Bart van der Worp is neuroloog bij het UMC Utrecht. Hij behandelt veel patiënten met een beroerte en weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat de de signalen van een beroerte goed herkend worden.

Iedere dag krijgen in Nederland ongeveer 125 mensen een beroerte. Een groot aantal arriveert te laat in het ziekenhuis, en heeft zo geen baat bij de beschikbare behandelingen.

Neuroloog Bart van der Worp weet dat dit niet altijd te vermijden is. Maar in de praktijk komt het ook gevallen tegen waar het wel degelijk verschil had gemaakt als iemand eerder alarm had geslagen. Hij vertelt: “Het is ten eerste van groot belang dat mensen de verschijnselen van een beroerte herkennen én dan meteen 112 bellen. Want hoe eerder we met de behandeling kunnen beginnen, hoe groter de kans op een goed effect.”

Het zal wel loslopen

“Het is ook niet altijd eenvoudig om goed de ernst van de situatie in te schatten. Bij een lichte beroerte praat iemand plotseling moeizaam, heeft minder macht over een arm of been, of zijn mondhoek hangt naar beneden. Deze verschijnselen zijn wat vreemd en verontrustend, maar niet pijnlijk.”

“Veel mensen denken dan dat het wel los zal lopen. Toch is het juist dan van groot belang dat je je laat onderzoeken en behandelen. Wanneer er binnen enkele uren na de beroerte gestart kan worden met de behandeling, verkleint dat de kans op een blijvende handicap. Bel daarom bij twijfel altijd 112, beter een keer te veel dan te weinig!”

Herken de signalen

Snel behandelen

“Snel behandelen na het ontstaan van de eerste verschijnselen is nodig. Trombolyse, een behandeling waarbij we een sterk bloedverdunnend middel toedienen, heeft alleen voordeel als je hiermee binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten begint.”

Nieuwe behandeling

“Daarnaast is er sinds 2014 een nieuwe behandeling beschikbaar, de intra-arteriële behandeling. Deze behandeling komt voort uit de resultaten van een groot onderzoek, mede gefinancierd door de Hartstichting. Hierbij verwijdert de arts het stolsel dat verantwoordelijk is voor het herseninfarct. Ook dit moet snel gebeuren, binnen 6 uur na het ontstaan van de symptomen.”

“Voor beide behandelingen geldt: hoe eerder ze starten, hoe groter het voordeel voor de patiënt.”

Ervaringen van patiënten

Nel, de vrouw van Jos kon trombolyse krijgen dankzij het snelle handelen van Jos: “De neuroloog gaf me later complimenten. Hij was heel blij dat ik de signalen herkende en zo snel heb gereageerd.” Lees het verhaal van Jos en Nel

Ron, de man van Bianca werd behandeld met de nieuwe methode: “Nadat het stolsel was verwijderd kon Ron gelijk zijn hand weer bewegen.” Lees het verhaal van Ron en Bianca

Goede resultaten

“Van deze nieuwe behandeling zijn de resultaten heel goed. Onderzoek laat zien dat twee keer zoveel patiënten volledig herstellen en er zijn bijna twee keer zoveel mensen na enkele maanden weer onafhankelijk van de hulp van anderen. Alleen komt nu nog maar zo'n 10 procent van de patiënten met een herseninfarct in aanmerking voor deze behandeling. Verder onderzoek naar deze methode is nodig.”

Niet altijd op tijd te herkennen

“Ik weet dat er omstandigheden zijn die het lastig of onmogelijk maken om je tijdig te melden voor een behandeling. Het gebeurt bijvoorbeeld nogal eens dat mensen wakker worden met uitvalsverschijnselen. Je kunt dan niet goed vaststellen wanneer de beroerte is begonnen.”

“Het komt ook voor dat er niemand in de buurt is wanneer iemand wordt getroffen door een beroerte. Als je alleen bent en niet meer kunt praten of bewegen, wordt het lastig om alarm te slaan. Dan is het te hopen dat je snel gevonden wordt.”

Sneller in het ziekenhuis

“Soms is het dus helaas niet te vermijden dat je te laat bent voor een behandeling. Maar vaak is het wél mogelijk om sneller in het ziekenhuis te zijn.”

“Als mensen direct 112 bellen bij de signalen van een beroerte, arriveren er veel meer mensen op tijd in het ziekenhuis. Dan komen er meer mensen in aanmerking voor een behandeling, en kan het aantal patiënten dat blijvende verlammingsverschijnselen of spraakstoornissen overhoudt aan een beroerte verder omlaag.”

Aanvullend onderzoek blijft nodig

“Mensen kunnen zelf dus veel doen, maar aanvullend onderzoek blijft nodig. Binnenkort start een nieuw onderzoek waarin de onderzoekers nagaan of het ambulancepersoneel op weg naar het ziekenhuis al een behandeling kan uitvoeren. Ook gaan er onderzoeken starten om de bestaande behandelmethoden verder te verbeteren.”

“Fijn dat beroerte-onderzoek prioriteit krijgt bij de Hartstichting. Dit biedt ons wellicht meer mogelijkheden om de gevolgen van een beroerte te verminderen, of zelfs weg te nemen.”

Deel deze pagina

Lees meer over