Administratie collecte

Collectelocaties houden alle gegevens van de collecte met betrekking tot wijken, collectanten, looproutes, opbrengsten e.d. bij in dit systeem. Op CollecteWeb staat alle benodigde collecte-informatie, nieuws en een materialenbank. Log nu in op het nieuwe CollecteWeb.

CollecteWeb

Alle contactpersonen en comitéleden hebben een e-mail met een wachtwoord ontvangen. Wijkhoofden kunnen via de collecte-organisator toegang verkrijgen. Nieuwe vrijwilligers ontvangen automatisch een wachtwoord. 

Bestellen collectematerialen

Het bestellen van de collectematerialen gaat via de bestellijst onder de tegel 'Bestellingen' op CollecteWeb. Nadere informatie staat in de collectebestelmailing.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met het Servicepunt Vrijwilligers: 

Deel via: