Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Achteraf blijkt vaak dat mensen al langer klachten hadden”

“Achteraf blijkt vaak dat mensen al langer klachten hadden”

“Achteraf blijkt vaak dat mensen al langer klachten hadden”

Professor dr. Arno Hoes is hoogleraar Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde aan het UMC Utrecht. Hij verwacht dat er veel winst te halen is met onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Onderzoeksagenda

Arno Hoes was nauw betrokken bij het tot stand komen van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. In 2014 liet de Hartstichting de samenleving mee bepalen welke onderzoeksthema's prioriteit zouden moeten krijgen. Het thema 'eerder herkennen van hart- en vaatziekten' kreeg de meeste stemmen en staat bovenaan de onderzoeksagenda. Arno Hoes was voorzitter van de werkgroep die dit thema uitwerkte.

Arno Hoes: “Ik vind het dapper dat de Hartstichting haar nek heeft uitgestoken en de samenleving heeft betrokken bij het bepalen van de onderzoeksagenda. Van dichtbij zag ik hoe zorgvuldig dit traject is aangepakt. Het was mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen.”

Omvang probleem onbekend

“We weten dat hart- en vaatziekten lang niet altijd op tijd herkend worden. De omvang van het probleem is lastig in te schatten. Uit screeningsonderzoek weten we dat 1 op de 5 hartinfarcten niet opgemerkt wordt. Veel mensen weten dus niet dat ze een hartinfarct hebben gehad. Aan de andere kant herkennen mensen vaak de klachten pas nadat ze de diagnose hebben gekregen. Ze waren bijvoorbeeld al lang heel moe.”

Artsen lopen veel mensen mis

“We missen als artsen nog vaak een diagnose. Mensen overlijden aan hart- en vaatziekten of lopen onherstelbare schade op, zonder dat bekend was dat er iets mis was met hun hart of de vaten. Door gesprekken met familieleden of de mensen zelf, blijkt vaak wel dat er al langer klachten waren. Maar veel mensen blijven te lang rondlopen met klachten en gaan niet naar de huisarts. ‘Het zal wel niet ernstig zijn’, denken ze.”

“Maar ook als mensen wel naar hun arts gaan met klachten, wordt lang niet altijd de link met hart- en vaatziekten gelegd. Om hart- en vaatziekten eerder te kunnen herkennen, moeten patiënten en huisartsen weten op welke klachten zij moeten letten. Alleen zo zijn mensen tijdig te behandelen en zijn complicaties te voorkomen.”

Andere ziekten maken diagnose moeilijk

“Sommige mensen herkennen hart- en vaatziekten minder makkelijk omdat ze al een andere ziekte hebben. Diabetespatiënten denken bij bepaalde klachten al gauw dat die te maken hebben met hun ziekte. En een longpatiënt met toenemende benauwdheidsklachten, zal de oorzaak hiervan eerder bij zijn longziekte zoeken dan bij een hartziekte, zoals hartfalen. Terwijl deze groep patiënten ook vaak kampt met hartfalen. Patiënten moeten verder kijken dan de ziekte die ze hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor artsen.”

Nog veel te winnen met onderzoek

“Er is dus nog veel te winnen op het gebied van het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Niet alleen met onderzoek, maar zeker ook bij de mensen zelf. Zij moeten de eerste stap zetten en naar hun arts gaan met klachten. Vervolgens moet hij of zij het verband leggen met hart- en vaatziekten. Daarnaast wil je dat artsen gemakkelijk een ziekte kunnen vaststellen of uitsluiten. Onderzoek zou nieuwe, liefst eenvoudige en goedkope, testen moeten opleveren die artsen hierbij kunnen helpen.”

> Meer over onderzoek naar eerder herkennen hart- en vaatziekten

Alert zijn op erfelijkheid

“Ook kan er erfelijkheid in het spel zijn bij hart- en vaatziekten. Hier moeten mensen veel alerter op zijn. Pas na meerdere gevallen van hart- en vaatziekten in de familie, gaat er een belletje rinkelen dat het wel eens erfelijk kan zijn. Ik hoop dat er nieuwe hulpmiddelen komen, waardoor mensen dit zelf eerder in de gaten hebben. Ook artsen moeten erfelijkheid beter en sneller in kaart kunnen brengen.”

Steun de Hartstichting

Steun onze strijd tegen hart- en vaatziekten en doneer online. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol.

Lees meer over eerder herkennen

Op wintersport? Goed voor je hart!

Op wintersport? Goed voor je hart!

Ruim 10.000 mensen met hoge bloeddruk opgespoord

Ruim 10.000 mensen met hoge bloeddruk opgespoord

Hartleeftijd helpt voor beter begrip gezondheidsrisico

Hartleeftijd helpt voor beter begrip gezondheidsrisico