Hoog cholesterol

Cholesterol is een bouwstof voor cellen en hormonen. Cholesterol is nodig. Zonder cholesterol kunnen mensen niet leven. Een hoog cholesterolgehalte vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

In het ideale geval maakt het lichaam precies genoeg cholesterol aan, maar dat gebeurt niet altijd. Het meeste cholesterol maakt de lever zelf aan. Hierbij spelen vetten een rol. Ook via voeding komt cholesterol het lichaam binnen.

Risicofactoren

Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Andere risicofactoren zijn bijvoorbeeld roken, hoge bloeddruk, diabetes of overgewicht. Ook erfelijkheid speelt een rol. Elk van deze risicofactoren vergroot de kans op een te hoog cholesterolgehalte.

Verschillende vormen

Cholesterol is een vetachtige stof die niet oplost in water of bloed. Eiwit lost wel op. Om cholesterol te transporteren, is cholesterol daarom verpakt in een soort eiwitbolletjes: de lipoproteïnen.

Er zijn 3 soorten lipoproteïnen:

 • Hoge Dichtheid Lipoproteïnen (HDL)
 • Lage Dichtheid Lipoproteïne (LDL)
 • Zeer Lage Dichtheid Lipoprotëinen (VLDL)

LDL

LDL wordt het ‘slechte’ cholesterol genoemd. Veel cholesterol in de LDL-deeltjes is namelijk de oorzaak van het risico op hart- en vaatziekten. LDL vervoert cholesterol naar de cellen en spieren. Onderweg nestelt LDL zich gemakkelijk in de wanden van slagaders waardoor de slagaders kunnen vernauwen en dichtslibben. Dit proces heet slagaderverkalking. Hoe meer de slagaders vernauwd zijn, hoe groter het risico op een hart- of vaatziekte.

HDL

HDL wordt het 'goede cholesterol' genoemd. HDL transporteert het teveel aan cholesterol in LDL naar de lever. Via de lever komt het cholesterol in de darmen en verlaat het het lichaam via de ontlasting.

VLDL

VLDL transporteert vetten (triglyceriden) van de lever naar de weefsels. VLDL zet onderweg vetten af en gaat over in een LDL-deeltje.

Oorzaken

Een hoog cholesterolgehalte kan verschillende oorzaken hebben:

 • eten van veel verzadigd vet
 • overgewicht
 • diabetes
 • traag werkende schildklier
 • bepaalde medicijnen
 • erfelijke aanleg

Verschillen mannen en vrouwen

Bij vrouwen neemt het risico op hart- en vaatziekten rond de overgang langzaam toe. Dit komt door veroudering, een toename van lichaamsvet en veranderingen in de hormoonhuishouding. Vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) hebben lange tijd een beschermende werking op het hart en de bloedvaten.

Tijdens de overgang daalt het oestrogeengehalte en valt dit beschermende effect weg:

 • de vetopslag bij vrouwen verschuift van vet rond de heupen (peervorm) naar vet in de buikholte (appelvorm). Deze typisch mannelijke vorm van vetopslag verhoogt het risico op hart- en vaatziekten
 • het cholesterolgehalte stijgt: het LDL-cholesterol en triglyceridengehalte stijgen en het gunstige HDL-cholesterol daalt. Het totaal cholesterolgehalte is bij vrouwen het hoogst tussen de 60 en 69 jaar, ongeveer 10 jaar later dan bij mannen.

Meten cholesterolgehalte

Het cholesterolgehalte wordt gemeten door bloedonderzoek. Van nature schommelt het cholesterolgehalte. Een hoge waarde kan een uitschieter zijn. Er zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van het cholesterolgehalte.

In het algemeen wordt bij het totaal cholesterolgehalte de volgende indeling aangehouden:

Totaal cholesterolgehalte Het cholesterolgehalte is:
lager dan 5,0 mmol/l normaal
5,0 - 6,4 mmol/l licht  verhoogd
6,5 - 7,9 mmol/l verhoogd
hoger dan 8,0 mmol/l sterk verhoogd

De waarde van het totale cholesterolgehalte is echter niet voldoende om met zekerheid vast te stellen of iemand een verhoogd cholesterolgehalte heeft. De arts bekijkt ook een aantal onderliggende waarden:

 • LDL-cholesterolgehalte
 • HDL-cholesterolgehalte
 • Triglyceridengehalte

Een hoog HDL-cholesterolgehalte is gunstig. Een hoog LDL-cholesterolgehalte of een hoog triglyceridengehalte is ongunstig.

Cholesterolratio en schatting van het risico

Voor het maken van een goede inschatting van het risico op hart- en vaatziekten, bepaalt de arts de cholesterolratio. De cholesterolratio is het totale cholesterolgehalte gedeeld door het HDL-gehalte. Een hoog HDL-gehalte geeft een lage cholesterolratio. De cholesterolratio is een betere voorspeller voor hart- en vaatziekten dan de totale cholesterolwaarde.

Cholesterol verlagen

Een lager cholesterolgehalte vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Medicijnen zijn niet altijd nodig. Een gezonde leefstijl is de eerste stap.

Een gezonde leefstijl houdt in:

 • gezonde voeding
 • voldoende bewegen
 • niet roken

Probeer overgewicht te voorkomen door gezond te eten en genoeg te bewegen. Vooral buikvet verhoogt het cholesterolgehalte.

Gezonde voeding

Gezonde voeding draagt bij aan een goede vetstofwisseling. Voeding kan het cholesterolgehalte verlagen met ongeveer 10%.

Probeer:

 • minder verzadigd vet te eten en verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet
 • 2 ons groente en 2 stuks fruit per dag te nemen
 • veel vezelrijke (volkoren) producten te eten
 • 2 keer per week vis op het menu te zetten, waarvan tenminste 1 keer vette vis

Matig gebruik van alcohol (maximaal 2 glazen per dag voor mannen en 1 glas voor vrouwen) is gunstig voor het HDL. Bij meer glazen alcohol is het positieve effect verdwenen en kan alcohol zelfs een nadelige invloed hebben op het hart en de bloedvaten.

Bewegen

Voldoende bewegen (minimaal een half uur per dag matig intensief) verlaagt het triglyceridengehalte en verhoogt het gunstige HDL-cholesterolgehalte in het bloed.

Niet roken

Roken verlaagt het HDL. Na het stoppen met roken herstelt het HDL zich weer.

Medicijnen

De arts kan bij een hoog cholesterolgehalte cholesterolverlagers voorschijven. Dit is niet altijd nodig. Het hangt af van het totale risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij meerdere risicofactoren schrijft de arts vaker medicijnen voor.

Plantensterolen

Producten met plantensterolen kunnen het cholesterolgehalte in het bloed verlagen. Plantensterolen of- stanolen zijn vetachtige stoffen in planten met ongeveer dezelfde chemische structuur als cholesterol. Ze komen voor in plantaardige oliën, noten en granen.

Werking plantensterolen

Plantensterolen verlagen de opname van cholesterol vanuit de darmen. Vermoedelijk komt dit doordat ze sterk lijken op cholesterol. Ze gaan in feite de concurrentie aan met cholesterol. Plantensterolen worden nauwelijks opgenomen door de darmwand, cholesteroldeeltjes wel. Plantensterolen vormen een soort barrière voor de opname van cholesterol uit de darmen. Het gevolg is dat er minder cholesterol in het bloed terechtkomt en meer cholesterol wordt uitgescheiden via de ontlasting. Zo daalt het cholesterolgehalte in het bloed.

Verlagen cholesterolgehalte

Plantensterolen kunnen het LDL-cholesterolgehalte na 2 tot 3 weken verlagen met 7 tot 10%. Hiervoor moet u 1,5 tot 2,4 gram plantensterolen per dag binnenkrijgen. Op de verpakking van producten met plantensterolen staat aangegeven hoeveel porties nodig zijn om dit effect te bereiken. Meer dan 3 gram plantensterolen per dag wordt overigens niet aanbevolen. Het cholesterolgehalte daalt er niet verder door.

Langetermijnonderzoek naar het effect van plantensterolen op hart- en vaatziekten ontbreekt. Naar verwachting vermindert de kans op hart- en vaatziekten met 20 tot 25% door de daling van het cholesterolgehalte.

Voor wie?

Producten met plantensterolen zijn bedoeld voor mensen met een (licht) verhoogd cholesterolgehalte. Dat wil zeggen een cholesterolgehalte boven de 5 mmol/l. Vooral als er nog andere risicofactoren zijn.

Producten met plantensterolen zijn niet geschikt voor:

 • zwangere vrouwen
 • vrouwen die borstvoeding geven
 • kinderen onder de 5 jaar

Gebruikt u cholesterolverlagende medicijnen? Overleg dan met uw arts voordat u producten met plantensterolen gaat gebruiken.

Behandeling met medicijnen

Een gezonde leefstijl kan helpen om het cholesterolgehalte te verlagen. Bij sommige mensen zijn medicijnen nodig. Om te bepalen of medicijnen nodig zijn, heeft de arts meer gegevens  nodig dan alleen een cholesterolwaarde. Hij kijkt ook naar de risicofactoren. Als de arts vaststelt dat iemand een sterk verhoogd risico heeft om binnen 10 jaar hart- en vaatziekten te ontwikkelen of te sterven aan hart- en vaatziekten, dan krijgt diegene altijd het advies om gezond te leven. Waarschijnlijk worden ook medicijnen voorgeschreven.

Sommige mensen krijgen altijd cholesterolverlagende medicijnen voorgeschreven. Zij hebben een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten door hun aandoening.

Dit geldt voor:

 • mensen met diabetes die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben
 • mensen met een totaal cholesterolgehalte boven de 8 mmol/l
 • hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de kransslagaders van het hart of van slagaders elders in het lichaam

Het kan dus voorkomen dat uw cholesterolgehalte middelmatig hoog is, maar dat u toch medicijnen krijgt.

Soorten medicijnen

Er zijn verschillende cholesterolverlagende medicijnen. Statines zijn de eerste keuze voor artsen. Ze zijn veilig en effectief.

Statines remmen de aanmaak van cholesterol  in de lever. De effecten zijn:

 • verlaging van het cholesterolgehalte met 30-50%
 • rustig houden van plaques in de binnenwand van de slagaders
 • vertraging van het proces van slagaderverkalking

De behandeling met medicijnen is vooral gericht op het verlagen van het LDL-cholesterol. De streefwaarde is 2,5 mmol/l of lager.

Erfelijk hoog cholesterol

In sommige families komen hoge cholesterolwaarden en hart- en vaatziekten vaak voor. Soms al op jonge leeftijd. Dit kan wijzen op erfelijk hoog cholesterol. De meest voorkomende vorm is Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Ongeveer 1 op de 400 Nederlanders heeft FH.

Mensen met FH hebben een afwijking in het DNA. De lever kan bij hen het cholesterol minder goed verwerken, waardoor het cholesterolgehalte vaak verhoogd is.

Iemand met FH heeft 50% kans op het doorgeven van het afwijkende gen aan zijn kinderen. Bij iemand die het gen van beide ouders krijgt is het LDL-cholesterolgehalte vaak op jonge leeftijd zeer hoog, en komen op jeugdige leeftijd al hart- en vaatziekten voor.

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek toont aan of iemand FH heeft. Hiervoor wordt bloed afgenomen dat in een speciaal laboratorium wordt onderzocht. Het kan ongeveer 3 maanden duren voordat de uitslag bekend is. Als bij een familielid al een DNA-afwijking is gevonden, duurt het onderzoek korter en komt de uitslag mogelijk al na 2 maanden.

Door FH op te sporen in families kunnen mensen op tijd behandeld worden. Zo hebben ze minder kans om op jonge leeftijd hart- en vaatziekten te krijgen. In Nederland is tot eind 2012 ongeveer 63% van de mensen met FH opgespoord.

De Stichting LEEFH coördineert de aanvragen voor DNA-diagnostiek (voorheen was dit de StOEH). Familieleden kunnen bij Stichting LEEFH een informatiepakket aanvragen voor DNA-onderzoek. Voor het onderzoek is een verwijzing via de huisarts nodig.

Familieleden met een verhoogd cholesterolgehalte hebben zeer waarschijnlijk ook FH. Maar 100% zekerheid is er pas na DNA-onderzoek. Het is mogelijk dat familieleden niet mee willen doen aan DNA-onderzoek. In dat geval is het belangrijk dat wel het cholesterolgehalte door de huisarts wordt bepaald. Liefst meerdere malen, omdat een eenmalige meting niet betrouwbaar genoeg is.

Cholesterolwaarden bij FH

Het LDL-gehalte is bij FH gemiddeld een stuk hoger dan normaal; meer dan 5 mmol/l. Het totaal cholesterol is meestal meer dan 8 mmol/l.

De waarden hoeven echter niet altijd extreem verhoogd te zijn. Ongeveer 15% van de mensen met FH heeft een normaal cholesterolgehalte. Zij hebben mogelijk geen verhoogd risico.

Verschijnselen FH

Een hoog cholesterolgehalte geeft op zich geen klachten. Soms is het eerste signaal een hartinfarct of beroerte.

In het algemeen is er reden om FH te vermoeden:

 • als het cholesterolgehalte sterk verhoogd is
 • bij een hart- of vaatziekte vóór de leeftijd van 55 jaar (mannen) of 60 jaar (vrouwen)
 • als een van de ouders, kinderen, broers of zussen FH heeft of als daar vermoedens voor zijn

Soms zijn er uiterlijke kenmerken, zoals:

 • een witgele ring rond de iris (het gekleurde deel van het oog), voor het 45e jaar
 • gelige bobbeltjes rond de oogleden
 • verdikkingen op de achillespees of de pezen van de handen, ellebogen of voeten

Behandeling FH

De behandeling van FH bestaat uit een gezonde leefstijl en medicijnen. Meestal zijn dit statines, die de aanmaak van cholesterol in de lever remmen. Bij de meeste FH-patiënten daalt hierdoor het cholesterolgehalte voldoende, vaak zelfs tot normale waarden.

In het begin van de behandeling wordt het cholesterolgehalte wat vaker gecontroleerd, ongeveer eens in de 3 maanden. Als eenmaal het juiste middel en de juiste dosering zijn gevonden, is een jaarlijkse controle meestal voldoende.

Het is bij FH ook belangrijk de andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zo laag mogelijk te houden.

Behandeling FH bij kinderen

Bij de behandeling van kinderen is een gezonde leefstijl de eerste stap. Dit betekent voldoende bewegen en gezonde voeding. In overleg met de arts mogen kinderen boven de 5 jaar producten gebruiken met plantensterolen.

Het is belangrijk dat ouders roken zéér sterk ontmoedigen en zelf ook niet roken. Als de aanpassing van de leefstijl te weinig effect heeft op het cholesterolgehalte, is behandeling met medicijnen nodig. Het AMC in Amsterdam is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met FH.

Andere vormen van erfelijk hoog cholesterol

FH is de meest voorkomende vorm van erfelijk verhoogd cholesterol. Andere vormen zijn:

 • Familiaire gecombineerde Hyperlipidemie (FCH). De kenmerken zijn een matig verhoogd LDL-cholesterol, een sterk verhoogd triglyceridengehalte (vetgehalte) en een te laag HDL-cholesterol. FCH komt vaak samen voor met overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk.
 • Erfelijk Laag HDL-cholesterol. Bij deze aandoening is er een laag HDL en vaak een verhoogd triglyceridengehalte.
 • Familiair defectief apolipoproteïne B (FDB). Deze aandoening lijkt heel sterk op FH en wordt ook wel FH2 genoemd.

Risicotest

Zo'n 65% van de Nederlanders heeft een hoog cholesterol. Hoog cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Doe daarom de Risicotest. Na heb beantwoorden van 7 korte vragen krijgt u een indruk van uw persoonlijke risico op hart- en vaatziekten en een advies. Een vraag gaat over uw buikomtrek. Hou daarom een meetlint bij de hand.

doe de Risicotest

 

Deel via:
Vragen