Wat we doen

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken we aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Onderzoek

Onderzoek van de Hartstichting draagt optimaal bij aan het bestrijden van hart- en vaatziekten. We stimuleren samenwerking, selecteren op kwaliteit en investeren in de opleiding van jonge onderzoekers.

Verhaal met een hart

Carlijn – Hoogleraar Biomedische Technologie

We ontwikkelen een materiaal dat het lichaam helpt bij het maken van nieuwe hartkleppen


Reanimatie

Door binnen 6 minuten te reanimeren en een AED te gebruiken bij een hartstilstand, vergroot je de kans op overleven aanzienlijk. Hiermee zijn veel extra levens te redden. Help ook mee. Volg een reanimatiecursus en word burgerhulpverlener.

Hartgezonde jeugd

De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst voor alle kinderen. Kinderen die gezond eten, veel bewegen en niet roken, hebben later minder kans op hart- en vaatziekten.

Voorlichting

We geven voorlichting over hart- en vaatziekten. Veel informatie is te vinden op onze website en in de brochures. En de Infolijn Hart en Vaten beantwoordt telefonisch of per mail al uw persoonlijke vragen.

 

Patiëntenbelangen

De Hartstichting streeft naar een goede behandeling én zorg voor hart- en vaatpatiënten. Hierbij vinden we de stem van de patiënt heel belangrijk.

Samen met De Hart&Vaatgroep behartigen we de belangen van patiënten en werken we aan kwaliteitsverbetering.

Feiten & cijfers

Patiënten in Nederland

Meer dan

1 mln.

hart- en vaatpatiënten in Nederland

In Nederland

240.000

mensen die leven met de gevolgen van een beroerte

Dagelijks

1.000

ziekenhuisopnames vanwege een hart- of vaatziekte

Heeft u al nagedacht over later? Geld uit nalatenschappen is heel belangrijk voor de Hartstichting. Want met meer geld, doen we meer onderzoek naar hart- en vaatziekten.