met MRI-scan

Niek Prakken gaat MRI-scans inzetten om in te schatten welke mensen met overgewicht, hoge bloeddruk of diabetes een hoog risico lopen op een ernstige hartziekte.

> Meer over het onderzoek

Aanvragen Dekkerbeurs als wetenschapper?

Ben je onderzoeker en wil je in aanmerking komen voor een Dekkerbeurs? Alle deadlines en procedures vind je op de website voor professionals.

> Alles over Dekkerbeurzen

Lees meer over Dekkerbeurzen

13 topwetenschappers krijgen Dekkerbeurs

13 topwetenschappers krijgen Dekkerbeurs

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

Dekkerbeurzen voor talentvolle onderzoekers

Dekkerbeurzen voor talentvolle onderzoekers

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie