Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Reanimatieonderwijs op school

Reanimatieonderwijs op school

Reanimatieonderwijs op school

De Hartstichting stimuleert reanimatieonderwijs op school. We bieden middelbare scholen een uitgebreid lesprogramma aan. In de lessen leren jongeren reanimeren en een AED bedienen.

Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand, vaak in en rond het huis.

Waarom leren reanimeren op school?

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven.

Daarom is het van groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in staat om te reanimeren en een AED te gebruiken. De Hartstichting stimuleert daarom reanimatielessen op de middelbare school.

Petitie Reanimatieonderwijs

Veel Nederlanders zijn het met ons eens en tekenden de petitie voor structureel reanimatieonderwijs op de middelbare school. Op 20 april 2015 overhandigden leerlingen van het Segbroek College uit Den Haag namens de Hartstichting een petitie met 36.362 handtekeningen aan directeur Ingrid Brummelman van het Platform Onderwijs2032.

Carin

"De leerlingen waren echt enthousiast, vooral de AED vonden ze interessant."

Lees mijn verhaal

Wat is de 6-Minutenles?

Door het volgen van de 6-Minutenles van de Hartstichting leren jongeren in 2 tot 4 lesuren wat ze moeten doen bij een hartstilstand. Ze leren borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing geven en een AED bedienen. Zo zijn ze goed voorbereid en weten ze hoe ze in actie moeten komen als ze echt iemand zien die een hartstilstand heeft.

Aanmelden 6-Minutenles

Vragen over reanimatieles op school?

Mail de Hartstichting