Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Dapper dat de Hartstichting het anders aan durft te pakken en luistert naar wat mensen willen”

“Dapper dat de Hartstichting het anders aan durft te pakken en luistert naar wat mensen willen”

“Dapper dat de Hartstichting het anders aan durft te pakken en luistert naar wat mensen willen”

Dr. Arend Mosterd is cardioloog in het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Hij is als lid van de begeleidingscommissie nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van de onderzoeksagenda van de Hartstichting.

Onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda is een lijst met onderzoeksprioriteiten waar de Hartstichting de komende jaren in gaat investeren. Begin 2014 vroeg de Hartstichting heel Nederland om mee te bepalen in welke onderzoeksthema's de Hartstichting geld moet steken.

“Ik was direct enthousiast om mee te werken aan de onderzoeksagenda. Ik maak deel uit van de begeleidingscommissie die de Hartstichting adviseert over het opzetten en uitwerken van de onderzoeksagenda. In deze commissie zitten artsen, onderzoekers, zorgverleners, maar ook patiënten, vrijwilligers en donateurs.”

Noodzaak

“In de afgelopen 50 jaar zijn veel successen geboekt in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Er is veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Het is belangrijk hart- en vaatziekten op de agenda te houden, dat we laten zien dat het nog altijd urgent is.”

Nederland beslist mee

“De Hartstichting vroeg eerst een grote groep wetenschappers, patiënten, hun naasten, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers in persoonlijke gesprekken welk onderzoek naar hart- en vaatziekten zij belangrijk vinden. Uit deze interviews kwam een lijst met onderwerpen waar mensen in Nederland op konden stemmen. Het is mooi dat zo iedereen in Nederland kon meebeslissen in welk onderzoek naar hart- en vaatziekten de Hartstichting de komende jaren investeert.”

Andere manier van werken

“De manier van werken is echt anders dan voorheen. Toen dienden onderzoekers hun onderzoeksvoorstellen bij de Hartstichting in, zij leverden de ideeën. Deze werden beoordeeld op kwaliteit en een deel kreeg vervolgens geld. In de nieuwe opzet krijgen meer partijen invloed op de keuze van onderzoeken die gedaan moeten worden. Patiënten, artsen en donateurs denken mee. Ik vind het interessant te zien wat daar uit komt en hoe mensen meer betrokken worden bij onderzoek om hart- en vaatziekten beter te behandelen en liever nog te voorkomen. Dapper ook dat de Hartstichting het anders durft aan te pakken.”

Echt luisteren

“Op deze manier luistert de Hartstichting echt naar wat mensen willen. Ook de donateurs zijn betrokken. Zij geven geld, willen weten wat er met hun geld gebeurt en welke resultaten worden bereikt. Maar de Hartstichting gaat nog een stap verder. En vraagt hen te helpen richting te geven aan het onderzoek, door te vertellen welk onderzoek zij belangrijk vinden. Dat is goed. Zo voelen mensen dat er naar hen wordt geluisterd, dat er echt iets wordt gedaan met hun wensen en advies. Dit vergroot de betrokkenheid en dit kan zelfs nog meer steun opleveren.”

Rol begeleidingscommissie

“De Hartstichting heeft zelf grotendeels bedacht hoe de onderzoeksagenda vorm wilden geven en hoe ze al deze partijen het beste een stem konden geven. De begeleidingscommissie kijkt vooral of alles zorgvuldig en betrouwbaar verloopt.”

“Je kunt je voorstellen dat wanneer je een groep onderzoekers uitnodigt inspraak te geven op de onderwerpen op de agenda, je wel wilt dat ze over hun eigen onderzoeksveld heen kunnen kijken. Dat zij vanuit de breedte kijken naar mogelijke onderzoeken die doorbraken en impact op kunnen leveren. Onderzoeken die kans van slagen hebben. Daarin heeft de begeleidingscommissie een belangrijke rol.”

Nieuwe invalshoeken

“Door mijn werk zie ik dagelijks veel hartpatiënten en ik zie wat de gevolgen zijn die de ziekte op hun leven heeft. Als cardioloog zie ik niet alleen de wetenschappelijke insteek, zoals onderzoekers die vooral zien, maar ook wat patiënten nodig hebben. Dit gaat vaak meer over kwaliteit van leven en preventie. De inbreng van patiënten zelf komt vaak ook uit deze hoek. Zij kijken met andere ogen naar zo’n agenda.”

Thema’s onderzoeksagenda

“Ik ben blij met het resultaat en de variatie in de thema's die op de onderzoeksagenda terecht zijn gekomen. Maar liefst 12.500 mensen brachten hun stem uit. Dat geeft wel aan dat onderzoek leeft.”

> Meer over de onderzoeksagenda

Steun de Hartstichting

Steun onze strijd tegen hart- en vaatziekten en doneer online. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol.

Lees meer over onderzoeksagenda

Onderzoeksagenda Hartstichting

Onderzoeksagenda Hartstichting

Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

Onderzoek naar hartfalen

Onderzoek naar hartfalen