Collecte Web

Per januari is de Vriendensite vervangen door een nieuw collecte administratiesysteem: Collecte Web. Vrijwilligers hebben een login via e-mail ontvangen. 

Collecte Web

Collectelocaties houden alle gegevens van de collecte met betrekking tot wijken, collectanten, looproutes, opbrengsten e.d. bij in dit systeem. Op Collecte Web staat alle benodigde collecte-informatie, nieuws en een materialenbank. Log nu in op het nieuwe Collecte Web.

Collecte Web

Alle contactpersonen en comitéleden hebben een e-mail met een wachtwoord ontvangen. Wijkhoofden kunnen via de collecte-organisator toegang verkrijgen. Nieuwe vrijwilligers ontvangen automatisch een wachtwoord. 

Bestellen collectematerialen

Het bestellen van de collectematerialen gaat via de bestellijst onder de tegel 'Bestellen' op Collecte Web. Nadere informatie staat in de collectebestelmailing.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met het Servicepunt Vrijwilligers: 

Deel via:
Vragen