Hartstichting.nl wordt geladen

Waarom zou je periodiek schenken?

“Geven aan goede doelen is een mooie manier om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Bovendien zijn er vormen van schenken waarbij je gebruik kunt maken van fiscale aftrek, zoals bij periodiek schenken. Je legt dan je jaarlijkse schenking vast voor vijf jaar, waardoor deze volledig aftrekbaar wordt, zolang het totaal van al je periodieke giften lager is dan € 250.000 per jaar.”

Voordeel voor gever én ontvanger

“Het vastleggen van een donatie als een periodieke schenking zorgt ervoor dat je gift meer waarde krijgt. In de meeste gevallen levert het meer belastingvoordeel op dan een eenmalige gift. Zo is een eenmalige gift pas aftrekbaar wanneer die minimaal 1% van je verzamelinkomen bedraagt, terwijl bij periodiek schenken geen minimum geldt. Ook het goede doel is gebaat bij periodieke ondersteuning, omdat daarmee meer bereikt kan worden dan met incidentele hulp. Voor beide kanten levert het dus voordeel op.”

Hoe groot is het voordeel?

In 2023 is de maximale aftrek bij periodiek schenken 36.93%*. Wat betekent dat in de praktijk? Stel: je kunt gebruikmaken van de maximale aftrek en doet een periodieke gift van € 100,- per jaar. Dan geldt de volgende berekening:
 • Illustratie van een periodieke gift met belastingvoordeel
  Jaarlijkse gift: € 100,-
 • Een illustratie van belastingvoordeel
  Belastingvoordeel: € 36,93
 • Een illustratie van een blije gever die belastingvoordeel ontvangt
  Je betaalt netto: € 63,07
Je kunt ook kiezen om netto € 100,- te blijven betalen en het belastingvoordeel te schenken aan het goede doel. Dan geef je relatief veel meer, terwijl je uiteindelijk hetzelfde blijft betalen:
 • Illustratie van een periodieke gift met belastingvoordeel
  Jaarlijkse gift: € 158,55
 • Een illustratie van belastingvoordeel
  Belastingvoordeel: € 58,55
 • Een illustratie van een blije gever die belastingvoordeel ontvangt
  Je betaalt netto: € 100

Kies je ervoor om het voordeel te schenken aan het goede doel, hou er dan wel rekening mee dat je het volledige bedrag eerst zelf betaalt en je teruggave pas krijgt na de jaarlijkse aangifte.

let op: Heb je een jaarinkomen in box 1 tussen de € 22.660 en de € 73.031, dan heb je extra voordeel door een hogere heffingskorting (ca. 6% wanneer je nog geen recht hebt op AOW hebt en ca. 3,14% wanneer je dat wel hebt).

Bereken eenvoudig je belastingvoordeel

Ontdek dankzij onze rekenhulp eenvoudig hoeveel belastingvoordeel je ontvangt.
Margot wijst naar informatie over periodieke gift

Eenvoudig te regelen, meestal zonder notaris

“Omdat een notaris meestal niet meer nodig is, behalve bij grote of complexe giften, kun je een periodieke schenking heel eenvoudig regelen. Het is niet meer dan een formulier invullen, ondertekenen en opsturen. Het goede doel stuurt een door hen ondertekend exemplaar terug, wat je als gever goed moet bewaren omdat de Belastingdienst ernaar kan vragen. Steeds vaker kan het nóg makkelijker; met een online formulier, zoals ook bij de Hartstichting.”

Hoe het werkt bij de aangifte

“De aftrek van je gift vindt eerst plaats op het inkomen in box 1, vervolgens op het inkomen in box 3 en daarna op het inkomen in box 2. De aftrek kan niet leiden tot een negatief inkomen. Niet gebruikte aftrek wordt doorgeschoven naar de volgende jaren. Om de giften af te trekken, voer je ze in de aangifte op bij het onderdeel ‘Persoonsgebonden aftrek’. Je vult daar de naam in van het goede doel, het bedrag en het transactienummer van de periodieke gift.”

De regels voor Periodiek Schenken in 2023

 • minimaal één donatie per jaar, vastgelegd voor vijf jaar of langer
 • elk jaar hetzelfde bedrag
 • aan een goed doel die bij de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging die aan bepaalde eisen voldoet
 • er mag geen tegenprestatie tegenover staan
 • de gift stopt uiterlijk bij het overlijden van de gever of bij het overlijden van de persoon die bij het vastleggen van de gift is aangewezen (bijvoorbeeld een partner) 
 • een gift aan een culturele ANBI mag je bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, met een maximum van € 1.250
 • de periodieke gift kan in geld of in natura
 • de periodieke gift kan voortijdig eindigen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de gever en bij faillissement of verlies van de ANBI-status van het goede doel
 • voor de aftrek van periodieke giften geldt geen aftrekdrempel
 • wel geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van € 250.000 per jaar voor het totaal van periodieke giften van de gever en diens fiscale partner.
 • in 2023 kun je maximaal 36,93% terugkrijgen van je donatie
 • heb je AOW en een inkomen tot ca. 37.000, dan is de teruggave 19,03%.
 • heb je alleen box 3 inkomen, dan is de teruggave 32%.
 • heb je alleen box 2 inkomen, dan is de teruggave 26,9%.

Bron: belastingdienst.nl

Periodiek schenken in plaats van nalaten?

“Een veel voorkomende aanleiding om een afspraak met mij te maken, is de wens om een of meer goede doelen op te nemen in het testament. In deze gesprekken benoem ik meestal ook de mogelijkheden en voordelen om nu alvast iets te schenken, bijvoorbeeld met periodieke giften. Het is niet alleen leuker om al bij leven te schenken, maar ook voordeliger vanwege de giftenaftrek, waarmee je tot 58% meer kan geven. Bovendien kan het goede doel het geld nu al gebruiken om haar doelstelling te bereiken en ziet de gever zelf de resultaten van de gift.”

Waar periodiek schenken aan moet voldoen

“Er is sprake van een periodieke gift als je jaarlijks hetzelfde bedrag doneert voor een periode van minimaal vijf jaar. De gift moet zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en het goede doel. Dit goede doel moet bovendien door de Belastingdienst zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals de Hartstichting, of een vereniging die aan bepaalde eisen voldoet.”

Dit artikel is in samenwerking met Andrew Mackay geschreven

Andrew Mackay werkt bij Van Lanschot Kempen als Specialist Charity & Impact Investing. Hij adviseert klanten hoe ze kunnen beleggen én bijdragen aan een mooiere wereld. 

Een portret van Andrew Mackay