Risicofactoren

Het risico op een hart- en vaatziekten wordt deels bepaald door de leefstijl. U kunt zelf veel doen om het risico te verlagen, bijvoorbeeld door niet te roken, voldoende te bewegen en een gezond gewicht te houden.

Belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

Risicofactoren versterken elkaar: hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten. De arts kijkt daarom altijd naar de combinatie van risicofactoren

De risicofactoren bevorderen het proces van slagaderverkalking, waarbij vernauwingen in de slagaders ontstaan.

Slagaderverkalking

Slagaderverkalking doet zich voor in slagaders van het hele lichaam. Afhankelijk van de plek is de kans verhoogd op:

Andere risicofactoren

Er zijn meer factoren die een verband hebben met hart- en vaatziekten, maar hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Bekend is dat reuma het risico verhoogt. Verder komt de combinatie diabetes, nierschade en hart- en vaatziekten vaak voor. Verder hebben vrouwen een

Combinatie nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten

Mensen met hart- en vaatziekten hebben vaak ook diabetes en nierschade. Deze ziekten komen vaak samen voor. Het is nog niet duidelijk hoe deze combinatie precies ontstaat. De ziekten hebben veel met elkaar te maken, bijvoorbeeld:

  • Diabetes kan leiden tot hart- en vaatziekten én nierschade.
  • Mensen met diabetes hebben vaker ook andere risicofactoren, zoals overgewicht, hoge bloeddruk en een verstoorde vetstofwisseling (metabool syndroom).
  • Beschadiging van de bloedvaten van en naar de nieren kan komen door diabetes, roken, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en overgewicht.
  • Hoge bloeddruk kan schade veroorzaken aan slagaders, hart, hersenen, nieren en ogen.

Meerdere risicofactoren tegelijk aanpakken werkt daarom het beste. Hierdoor verkleint de kans op diabetes, nierschade en hart- en vaatziekten.

Reuma

Reuma (reumatoïde artritis) is een chronische gewrichtsziekte met ontstekingen in een of meer gewrichten. Reumapatiënten hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor dit komt. Een mogelijke oorzaak is dat reumapatiënten vaker verhoogde waarden hebben van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Ook zouden de chronische gewrichtsontstekingen bij reuma een rol kunnen spelen bij slagaderverkalking. De Hartstichting financiert 2 onderzoeken op dit gebied:

Vrouwen

Vrouwen en mannen hebben dezelfde risicofactoren. Er zijn alleen wel verschillen in de impact en de leeftijd waarop ze zich voordoen.

Meer onderzoek is nodig naar vrouwen en hart- en vaatziekten. De Hartstichting financiert een onderzoek waarmee de onderzoekers zoeken naar een test om hart-en vaatziekten bij vrouwen beter te voorspellen. Lees meer over dit onderzoek

Doe de Risicotest

De Risicotest bestaat uit 7 korte vragen om snel het risico op hart- en vaatziekten in te schatten. Doe de risicotest.

Leef gezond

Bewegen, stoppen met roken en gezond eten verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Leef daarom gezond.

Deel via:
Vragen