Hartstichting.nl wordt geladen

Voorbeeldgedrag voor zoon

“Onze oudste zoon is 14 en hij krijgt hier dus nu mee te maken. Ik geloof dat het voorbeeldgedrag van ouders heel belangrijk is. Hoe kun je je kind adviseren of zelfs verbieden te gaan roken als je dit zelf doet? Deze dubbele moraal werkt natuurlijk niet.”

“Mijn vrouw en ik roken zelf niet, nooit gedaan ook, en dat scheelt enorm. Wij proberen er in de eerste plaats over te praten. We bespreken met elkaar wat de gevolgen van roken zijn. En dat maakt wel indruk op onze zoon.”

Robert en een jongen in voetbaltenue staan achter een goal op een voetbalveld en koppen een bal over.

Nooit gaan roken

“Onze zoon heeft ons eerlijk verteld dat hij wel eens een trekje van een sigaret heeft genomen. Maar dat vond hij maar niets. Wij hopen dat de combinatie vies en slecht voldoende is om hem blijvend van het roken af te houden. Uiteindelijk maakt hij zelf die keuze.”

“Eigenlijk is het logisch dat de jeugd rookvrij opgroeit. De hele samenleving is in verandering. We hebben het over een duurzame wereld, verdraagzaamheid, langer leven. Hier past een nieuwe kijk op opvoeden, gezondheid, regelgeving en voorbeeldgedrag ook bij.”

Op naar een rookvrije generatie

“Het initiatief van de Hartstichting, het KWF en het Longfonds om te strijden voor een rookvrije generatie vind ik dan ook heel goed. Vooral de positieve insteek van deze campagne spreekt me aan. Het gaat erom dat de jeugd niet begint met roken. En dat rokers beseffen dat zij een voorbeeldfunctie hebben. Het is daarom goed dat scholen en sportverenigingen ook op hun terrein het goede voorbeeld willen laten zien.”

Logische stap om niet te roken

Natuurlijk is er de laatste jaren al veel veranderd. Bij mensen thuis, op het werk of in kantines wordt al vrijwel niet meer gerookt.”

“Een logische volgende stap is om niet meer te roken op plekken waar kinderen het zien of waar ze veel komen. Hier moet iedereen weer even aan wennen en die tijd moeten we de rokers ook gunnen. Maar niet te lang natuurlijk.”

Sporten is gezond

“Voor mij is het heel logisch als er bij sportverenigingen niet meer gerookt mag worden. Sporten is gezond en heel erg goed voor de psychische en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Daarom moeten kinderen een sportterrein associëren met een gezonde plek. En daar hoort zichtbaar roken niet meer bij. Ik denk dat dit op de lange termijn echt verschil kan maken.”

Erg trots dat we het doen

“RCL is een van de eerste voetbalverenigingen in Nederland met een rookvrije ambitie. Daar ben ik heel trots op. Het bestuur van RCL durft haar nek uit te steken, en we gaan het als eerste voetbalvereniging van Nederland gewoon doen.”

“We zijn feestelijk van start gegaan. De aftrap vond plaats door niemand minder dan oud-international Wim van Rijsbergen. Via de mail, website en Facebook hebben we onze leden geïnformeerd over dit initiatief.”

Als er één sportvereniging over de dam is

“De eerste reacties op de vereniging waren positief. Maar er waren ook mensen die riepen dat je dan ook alcohol en de frituur moet afschaffen. Deze mening moet je respecteren en uitleggen dat dat een andere discussie is. Na dit soort discussies zag je dat er bewustwording ontstond, en vrij snel lieten de eerste rokers het goede voorbeeld zien.”

“Ik verwacht dat het voorbeeldgedrag van onze vereniging ook andere sportverenigingen aan het denken zet. Als er een sportvereniging over de dam is en rookvrij wordt, dan volgen er vast meer. Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat roken voor kinderen totaal niet vanzelfsprekend is omdat het simpelweg minder zichtbaar is in hun omgeving.”

Gezonde discussie

“Ik hoop dat er een gezonde discussie ontstaat tussen voor- en tegenstanders. Met goede argumenten. Maar vooral dat mensen snappen dat de stap van een rookvrije kantine naar een rookvrij sportterrein heel logisch is. Vooral richting opgroeiende kinderen. Want een ding is zeker: niemand wil dat kinderen gaan roken.”

Robert trapt een balletje met een jongen in voetbaltenue.

Positieve aanpak

“Wij willen er een jaar voor uittrekken om RCL 100% rookvrij te maken. Ik hoop dat andere verenigingen volgen. Ik wil hen meegeven: maak er een positief verhaal van. Ga het vieren dat de vereniging kiest voor een rookvrij sportterrein. Deze andere en opvallende aanpak is direct het halve werk.”