Wat we doen

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken we aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Onderzoek

Onderzoek van de Hartstichting draagt optimaal bij aan het bestrijden van hart- en vaatziekten. We stimuleren samenwerking, selecteren op kwaliteit en investeren in de opleiding van jonge onderzoekers.

Verhaal met een hart

Carlijn – Hoogleraar Biomedische Wetenschappen

We ontwikkelen een materiaal dat het lichaam helpt bij het maken van nieuwe hartkleppen


Reanimatie

Meer levens redden bij een hartstilstand. Daar zetten we ons al jaren voor in. Door binnen 6 minuten te reanimeren en een AED te gebruiken, kunnen we veel extra levens redden. Samen met u.

Voorlichting

We geven voorlichting over hart- en vaatziekten, zodat patiënten beter kunnen omgaan met hun ziekte.

We willen dat iedereen in Nederland de signalen van hart- en vaatziekten kent en snel hulp kan bieden.

Verhaal met een hart

Denis

Dankzij stamceltherapie geniet ik weer van het leven


Preventie

Het aantal mensen met hart- en vaatziekten neemt toe. Inmiddels zijn er ruim 1 miljoen patiënten. Preventie richt zich op het bestrijden van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Patiëntenbelangen

De Hartstichting streeft naar een goede behandeling én zorg voor hart- en vaatpatiënten. Hierbij vinden we de stem van de patiënt heel belangrijk.

Samen met De Hart&Vaatgroep behartigen we de belangen van patiënten en werken we aan kwaliteitsverbetering.

Feiten & cijfers

Patiënten in Nederland

Meer dan

1 mln.

hart- en vaatpatiënten in Nederland

In Nederland

240.000

mensen die leven met de gevolgen van een beroerte

Dagelijks

1.000

ziekenhuisopnames vanwege een hart- of vaatziekte