Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Bij ons op school hebben we dit jaar 260 leerlingen leren reanimeren”

“Bij ons op school hebben we dit jaar 260 leerlingen leren reanimeren”

“Bij ons op school hebben we dit jaar 260 leerlingen leren reanimeren”

Carin is docent Biologie op het Markland College in Zevenbergen, een school met 1.200 leerlingen. Leerlingen krijgen hier in de 2e klas reanimatieles.

Eerste lesronde

“Onze school is in 2015 begonnen met het geven van reanimatieonderwijs. In oktober was de eerste lesronde. Het was echt heel leuk om te doen, ook de leerlingen waren heel enthousiast.”

Directie meteen enthousiast

“Mijn collega Marieke, leerkracht lichamelijke opvoeding, kwam op een studiedag in contact met medewerkers van de Hartstichting. Zij gaven tijdens die dag informatie over reanimatieonderwijs op school. Marieke was erg enthousiast en besprak het op school. Wij vonden het gelijk een goed idee om reanimatielessen binnen onze school te introduceren.”

“We stelden een plan op en legden dit voor aan de directie. Dit werd meteen enthousiast ontvangen. Een medewerker van de Hartstichting kwam op gesprek om ons op weg te helpen het een en ander op te zetten.”

Veiligheidsregio stimuleert reanimatieonderwijs

“Wij vallen binnen de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De Hartstichting werkt in deze regio samen om leerlingen op middelbare scholen kosteloos reanimatieonderwijs te geven. De Veiligheidsregio stelt geld beschikbaar voor dit project. Hiervan kunnen we materialen lenen zoals oefenpoppen en oefen-AED’s.”

“De Hartstichting investeert in het opleiden van leerkrachten tot reanimatie-instructeur. Zes leerkrachten per school krijgen een gratis cursus, zodat zij zelf hun leerlingen kunnen leren reanimeren. Op deze manier kan van 2015 tot en met 2018 op 40 van de ruim 80 scholen in de regio kosteloos reanimatieonderwijs worden aangeboden. Dat is natuurlijk fantastisch.”

Reanimatieles sluit aan bij lessen over hart

“Als biologie leerkrachten hoorden we over dit project via onze leerkrachten lichamelijke opvoeding. Ik vond het direct heel interessant. Het past natuurlijk mooi binnen mijn vakgebied. In mijn lessen aan tweedeklassers behandel ik de fysiologie van het hart en de bloedvaten. En hart- en vaatziekten komen daarin ook aan bod.”

“Zelf heb ik ooit een cursus BHV gedaan en dus leren reanimeren. Maar dat was inmiddels tien jaar geleden… dus mijn diploma was natuurlijk niet meer geldig. Daarom heb ik in het voorjaar eerst zelf weer een reanimatiecursus gedaan.”

Leerkrachten op cursus via de Hartstichting

“Later heb ik de instructeurscursus gevolgd. Dat was 1 dag, hier op school. Als voorbereiding op de praktijkdag hebben we zelf de theorie doorgenomen op de computer. Hiervoor zijn er handige e-learning modules.”

“Op de praktijkdag zelf is er vooral veel aandacht uitgegaan naar het stappenplan en hoe je de les het beste kan overbrengen aan je leerlingen. Verder hebben we vooral veel geoefend, het was erg praktijkgericht. Dat is toch waar het om gaat, dat je weet wat je moet doen.”

260 leerlingen getraind in projectweek

“In oktober, aan het begin van het schooljaar, hebben wij een projectweek over duurzaamheid. Wij hebben de reanimatielessen binnen deze week gegeven. Dat was organisatorisch goed te doen. In die week hebben we 260 leerlingen getraind. Dit zijn alle tweedeklassers.”

Vooral de AED vonden ze interessant

“De meeste leerlingen in de tweede klas zijn 13 en 14 jaar en goed in staat dit te leren. We hebben de 6-Minutenles van de Hartstichting gebruikt en werkten met groepjes van maximaal 15 leerlingen. De hiervoor ontwikkelde digibordles bestaat uit 4 lesuren. Je spreekt dan over een behoorlijk aantal uren. Toch konden we dat met 6 leerkrachten goed aan.”

“De kinderen deden goed mee, het was echt heel leuk om de lessen te geven. Weer eens iets anders dan anders. De leerlingen waren echt enthousiast, vooral de AED vonden ze interessant.”

> Meer over de 6-Minutenles

Leerlingen maken best veel mee

“We hebben in de lessen gevraagd of iemand zelf al eens iets had meegemaakt met hart- en vaatziekten in zijn omgeving. Hoewel de leerlingen nog jong zijn, zijn er best veel met een eigen verhaal op dit gebied. In de persoonlijke omgeving, binnen het gezin of de familie. Maar ook op straat. Leerlingen die zelf om een ambulance hebben moeten bellen. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het lijkt me heftig.”

Plan van aanpak

“Door samenwerking met de Hartstichting en de Veiligheidsregio kunnen we de eerste 3 schooljaren kosteloos materialen lenen, en zijn leerkrachten getraind. Daarna moet onze school de lessen zelf bekostigen. Gelukkig krijgen we van de directie alle ruimte om dit vorm te geven en tot een plan van aanpak te komen. Dat gaat zeker lukken, we hebben er nog even tijd voor.”

“Vanaf volgend jaar komen er ook herhalingslessen bij, dan wordt het grootschaliger. En we krijgen nu al van andere collega’s en leerlingen in hogere groepen de vraag of we hen ook willen trainen. Zij willen dat echt graag en dus kijken we nu of het kan.”

Structurele samenwerking Hartstichting

“De Hartstichting wil natuurlijk dat scholen niet eenmalig meedoen aan het project, maar dat ze de reanimatielessen structureel gaan verzorgen. Om dat kracht bij te zetten hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor drie schooljaren. Als blijk van deze maatschappelijke betrokkenheid ontvangen scholen een gevelbord van de Hartstichting.”

Tips voor andere scholen

“Tegen andere scholen die nadenken over Reanimatieonderwijs op school wil ik zeggen: begin er gewoon aan. Natuurlijk is het lesprogramma al vol en lopen er al veel projecten. Als er dan iets bijkomt, lijkt dat niet meer te passen. Maar je moet er gewoon in investeren, dan vind je de ruimte.”

“Natuurlijk maakt het uit dat wij de financiën voor de komende 3 schooljaren rond hebben. Als dat niet zo is, moet je er als school misschien langer over nadenken. Wellicht kan de Hartstichting helpen om wegen te vinden voor de financiering.”

Levens redden

“En hou vooral voor ogen wat het oplevert: al die 260 leerlingen die we dit jaar reanimatieles gaven, zijn nu getraind om levens te redden. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter het is.”

> Meer over reanimatieonderwijs op school

Lees meer over reanimatieonderwijs

Aanmelden 6-Minutenles op school

Aanmelden 6-Minutenles op school

6-Minutenles op school

6-Minutenles op school

Reanimatieonderwijs op school

Reanimatieonderwijs op school