De bloeddruk schommelt gedurende de dag. De bloeddruk gaat omhoog bij inspanning, sterke emoties of bij verandering van houding. Op het spreekuur bij de arts is de bloeddruk ook vaak hoger dan thuis. Dit komt vaak door de extra spanning rondom het bezoek aan de arts. Dit is normaal en heet ook wel het witte-jas-fenomeen.

Uitleg 24-uurs bloeddrukmeting

De 24-uurs bloeddrukmeting krijgt u een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter wordt op de heup met een riem gedragen. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch: de band blaast zelf op en loopt weer leeg.

Uw arts stelt in hoe vaak de bloeddruk gemeten wordt. Bij de meeste mensen is dit overdag 2 tot 3 keer per uur en 's nachts 2 keer per uur. De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op. Het apparaat meet ook de hartslag.

Een 24-uurs bloeddrukmeting is een veilig onderzoek. Er kunnen tintelingen in de arm optreden tijdens de meting of het opladen van de bloeddrukband. Dit gaat vanzelf weer over. Het geluid van het apparaat kan het (door)slapen soms bemoeilijken.

Na de onderzoeksperiode leest een computer de gegevens uit de bloeddrukmeter uit. De arts bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens een nieuwe afspraak.

Tips voor de meetdagen

Op de meetdag doet u gewoon wat u normaal ook zou doen. Enkele tips:

  • Laat de bloeddrukmanchet de hele dag en nacht om uw arm zitten. De draagriem mag 's nachts af.
  • Draag bovenkleding waarvan de mouwen ruim vallen.
  • Niet douchen of baden.

Hou gedurende de meting uw arm stil. Als de meting toch niet lukt, dan herhaalt het apparaat de meting. Controleer of de band nog goed zit als dit meerdere keren achter elkaar gebeurt.

U krijgt een dagboekje mee voor al uw bevindingen en activiteiten

  • Alledaagse activiteiten waarbij u zich moet inspannen, zoals werken, fietsen, of huishouden
  • Het tijdstip van het innemen van medicijnen
  • Hoe laat u naar bed gaat en weer opstaat
  • Overige bijzonderheden die de bloeddruk beïnvloeden, zoals emoties
Deel via: