Hartstichting.nl wordt geladen

“Onze school geeft al 12 jaar reanimatieles, op eigen initiatief. Het hoort bij ons namelijk bij het lespakket voor de speciale sportklassen. Tijdens de theorie-uren laten we de leerlingen kennismaken met EHBO-vaardigheden. Reanimatie is daar een vast onderdeel van.”

Direct aanmelden voor project Hartstichting

“Een collega had contacten bij de Hartstichting en hoorde 2 jaar geleden over het project Reanimatieonderwijs Op School. We hebben ons direct aangemeld, want we vonden het een mooie gelegenheid om de reanimatielessen verder uit te diepen.”

“In dit project worden 6 leerkrachten gratis opgeleid tot reanimatie-instructeur. Een groot voordeel, want dan heb je de kennis en kunde in huis. Het was niet lastig om de directie te overtuigen om mee te doen, we gaven tenslotte al reanimatieles.”

“Daarnaast heb ik zelf het initiatief genomen om reanimatieles te geven op onze zogenaamde deelscholen. Aan de leerlingen én de leerkrachten. Voor beiden is het interessant en belangrijk. De meesten hebben wel eens een reanimatie gezien, in de praktijk of op televisie. Maar dat is toch anders dan zelf oefenen.”

Verschillende potjes nodig

“De Hartstichting betaalt de opleiding tot reanimatie-instructeur voor 6 leerkrachten. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar we moesten wel zelf de aanschaf van het materiaal bekostigen, en dat is best prijzig. Door het aanspreken van verschillende potjes is het ons gelukt. We waren bijvoorbeeld al voor de tweede keer verkozen tot sportiefste school van Nederland. Het geldbedrag dat we wonnen, hebben we onder andere in reanimatielessen geïnvesteerd.”

Gilbert staat in de gymzaal en begeleidt een balspel.

Reanimatielessen passen prima in lesprogramma

“Wij geven de lessen aan leerlingen vanaf het 3e schooljaar, VMBO-3 en HAVO/VWO-4. Deze leerlingen zijn tussen de 14 en 17 jaar en fysiek sterk genoeg. Vaak zijn ze ook net al wat serieuzer dan de jongere leerlingen.”

“De lessen worden gegeven tijdens de sportlessen of als onderdeel van biologie, natuur- of scheikunde. In die lessen is het qua thema heel mooi in te passen. In totaal kosten de reanimatielessen 4 lesuren. Behalve de introductielessen, geven we ook de herhalingslessen. Deze lessen vragen minder tijd, maximaal 2 lesuren.”

Leerkrachten enthousiast

“We hebben nu 5 leerkrachten die de reanimatielessen geven. Dit zijn onder andere de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, Biologie en Verzorging. Zij hebben de cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd en zijn bevoegd om les te geven aan de leerlingen.”

“De leerkrachten zijn erg enthousiast over de cursus, naast de theorie is het vooral veel oefenen. Persoonlijk kan ik al heel lang reanimeren, dan weet je natuurlijk al veel. Maar toch hoor je weer nieuwe dingen, dingen veranderen ook in de tijd.”

6-Minutenles

“Ieder jaar trainen we zo’n 150 à 200 leerlingen. De leerkrachten gebruiken de 6-Minutenles die de Hartstichting heeft ontwikkeld. Dit zijn erkende digibordlessen. Wij geven les in groepjes van 9, maar het mag in groepen van maximaal 15 leerlingen.”

Gilbert leert twee leerlingen hoe ze hartmassage moeten toepassen op een pop.

“Wij kiezen bewust voor wat kleinere groepjes, dan zijn de kinderen minder snel afgeleid en blijft de stof beter hangen. Het kost wat organisatie, maar zoals we het nu hebben opgezet is het goed te doen.”

Indringende voorbeelden

“Het is natuurlijk serieuze materie, die best confronterend kan zijn. Zo laat ik bijvoorbeeld beelden zien van hoe een voetballer op het voetbalveld een hartstilstand krijgt en in elkaar zakt. Je ziet de paniek die dan ontstaat. Die voorbeelden maken het indringend.”

“Veel van de leerlingen hebben op jonge leeftijd ook al iets meegemaakt op dit gebied. Een meisje heeft haar vader verloren aan een hartstilstand. Maar ook in de familiesfeer, met opa’s en oma’s, tantes en ooms is het opvallend dat veel kinderen daar mee te maken hebben gehad.”

Vertrouwd gevoel

“De kinderen vinden de lessen heel leuk en leerzaam. Zij vinden het prettig dat ze weten wat ze moeten doen, in het geval er iets gebeurt. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Uiteindelijk weet je natuurlijk nooit of een leerling daadwerkelijk in actie komt als het nodig is. Maar als dat dan gebeurt, vind ik dat heel bijzonder.”

Gilbert kijkt toe hoe twee leerlingen via de trampoline een basketbal in de basket dunken.

Leerling in actie

“Een van onze leerlingen heeft de reanimatieles al in de praktijk gebracht. Er was een ongeval op de snelweg A6, waar meerdere auto’s bij betrokken waren. Een van de slachtoffers had een hartstilstand. Hij is gaan reanimeren en het slachtoffer heeft het overleefd. Later is er tussen hem en de betreffende persoon nog contact geweest.”

Zelf hartproblemen

“2 jaar geleden kreeg ik zelf hartproblemen. Op school notabene. Een collega die in de buurt was dacht dat ik een hartstilstand had, en startte direct met reanimeren. Ook de AED is nog aangesloten, maar er werd geen schok geadviseerd. Met de ambulance ben ik toen naar het ziekenhuis gebracht. Daar kregen ze mijn hartslag weer in een normaal ritme.”

“Naderhand ben ik aan het hart geopereerd. Het gaat nu goed met me, maar natuurlijk was het best een heftige ervaring. Hierdoor ben ik me nog bewuster hoe belangrijk het is dat iedereen leert reanimeren.”

Tips voor leerkrachten

“Onze school gaat zeker door met het geven van reanimatielessen. Het is echt een onderdeel van ons lesprogramma geworden. Het onderdeel staat in ons PTA, dit staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Zo wordt het automatisch gegeven tijdens de verschillende lessen.”

“Tegen andere scholen die overwegen om reanimatieonderwijs op school te geven wil ik zeggen: ga eens kijken op andere scholen die er al mee bezig zijn. Hoe organiseren zij het? Onze ervaring is dat het prima is in te passen in het lesprogramma. Reanimeren is niet moeilijk te leren en je geeft je leerlingen toch iets heel belangrijks mee waar ze hun hele leven iets aan hebben.”