Wat we doen

Strijden tegen hart- en vaatziekten

Onze missie: hart- en vaatziekten verslaan!

Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is onacceptabel. De Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. En we zetten ons in om meer levens te redden bij een hartstilstand.

Onderzoek

Onderzoek van de Hartstichting draagt optimaal bij aan het bestrijden van hart- en vaatziekten. We stimuleren samenwerking, selecteren op kwaliteit en investeren in de opleiding van jonge onderzoekers.

Verhaal met een hart

Carlijn – Hoogleraar Biomedische Technologie

We ontwikkelen een materiaal dat het lichaam helpt bij het maken van nieuwe hartkleppen


Reanimatie

Door binnen 6 minuten te reanimeren en een AED te gebruiken bij een hartstilstand, vergroot je de kans op overleven aanzienlijk. Hiermee zijn veel extra levens te redden. Help ook mee. Volg een reanimatiecursus en word burgerhulpverlener.

Hartgezonde jeugd

De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst voor alle kinderen. Kinderen die gezond eten, veel bewegen en niet roken, hebben later minder kans op hart- en vaatziekten.

Voorlichting en steun aan patiënten

Samen met patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep geven we voorlichting en steun aan patiënten. Lees de informatie in onze brochures of op de website of stel uw persoonlijke vraag aan de Infolijn Hart en Vaten.

 

Feiten & cijfers

Patiënten in Nederland

Meer dan

1 mln.

hart- en vaatpatiënten in Nederland

In Nederland

240.000

mensen die leven met de gevolgen van een beroerte

Dagelijks

1.000

ziekenhuisopnames vanwege een hart- of vaatziekte

Heeft u al nagedacht over later? Geld uit nalatenschappen is heel belangrijk voor de Hartstichting. Want met meer geld, doen we meer onderzoek naar hart- en vaatziekten.