Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

6-Minutenzone voor gemeentes

6-Minutenzone voor gemeentes

6-Minutenzone voor gemeentes

Ben je gemeentebestuurder? Start binnen jouw gemeente 6-Minutenzones en draag bij aan het redden van meer levens bij een hartstilstand.

Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand. Jong, oud, man of vrouw: het kan iedereen overkomen, ook in jouw gemeente. De meeste slachtoffers vallen in of rond het huis. Maar het gebeurt ook op straat, op de werkvloer of op het sportveld.

Reanimeren binnen 6 minuten

De Hartstichting wil dat meer mensen een hartstilstand overleven. Het percentage overlevenden na een hartstilstand kan overal in Nederland 25% zijn, als slachtoffers binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd worden. Dat is nu nog niet overal zo. 

Een ambulance heeft een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten en is dus zelden binnen 6 minuten bij het slachtoffer. Daarom is het oproepsysteem burgerhulpverlening van groot belang. Burgers in de buurt van het slachtoffer worden opgeroepen via de 112 alarmcentrale. Zij kunnen zo vaak wel binnen 6 minuten ter plaatse zijn en starten met reanimeren.

> Meer over oproepsysteem reanimatie

Brochure 6-Minutenzone voor gemeentes

Door het inrichten van zogenaamde 6-Minutenzones kunnen we veel extra levens redden. Ook in jouw gemeente. Draag als gemeente actief bij aan het redden van levens door het opzetten, uitbreiden en behouden van 6-Minutenzones.

Vragen over burgerhulpverlening?

Mail Team 6-Minutenzone

Bel 0900 3000 300 (ma t/m vrij van 9.00 - 13.00 uur)