Een hartinfarct ontstaat vaak uit het niets. Zo lijkt het tenminste. In werkelijkheid gaat er een lang, sluipend proces aan vooraf. Dit heet slagaderverkalking. Na een hartinfarct is het hart blijvend beschadigd. Zover mag het niet komen: het hart moet sterk zijn en blijven.

Signaalstofjes in het bloed

We weten dat er signaalstofjes zijn die ons al in een vroeg stadium vertellen dat er iets mis is in de bloedvaten. Maar we kennen nog lang niet alle stofjes. Wetenschappers zoeken naar nieuwe signaalstofjes en willen weten hoe ze het risico op een hartziekte kunnen voorspellen.

Meer over signaalstofjes voor een hartinfarct

De oplossing voor iets groots zit soms in iets heel kleins.

Kijken microscoop vierkant
Campagnevisual bloeddruppel vierkant nw
Vrouw closeup pipet 2 vierkant

Oplossingen voor een sterk hart

Onderzoek naar signaalstofjes gaat hartinfarcten voorkomen. Het moet leiden tot nieuwe tests waarmee je kunt ontdekken of je een hoog risico loopt. Als je dat weet, kun je op tijd een behandeling krijgen en zo een hartinfarct vóór zijn. 

Daarnaast zoeken we naar andere oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te ontdekken. Zo houden we het hart sterk en voorkomen we dat iemand levenslang hartpatiënt wordt.

Onderzoek naar een sterk hart

Help hartinfarcten voorkomen

Geef voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed.

Meer onderzoek naar signaalstofjes

Veel wetenschappers zoeken naar signaalstofjes. Niet alleen om hartinfarcten te voorkomen. Signaalstofjes spelen een cruciale rol bij het voorkomen van vrijwel elke hart- en vaatziekte. Daarom doen we daar veel onderzoek naar.

Meer onderzoek naar signaalstofjes bij hart- en vaatziekten

 

Paul

Hadden ze die slagaderverkalking maar eerder kunnen zien.

Deel via: