Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Wat weten we over bloeddrukverlagers en corona?

Wat weten we over bloeddrukverlagers en corona?

Wat weten we over bloeddrukverlagers en corona?

Het coronavirus houdt ons flink bezig. Er circuleren veel berichten, waarvan niet direct duidelijk is of ze waar zijn. Zo ook over bloeddrukverlagers en corona. 

Geen bewijs voor meer risico op besmetting

Bewering:

  • Mensen die bepaalde bloeddrukverlagers slikken (ACE-remmers en angiotensine-receptor-blokkers) lopen meer risico op besmetting met het coronavirus. Zij zouden ook meer problemen krijgen als ze besmet zijn.

Nader onderzoek:

  • Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze medicijnen het risico op besmetting en op een ernstiger verloop vergroten. Check bij dit soort berichten altijd of de bron betrouwbaar is.

Bronnen: Europese en Nederlandse beroepsverenigingen (ESC, NHV, NVIVG)

Om welke medicijnen gaat het?

Weet je niet zeker of je medicijnen gebruikt uit deze groepen?

Dan kan dit helpen:

  • de naam van ACE-remmers eindigt op -pril
  • de naam van angiotensine-receptor-blokkers eindigt op -sartan

Stop niet met bloeddrukverlagers

​Deze medicijnen zijn voor mensen met hoge bloeddruk of hartfalen heel belangrijk. Als hartpatiënt slik je deze medicijnen om het hart te ontlasten of om je bloeddruk te verlagen. Als je daarmee stopt gaat je bloeddruk weer omhoog of krijgt je hart het zwaarder te verduren. Dit vergroot je kans op hartproblemen.

De onderzoeken tot nu toe laten juist zien, dat het virus bij mensen met hartklachten of een hoge bloeddruk vaak ernstiger verloopt doordat er meer longproblemen optreden. Stop daarom niet met deze medicijnen, maar overleg met je arts als je je zorgen maakt.

Mogelijk zelfs bescherming

  • ​Er zijn aanwijzingen dat angiotensine-receptor-blokkers (ARB's) je juist kunnen beschermen na besmetting met het corona-virus.
  • Mogelijk kunnen deze medicijnen ernstige vochtophopingen in de longen voorkomen, en zo leiden tot minder IC-opnames.

Waar onderzoekers aan werken

  • Beter inschatten wie ernstige klachten krijgt
  • Betere behandeling van hartproblemen bij corona
  • Kans op blijvende hartschade verkleinen

Geef nu

Meer over coronavirus

Resultaten onderzoek: hart- en vaatpatiënten meer risico op ziekenhuisopname bij corona

Resultaten onderzoek: hart- en vaatpatiënten meer risico op ziekenhuisopname bij corona

Coronavirus: vragen en antwoorden

Coronavirus: wie loopt risico?

Coronavirus: wie loopt risico?

Vragen over je hart?

Chat of bel met een voorlichter

> Contact