Hartstichting.nl wordt geladen

“Mijn collega Marieke, leerkracht lichamelijke opvoeding, sprak met een medewerker van de Hartstichting over reanimatieonderwijs op school. Marieke was erg enthousiast en besprak het op school. Wij vonden het gelijk een goed idee en stelden een plan op voor de directie. Dit werd meteen enthousiast ontvangen.”

“De Hartstichting werkt in onze regio samen met de Veiligheidsregio om leerlingen op middelbare scholen kosteloos reanimatieonderwijs te geven. De Veiligheidsregio stelt geld beschikbaar om onder andere materialen en oefenpoppen en -AED’s te lenen.”

Reanimatieles sluit aan bij lessen over hart

“Als biologie leerkrachten hoorden we over dit project via onze leerkrachten lichamelijke opvoeding. Ik vond het direct heel interessant. Het past natuurlijk mooi binnen mijn vakgebied. In mijn lessen aan tweedeklassers behandel ik de fysiologie van het hart en de bloedvaten. En hart- en vaatziekten komen daarin ook aan bod.”

“Zelf heb ik ooit een cursus BHV gedaan en dus leren reanimeren. Maar dat was inmiddels tien jaar geleden… dus mijn diploma was natuurlijk niet meer geldig. Daarom heb ik in het voorjaar eerst zelf weer een reanimatiecursus gedaan.”

Leerkrachten op cursus via de Hartstichting

“Later heb ik de instructeurscursus gevolgd. Dat was 1 dag, hier op school. Als voorbereiding op de praktijkdag hebben we zelf de theorie doorgenomen op de computer. Hiervoor zijn er handige e-learning modules.”

“Op de praktijkdag zelf is er vooral veel aandacht uitgegaan naar het stappenplan en hoe je de les het beste kan overbrengen aan je leerlingen. Verder hebben we vooral veel geoefend, het was erg praktijkgericht. Dat is toch waar het om gaat, dat je weet wat je moet doen.”

260 leerlingen getraind in projectweek

“In oktober, aan het begin van het schooljaar, hebben wij een projectweek over duurzaamheid. Wij hebben de reanimatielessen binnen deze week gegeven. Dat was organisatorisch goed te doen. In die week hebben we 260 leerlingen getraind. Dit zijn alle tweedeklassers.”

Carin zit naast een leerling die hartmassage uitvoert op een pop.

Vooral de AED vonden ze interessant

“De meeste leerlingen in de tweede klas zijn 13 en 14 jaar en goed in staat dit te leren. We hebben de 6-Minutenles van de Hartstichting gebruikt en werkten met groepjes van maximaal 15 leerlingen. De hiervoor ontwikkelde digibordles bestaat uit 4 lesuren. Je spreekt dan over een behoorlijk aantal uren. Toch konden we dat met 6 leerkrachten goed aan.”

“De kinderen deden goed mee, het was echt heel leuk om de lessen te geven. Weer eens iets anders dan anders. De leerlingen waren echt enthousiast, vooral de AED vonden ze interessant.”

Leerlingen maken best veel mee

“We hebben in de lessen gevraagd of iemand zelf al eens iets had meegemaakt met hart- en vaatziekten in zijn omgeving. Hoewel de leerlingen nog jong zijn, zijn er best veel met een eigen verhaal op dit gebied. In de persoonlijke omgeving, binnen het gezin of de familie. Maar ook op straat. Leerlingen die zelf om een ambulance hebben moeten bellen. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het lijkt me heftig.”

Carin helpt leerlingen met een oefening op een reanimatiepop.

Plan van aanpak

“Door samenwerking met de Hartstichting en de Veiligheidsregio kunnen we de eerste 3 schooljaren kosteloos materialen lenen, en zijn leerkrachten getraind. Daarna moet onze school de lessen zelf bekostigen. Gelukkig krijgen we van de directie alle ruimte om dit vorm te geven en tot een plan van aanpak te komen. Dat gaat zeker lukken, we hebben er nog even tijd voor.”

“Vanaf volgend jaar komen er ook herhalingslessen bij, dan wordt het grootschaliger. En we krijgen nu al van andere collega’s en leerlingen in hogere groepen de vraag of we hen ook willen trainen. Zij willen dat echt graag en dus kijken we nu of het kan.”

“Tegen andere scholen die nadenken over Reanimatieonderwijs op school wil ik zeggen: begin er gewoon aan. Natuurlijk is het lesprogramma al vol en lopen er al veel projecten. Als er dan iets bijkomt, lijkt dat niet meer te passen. Maar je moet er gewoon in investeren, dan vind je de ruimte.”

“En hou vooral voor ogen wat het oplevert: al die 260 leerlingen die we dit jaar reanimatieles gaven, zijn nu getraind om levens te redden. Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter het is.”