Signaalstofjes kunnen al in een vroeg stadium verraden dat er iets mis dreigt te gaan in je bloedvaten.

Op zoek naar signaalstofjes

Wetenschappers speuren in het bloed naar signaalstofjes. Ze verzamelen bloedmonsters en medische gegevens van tienduizenden mensen. Ze meten welke stofjes actief zijn en hoeveel dit er zijn. De gemeten waarden zeggen iets over ziekte of gezondheid.

Signaalstofjes in het bloed

Er zijn veel signaalstofjes die iets vertellen over de conditie van de bloedvaten:

  • Eiwitten: Eiwitten regelen veel processen in ons lichaam. Er zijn bijvoorbeeld eiwitten die op ontstekingen kunnen duiden. Bij slagaderverkalking spelen ontstekingsprocessen een rol. Veel ontstekingseiwitten in je bloed kunnen wijzen op een hoog risico op een hartinfarct.
  • Vetten: Bij slagaderverkalking spelen vetdeeltjes, waaronder cholesterol, een grote rol.
  • DNA: Aan onze genen is af te lezen of iemand een erfelijke aanleg heeft voor bijvoorbeeld een hartziekte of een verhoogd cholesterol. Ook andere delen van ons DNA spelen een rol bij het ontstaan van ziekten en kunnen dus iets zeggen over iemands persoonlijke risico op een hartziekte.
  • Bloedcellen: Ons bloed bevat witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Witte bloedcellen spelen een grote rol bij ontstekingsprocessen die slagaderverkalking verergeren. Dit kan leiden tot een hartinfarct.
 

Risico beter inschatten met signaalstofjes

Bekende factoren die slagaderverkalking kunnen verergeren zijn hoog cholesterol, diabetes, overgewicht en hoge bloeddruk. Ook ontstekingsprocessen, erfelijke aanleg en leefstijl spelen een rol. Op dit moment kun je met deze risicofactoren een hartinfarct nog niet altijd goed voorspellen.

Nieuwe signaalstofjes vullen deze bekende risicofactoren aan. Hoe beter we deze signaalstofjes leren kennen, hoe beter we het risico op een hartinfarct kunnen inschatten. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe tests te ontwikkelen. Zo'n test meet de signaalstofjes in het bloed en kan je direct vertellen of je in de gevarenzone zit.

Help hartinfarcten voorkomen

Geef voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed.

Slagaderverkalking eerder opsporen

Al op jonge leeftijd gaat de conditie van je bloedvaten langzaam achteruit. Er ontstaan vernauwingen in de bloedvaten. Dit proces heet slagaderverkalking. Lange tijd merk je daar weinig van. Pas bij ernstige vernauwingen kan er pijn op de borst ontstaan, vaak het eerste signaal dat er iets mis is.

Als uiteindelijk een bloedpropje een bloedvat naar het hart helemaal afsluit, is er sprake van een hartinfarct. Dit beschadigt je hart blijvend. Zover mag het niet komen. Als je op tijd signaleert dat er iets mis is, kun je met medicijnen of een nadere behandeling een hartinfarct vóór zijn. Zo houd je het hart sterk.

Werken aan een sterk hart

Meer onderzoek naar signaalstofjes

Onderzoek naar signaalstofjes is belangrijk voor elke hart- en vaatziekte. Daarom doen we daar veel onderzoek naar.

Meer onderzoek naar signaalstofjes bij hart- en vaatziekten

Dr. Aafke Snoeijen - huisarts

Een test die het risico op een hartinfarct écht goed inschat is erg welkom.

Deel via: