Hartstichting.nl wordt geladen

Nalatenschap regelen is belangrijk

“Ik merk dagelijks hoe belangrijk het is om je nalatenschap goed te regelen. Om te beginnen met een goed testament, daar helpt de notaris bij. De volgende stap is het vastleggen van wensen. In een codicil - een handgeschreven document met datum en handtekening - kunt u vastleggen voor wie welke (inboedel)stukken bedoeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het nalaten van een klok, die al jaren in de familie is, aan een neef. Of het verzilverde bestek van uw grootouders aan een nicht.” 

Nalaten aan de Hartstichting

“De meeste mensen die de Hartstichting in hun testament opnemen, zijn zelf hartpatiënt of zien de impact van hartproblemen van dichtbij”, vertelt Nickey Smelt. "Onlangs mocht ik de nalatenschap afwikkelen van een alleenstaande man waarbij vijf bypasses waren geplaatst. Dankzij onderzoek heeft hij een goed leven kunnen leiden. Dat gunde hij andere mensen ook, daarom liet hij een bedrag na aan de Hartstichting.”

Portretfoto van Nickey Smelt

Uitvaartwensen bespreken

“U kunt ook uw uitvaartwensen vastleggen. Het is voor een executeur heel belangrijk om te weten of u begraven of gecremeerd wilt worden. Heeft u specifieke wensen ten aanzien van bijvoorbeeld bloemen en muziek? Dan kunt u die ook opnemen. Daarnaast is het voor de executeur fijn om te weten of er personen zijn die we kunnen vragen om mee te helpen bij het verzorgen van uw uitvaart of personen die er juist absoluut niet bij mogen zijn.” 

Leg wensen en afspraken goed vast

“Het vastleggen van wensen en afspraken, voorkomt achteraf gedoe. Regelmatig worden we aangesproken door naasten die aangegeven dat hen (inboedel)stukken zijn beloofd. Soms krijgen we handgeschreven briefjes als ‘bewijs’ overhandigd, alleen is het handschrift niet van de overledene. Dit soort briefjes zijn helaas niet rechtsgeldig, tenzij deze kunnen worden aangemerkt als codicil. Ook zijn mondelinge afspraken voor ons niet te controleren. Om te zorgen dat hetgeen u heeft afgesproken conform uw wensen zal worden uitgevoerd, is het belangrijk dat deze zaken op juiste wijze worden vastgelegd. Dit kan dus in een testament of in een codicil." 

De Hartstichting als executeur

“Voor mensen die liever niet een dierbare willen vragen en de Hartstichting als erfgenaam willen opnemen in hun testament, kan de Hartstichting mogelijk optreden als executeur. In een persoonlijk gesprek bij u thuis of op het kantoor van de Hartstichting kunt u – gratis en vrijblijvend - uw wensen en mogelijkheden bespreken.” 

Bankafschriften bij administratie

“Tot slot nog een tip om het de executeur zo makkelijk mogelijk te maken. Na uw overlijden zal de executeur in uw woning op zoek gaan naar uw administratie. Het is prettig om bankafschriften aan te treffen omdat het een paar weken kan duren voordat de executeur deze van de bank ontvangt. Dit kunnen papieren bankafschriften zijn maar u kunt ze ook op een USB-stick opslaan en bij de administratie te bewaren."

Persoonlijk advies

U kunt geheel vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over nalaten aan de Hartstichting. We luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. Vervolgens kunt u in alle rust een beslissing nemen die bij u past.

Contactgegevens: