De Hartstichting stimuleert reanimatieonderwijs op school. We bieden middelbare scholen een uitgebreid lesprogramma aan. In de lessen leren jongeren reanimeren en een AED bedienen.

Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand, vaak in en rond het huis.

Waarom leren reanimeren op school?

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven.

Daarom is het van groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in staat om te reanimeren en een AED te gebruiken. De Hartstichting stimuleert daarom reanimatielessen op de middelbare school.

 

Petitie Reanimatieonderwijs

Veel Nederlanders zijn het met ons eens en tekenden de petitie voor structureel reanimatieonderwijs op de middelbare school. Op 20 april 2015 overhandigden leerlingen van het Segbroek College uit Den Haag namens de Hartstichting een petitie met 36.362 handtekeningen aan directeur Ingrid Brummelman van het Platform Onderwijs2032.

Reanimatieles voor leerlingen

Door het volgen van de 6-Minutenles van de Hartstichting leren de jongeren in 2 tot 4 lesuren wat ze moeten doen bij een hartstilstand.

Ze leren borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing geven en een AED te bedienen. Zo zijn ze goed voorbereid en weten ze hoe ze in actie moeten komen als ze werkelijk getuige zijn van een hartstilstand.

Nieuw is de serious game Held, waarmee de leerlingen op een leuke en uitdagende manier de theorie van het reanimeren leren.

Steven Smit, docent biologie: De leerlingen zijn erg enthousiast over de lessen. Het lesprogramma is heel compleet en is echt een goede aanvulling op ons lesmateriaal.

Meer informatie en aanmelden

 

Feiten & cijfers

Vanaf schooljaar 2013/2014

30.000

leerlingen hebben leren reanimeren

In 2016

125

scholen bieden structureel reanimatieonderwijs aan

In 2016

ruim 700

leerkrachten zijn opgeleid tot reanimatie-instructeur

Vragen over reanimatieles op school?

Hans

Ik vind het goed als jongeren op school reanimatieles krijgen

Deel via: